Práce s PDF/A

Long‑Term Docs

Ověřená technologie od dlouholetého člena PDF Association. Softwarové řešení Long‑Term Docs pro vytváření standardních PDF a archivních PDF/A dokumentů, které odpovídají mezinárodním normám a specifikacím. Propojení se službami eIDAS od 602®.

Vizualizace notebook s datovou schránkou

Miliony

zpracovaných dokumentů

Stabilní

řešení pro malé i velké projekty

Jednoduchá

integrace nejen do spisových služeb

Technologie pro partnery i koncové zákazníky

Integrujte do svých systému novou generaci služeb pro odbornou správu dokumentů. Služby “Long‑Term Docs” kombinují to nejlepší z aplikačního portfolia v oblasti práce s PDF/A.

logo Českého rozhlasu
logo Lesů ČR
logo FAU
logo Ministerstva dopravy
logo Archivu bezpečnostních složek

Změna datového formátu

V SOULADU S LEGISLATIVOU

Funkce pro zajištění změny uvedených datových formátů do standardního formátu PDF dle ISO 32000-1:2008 a archivního formátu PDF/A dle standardu pro dlouhodobou archivaci ISO 19005-1:2002, ISO 19005-2:2011 a ISO 19005-3:2012.

Rozšířená metoda webové služby navíc umožňuje z konvertovaného (vstupního) PDF dokumentu získat (vytěžit) jeho vlastnosti jako je Počet stránek, Počet podpisů, Verze PDF, Deklarovaná verze PDF/A, Autor, Titul (Název), Předmět nebo Klíčová slova.

Nativně podporované formáty bez potřeby instalace další aplikace
 • PDF

 • EML

 • MSG

 • HTML

 • TXT

 • XML

 • BMP

Podporované formáty s využitím další
 • ZFO

 • FO

 • DOC/DOCX

 • RTF

 • PPT/PPTX

 • XLS/XLSX

Základní funkce Long‑Term Docs

Ikona k Detekce datového formátu

Detekce datového formátu

Funkce pro detekci datového formátu provádí automatickou identifikaci formátů jak u jednotlivých objektů, tak hromadně. Výstupem je informace o konkrétní verzi formátu digitálního objektu. K tvorbě výstupu je využívána databáze registru formátů PRONOM.

Ikona k Ověření shody dokumentu s PDF/A

Ověření shody dokumentu s PDF/A

Metoda ověřující shodu s definovaným či proklamovaným PDF/A formátem. Formát PDF/A je definován v několika úrovních souladu dle ISO standardů 19005‑1:2005, 19005‑2:2011 a ISO 19005‑3:2012. Tuto úroveň je možné nastavit a vůči ní bude dokument analyzován. Pokud úroveň není nastavena, ověřuje se vůči úrovni dokumentem proklamované. Hodnoty úrovní souladu mohou být PDF/A‑1a, PDF/A‑1b, PDF/A‑2a, PDF/A‑2b, PDF/A‑3a, PDF/A‑3b, PDF/A‑3u. Datové zprávy se vám už nebudou po 90ti dnech mazat. Můžete je ihned poslat do archivu v naší aplikaci Sofa.

Ikona k Tvorba PDF a PDF/A

Tvorba PDF a PDF/A

Sada funkcí pro zajištění formátu dokumentu do standardního formátu PDF dle ISO 32000‑1:2008 a archivního formátu PDF/A dle standardu pro dlouhodobou archivaci ISO 19005‑1:2002, ISO 19005‑2:2011 a ISO 19005‑3:2012.

Ikona k Generování platebních příkazů v QR kódu do obrázku nebo PDF

Generování platebních příkazů v QR kódu do obrázku nebo PDF

Generování platebních příkazů v QR kódu do obrázku nebo PDF souboru. Webová služba umožňuje generování QR čárových kódů obsahujících data pro platební příkaz do obrázku nebo PDF souboru. Tyto QR kódy splňují standard ČBA pro sdílení údajů v rámci tuzemského platebního styku. Jako vstupní data metody jsou použité údaje o platebním příkazu, ze kterého pak webová služba vygeneruje QR kód a postará se o správné formátování.

Ikona k Generování čárových kódů do obrázku nebo PDF souboru

Generování čárových kódů do obrázku nebo PDF souboru

Webová služba umožňuje generování 1D a 2D čárových kódů do obrázku nebo PDF souboru. Podporovány jsou QR, PDF417, DataMatrix a řada 1D kódů. Jako vstupní parametry jsou typ požadovaného kódu, data, velikost, umístění na stránce a číslo stránky. V případě specifických kódů je možno určit další parametry jako například kódování nebo chybovou korekci.

Ikona k Přidání přílohy k PDF souboru

Přidání přílohy k PDF souboru

Webová služba umožňuje přidat ke vstupnímu PDF souboru jakoukoliv přílohu. Musí se specifikovat formát přílohy, její jméno a typ.

Ikona k Vytvoření osvědčení o digitálním úkonu

Vytvoření osvědčení o digitálním úkonu

Funkce pro automatické vytvoření osvědčení o digitálním úkonu dle § 5 zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby.

Ikona k Zaručená změna datového formátu dle §69a

Zaručená změna datového formátu dle §69a

Funkce pro zajištění změny datových formátů do standardního formátu PDF dle ISO 32000‑1:2008 a archivního formátu PDF/A dle standardu pro dlouhodobou archivaci ISO 19005‑1:2002, ISO 19005‑2:2011 a ISO 19005‑3:2012. Výstup má právní účinky úředně ověřené kopie dle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
Tento postup se musí ze zákona udělat vždy minimálně u přijatých dokumentů v případě, že nejsou ve výstupním datovém formátu pro skartační řízení nebo u již historicky uchovávaných dokumentů, které nejsou ve výstupním datovém formátu pro skartační řízení.

Ikona k Dešifrování DOCX

Dešifrování DOCX

Tato funkce umožňuje po přijetí zašifrovaného DOCX a dešifrovacího hesla dokument dešifrovat a následně zpracovat (např. převod do výstupního datového formátu dle §69a). Následně je zpracovaný dokument vrácen volající aplikaci.

Ikona uvozovek
Zvolili jsme řešení od jednoho dodavatele, jak na služby eIDAS, tak i na konverzi dokumentů do PDF. Vyhovuje nám snadná integrace do interních systémů, zjednodušení práce koncových uživatelů s formátem PDF/A včetně konverzí z moci úřední.
Jiří Vaněk
Finanční analytický úřad

Další funkce Long‑Term Docs

Autorizovaná konverze dokumentu z moci úřední

Konverze je prováděná sadou metod webové služby, využívající API rozhraní poskytované CzechPOINT, pro zajištění autorizované konverze z moci úřední mezi elektronickou a listinnou podobou dokumentů. Toto technické řešení odpovídá svým pojetím a kvalitou požadavku na autorizovanou konverzi z moci úřední s autentizací přes JIP/KAAS a řeší zákonnou povinnost podle zákona č. 499/2004 Sb. Autorizovaná konverze z elektronické podoby do listinné se skládá z jednoho požadavku, u konverze z listinné podoby do elektronické se skládá ze dvou na sebe navazujících požadavků. Metody vyžadují autentizaci uživatele, který je autorizován pro použití systému CzechPOINT, na základě uživatelského jména.

Zaručená konverze dokumentu dle §69a

Zaručená konverze dle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Výstup má právní účinky ověřené kopie a ověřovací doložku připojuje aplikace provádějící zaručenou konverzi (typicky spisová služba). Analogový vstup musí organizace uchovávat po celou dobu životnosti dokumentu.

Spojování souborů do PDF či PDF/A dokumentu

Webová služba umožňuje spojit dva a více souborů do jednoho PDF či PDF/A dokumentu. Lze také nastavit některé konverzní vlastnosti známé z metody ConvertFileEx jako např. přidání metadat, anotace, vodoznaku. Tyto volby se aplikují na každý jednotlivý soubor před slučováním.

Získání kvalifikovaného časového razítka

Metoda webové služby GetTimeStamp umožňuje získat kvalifikované časové razítko ze serveru SecuSign.cz pomocí standardizovaného rozhraní RFC3161. Metoda komunikuje se serverem pomocí licenčního certifikátu SDK. Tato služba je podmíněna zakoupením časových razítek.

Export textu z PDF s možností technologie OCR

Webová služba umožňuje exportovat text z libovolného dokumentu ve formátu PDF, umožňuje také scanování textu z obrázků s pomocí OCR technologie. Metoda PdfToText2 umožňuje skenovat více sekcí v jednom PDF dokumentu.

Přečtení obsahu čárových kódů v PDF souboru

Webová služba umožňuje přečíst obsah čárových kódů typu QR, PDF417, DataMatrix a 1D. Metoda ReadBarcodeToString vrací jenom položku data z čárového kódu, metoda ReadBarcode vrací také jeho polohu a v případě 1D kódu i podtyp a checksum.

Komprese PDF souboru

Metoda pro kompresi PDF souboru. Komprimují se jak data v rámci PDF dokumentu, tak i vložené obrázky a jejich formát a rozlišení.

A další funkce

Pro představení dalších funkcí se neváhejte obrátit na naše obchodníky anebo si rovnou rezervujte termín konzultace.

Naše služby využívají přední dodavatelé spisových služeb a DMS

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI

Funkce pro práci s PDF/A od “šetsetdvojky” najdete u předních dodavatelů spisových služeb a DMS. Využívají je zkušení dodavatelé díky jejich stabilitě a spolehlivosti.

Logo Gordic
Logo Datron information technologies
Logo Asseco
Chcete využívat Long‑Term Docs?

Využijte možnost on‑line konzultace s naším odborníkem přes aplikaci Teams. Stačí si zde zarezervovat termín. Vše Vám rádi vysvětlíme a pomůžeme vybrat nejvýhodnější řešení. Nebo nám zašlete váš dotaz přes kontaktní formulář a my se vám ozveme.

Domluvit schůzku
Pro více informací nám neváhejte napsat nebo zavolat
Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se Vám a naše produkty představíme po videohovoru nebo přímo u vás v organizaci. Poradíme, jak je můžete integrovat do organizace.