Šetřte nervy a čas při hledání elektronických dokumentů

DMS systém s digitálním archivem Sofa

V dokumentech zavládne pořádek

Smlouvy, zápisy ze schůzek, rozpočty v Excelu, datové zprávy, PDF i multimédia uložíte na jedno místo a dostanete se k nim na pár kliknutí. Odkudkoli, podle pravidel eIDAS a klidně i po 50 letech.


Všechny dokumenty na jednom místě

Místo prohledávání e-mailů, CRM nebo spisovky budete mít jediný archiv. Do vyhledávacího políčka napíšete pár znaků a dokument máte za pár vteřin před sebou.


Promyšlená archivační logika

Platforma má nastavená pravidla i lhůty. Nemusíte sami nic vymýšlet. Archiv napojíme na vaše systémy a vy ho můžete rovnou používat.


Čitelné i po desetiletích

Dokument při vstupu do archivu ověříme podle všech pravidel a postaráme se o jeho ověřitelnost i po desetiletích.


Dokumenty v bezpečí

Archiv zaznamenává, kdo a kdy dokument zobrazil nebo změnil. Všechny dokumenty prochází pravidelnou kontrolou a jsou vždy zabezpečeny novým časovým razítkem.


Centrální správa všech oprávnění

Pokud jste admin, máte přehled o právech všech kolegů. A když je potřeba, přidáte nebo zneplatníte jakýkoli účet na pár kliknutí.


Nezávislé ověření dokumentů

Když přijde kontrola, snadno ověří, že je dokument v pořádku. A na rozdíl od konkurence to funguje i při vytažení dokumentů z archivu. Budete tak nezávislí na dodavateli.

Funkce, které vám usnadní život

Vytváření elektronických dokumentů

Dokumenty vytvoříte správně. Součástí archivu jsou nástroje na převod souborů do dlouhodobě čitelného formátu, podpisy, pečetě nebo časová razítka.

Kvalifikované ověření i uchování podle eIDAS

Každý dokument projde před uložením do archivu kontrolou. A poté je uchován v souladu s legislativními pravidly eIDAS.

Integrace s vašimi systémy

Archiv propojíme se systémy, které už používáte ke své práci. Uživatelé tak budou pracovat ve známém softwaru, ale s výhodami našeho archivu.

Přístup i na dálku

S archivem můžete pracovat i vzdáleně. Dokumenty vytvoříte, podepíšete a uložíte třeba z mobilního telefonu.

Uchování datových zpráv a
e-mailů

Propojíme archiv i s elektronickou poštou nebo systémem datových schránek. Na pár kliknutí ověříte a uchováte důležité e-maily a datové zprávy.

Ověřitelnost i mimo archiv

Vaše dokumenty nejsou závislé na našem řešení. Uložené soubory můžete z archivu kdykoli vytáhnout, aniž porušíte pravidla archivace. A nezávisle je ověříte.

Zjistěte, jak digitální archivace pomáhá
organizacím, jako je ta vaše

Systém nám výrazně usnadňuje denní práci v oblasti evidence dokumentů.

Rudolf Pavlíček
Raiffeisen Stavební Spořitelna a.s.
projektový manažer

Případová studie

Hledali jsme takový systém, který by se více přizpůsobil našim potřebám a zároveň jsme si chtěli co největší část spravovat vlastními silami.


Ing. Adéla Gröslová
projektová manažerka
APM Automotive s.r.o.

Případová studie

Zrychlení práce obchodních zástupců bylo okamžité. Proces uzavírání pojistných smluv se zkrátil ze 14 dnů na okamžik.

Filip Jirásek
Podniková organizace
UNIQA pojišťovna, a.s.

Případová studie

Certifikace

Trusted list EU

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru zapsaným na evropském trusted listu.

Zaregistrované  kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných podpisových certifikátů
QVal for QESeal  Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných pečetících certifikátů
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných podpisových certifikátů
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných pečetících certifikátů


Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR

602 je držitelem statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Status kvalifikované služby vytvářející důvěru byl udělen službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.


Prohlášení o shodě

Služby ověřování kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti a uchovávání kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti byly ověřeny na shodu pověřeným posuzovatelem shody.


ETSI

Software602 je dlouhodobý člen ETSI a jako jediný v České republice úspěšně absolvoval všechny ETSI Plugtests™ na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES, ASiC a e-Signature validation. 

ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizace. ETSI je zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií v Evropě. Její výsledky a specifikace představují nosný základ pro definici eIDAS.

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost 602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

Plug testy slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů.

Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.


Aktivní člen PDF Association

602 se jako první česká firma stala součástí globální PDF Association (původně PDF/A Competence Center). Ta sdružuje významné experty a společnosti, které vyvíjejí nástroje pro práci s formátem PDF, používají je nebo o nich rozhodují.

Cílem PDF Association je podpořit rozšíření korektních elektronických dokumentů ve formátu PDF. Za tím účelem shromažďuje expertízu a zkušenosti z celého světa, podporuje jejich sdílení mezi členy a podílí se i na vzdělávání širší odborné veřejnosti.

Pro 602 členství znamená, že získává přístup k řadě důležitých zdrojů informací, co umožní dále zkvalitnit vývoj nových produktů i služby zákazníkům. Zároveň bude schopna zohlednit zájmy českých zákazníků v rámci světové PDF komunity.

Experti 602 již delší dobu působí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde jsou zapojeni do pracovních skupin pro rozvoj norem pro připojování elektronických podpisů a dlouhodobou archivaci důvěryhodných dokumentů (PAdES, CAdES, ASiC).

Začněte s digitalizací hned.
Napište nám nebo volejte +420 222 133 222

  • Archivace a skartace
  • Dlouhodobé uchovávání
  • Práce se soubory
  • Soulad s legislativou
  • Integrace a datové zdroje

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů