Jsme Software602

Jsme tradiční česká společnost. Digitalizací procesů, dokumentů a dlouhodobou archivací pomáháme efektivněji dosáhnout provozních i obchodních cílů.

Naše hodnoty

about-ico-09.png

Inovace

Představují hnací motto naší firmy od jejího založení. Více než třetina zaměstnanců se věnuje vývoji nových technologií, které naši firmu i klienty posouvají dopředu. Ve vybraných oblastech patříme mezi evropskou špičku.

about-ico-10.png

Stabilita

Naše řešení jsou tady již více než čtvrt století. Za tu dobu se naši zákazníci a partneři mohli mnohokrát přesvědčit, že se na nás vždy mohou spolehnout. Proto s námi zůstávají. Dlouhodobě dokážeme dodávat a financovat velká řešení.

about-ico-11.png

Partnerství

Mezilidské vztahy jsou pro nás důležité. Profesionální práci odvádíme díky lidem, které práce baví. Klienti vědí, že jim řešení nedodávají roboti, ale lidé ochotní naslouchat. Chceme IT řešení komunikovat lidsky a jednoduše.

Co jsme dokázali

Od roku 1991 přinášíme klientům řešení, která jim pomáhají plnit jejich cíle. Rychle a efektivně.

1991

Založena firma Software602 s.r.o. autory Text602 (T602). Legenda devadesátých let, na svou dobu zcela výjimečný produkt, který umožňuje snadno vytvářet textové dokumenty a komunikuje s uživatelem v českém jazyce.

1995

Software602 se stává akciovou společností. Ředitel společnosti Richard Kaucký získává ocenění Osobnost roku české informatiky - za uplynulé čtyři roky jsme uvedli na trh první českou elektronickou poštu a první profesionální Windows aplikace - textový procesor a databázi. 

1997

Uvádíme na trh nástupce elektronické pošty Mail602 s anglickou lokalizací (602proInternet), do textového editoru integrujeme profesionální fulltextový engine pro vyhledávání dokumentů podle jejich obsahu a přicházíme s Print2PDF - naším prvním produktem pro konverzi do PDF.

2000

Naši zákazníci jsou v klidu s Y2K, uvolňujeme první freeware pro desktop a server, které získávají velkou popularitu (602PC SUITE a 602LAN SUITE).

2004

Představujeme 602XML (FormFiller) - první inovativní řešení specializovaného formulářového prohlížeče pracujícího s XML daty. V roce 2008 získává řešení ocenění European Seal of Excellence. 

2006

Představujeme 602XML Server (FormFlow), náš první backend pro správu formulářů a XML dat, z kterého se postupně stává řešení pro inovativní workflow formulářových aplikací s libovolnými přílohami a které poskytuje veškeré pokročilé funkce schvalovací cesty, zastupování, řízení týmové práce, správu uživatelů i další funkce.

2007

Podílíme se na vzniku Czech POINT, kde spouštíme první velké projektové řešení. Czech POINT s naším formulářovým rozhraním se stává bez nároků na jednotný hardware největší přepážkovou sítí v ČR, spojuje rejstříky a registry české veřejné správy pro více jak 7000 pracovišť.

2009

Coby subdodavatel O2 se podílíme na vzniku Informačního Systému Datových Schránek. Účastníme se navrhování architektury, realizace transakčního jádra s rozhraním webových služeb, návrhu formulářového rozhraní pro portálové aplikace. Naše dceřiná společnost System602 poskytuje technickou podporu a zajišťuje provoz call centra.

2011

Spouštíme aplikaci SecuStamp.com v cloudu T-Systems pro první řešení digitální kontinuity elektronicky podepsaných dokumentů s využití, elektronických časových razítek, která získává cenu Projekt roku od Cacio. Později služby rozšiřujeme podle Nařízení eIDAS pod obchodním názvem SecuSign.

2014

V letech 2012 až 2014 sjednocujeme know-how z oblasti digitalizace do tří technologických platforem FormApps, Long-Term Docs a FormFlow; prohlubujeme spolupráci s ETSI v oblasti elektronických podpisů a jejich právního účinku napříč EU.

2015

Získáváme první klíčové reference v komerčním sektoru s digitalizačními projekty a FormApps procházejí zátěžovým testem v rutinním provozu jednoho z největších eGov portálů (ePortál ČSSZ); absolvujeme jako jediná firma v ČR úspěšně kompletní ETSI Plugtests™ pro formáty elektronického podpisu podle Nařízení eIDAS.

2016

Spouštíme první nativní Azure aplikaci Sofa jako platformu pro digitalizaci administrativy firem a úřadů; získáváme EU patent pro vysoké zabezpečení podpisu na chytrých telefonech a dokončujeme kompletní rodinu multiplatformní aplikace Signer verzí pro macOS.

2017

Stáváme se prvním kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v EU, který má certifikované obě nové kvalifikované služby ověřování platnosti a uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů / pečetí; Sofa získává ocenění Microsoft Awards Winner 2017.

2018

Spouštíme v Azure první generaci cloud služeb Sofa na bázi Low Code Development Platform pro návrh formulářů a workflow digitalizovaných procesů bez hluboké znalosti programování jako budoucí Paperless platformu pro Smart office automation.

2019

Spouštíme v Azure první generaci Vzdáleného podepisování a pečetění (eIDAS Server Signing) s podpisovým workflow nad platformou Sofa.

Svět nás zajímá

Náš svět se neskládá jen z jedniček a nul. Zajímá nás, co se děje okolo nás, a chceme k tomu aktivně přispívat.

Certifikace

Jsme certifikováni podle mezinárodních norem řízení, které provedly renomované globální certifikační společnosti. Klienti díky tomu mají jistotu, že naše procesy jsou efektivní a dodávky spolehlivé.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je systém managementu kvality oganizace. 22.2.2016 jsme byli prověřeni a získali tak tento certifikát pro následující oblasti: Analýzy; Návrh řešení; Vývoj; Implementace; Servis a podpora ICT technologií a SW systémů a řešení.

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 je mezinárodní norma řízení kvality služeb v oblasti informačních technologií. V rámci certifikačního procesu auditor (v případě společnosti Software602 se jednalo o globální auditorkou firmu Tayllor & Cox) prověřuje, zda je dodavatel IT služeb zaměřen na potřeby zákazníka, zda tomu odpovídají procesy, zda jsou tyto procesy reálně dodržovány a zda dodavatel pracuje na neustálém zlepšování.

ISO:/IEC 27001:2013

ISO:/IEC 27001:2013 je norma zaměřená na řízení bezpečnosti informací. Dává jistotu, že si certifikovaná společnost uvědomuje, jak jsou informace cenné, podniká potřebné kroky (technické, organizační i personální) k jejich ochraně, že tyto kroky mají povahu uceleného systému a jsou vtěleny ve směrnicích, které se reálně dodržují

ITIL

Klíčoví projektoví manažeři a techničtí specialisté firmy Software602 jsou certifikováni podle metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Jedná se o soubor návodů a postupů pro poskytování IT služeb, které mají zajistit, že budou realizovány jen takové činnosti, které zadavateli přinášejí přidanou hodnotu a že tyto činnosti budou pečlivě monitorovány a řízeny.

Prince2

Někteří konzultanti společnosti Software602 byli certifikováni podle mezinárodní metodiky řízení projektů Prince2. Tato metodika byla původně vyvinuta pro britskou vládu, ale později ji převzaly další evropské vlády, mezinárodní organizace jako NATO a EU a stovky komerčních organizací. Od srovnatelné metodiky, kterou je americká PMI, se liší svou komplexností. Pokrývá totiž celý životní cyklus projektu od rozhodování, zda projekt realizovat až po vyhodnocení výsledků s časovým odstupem. Metodika Prince2 dává jistotu, že nic nebylo opomenuto a že všechny oblasti projektu jsou pod kontrolou. Metodika je pravidelně doplňována o aktuální zkušenosti z řízení IT projektů, zatím poslední verze byla vydána v roce 2009.

Plug testy evropského ústavu pro telekomunikační normy

ETSI

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost Software602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

Certifikace na Slovensku

Prošli jsme certifikací posuzující shodu v oblasti elektronického informačního systému a správy registratůry. Náš informační systém splňuje požadavky výnosu Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 525/2011 Sb. o standardech pro elektronické informační systémy na správu registratury s úrovní hodnocení "Vysoká úroveň".

eIDAS

eIDAS je součástí naší firemní DNA stejně jako digitalizace. Víme o něm vše a díky tomu naše řešení mohou úspěšně fungovat napříč všemi státy Evropské unie.

eIDAS je nařízení Evropského parlamentu o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Co to vlastně znamená? Jasné vymezení pravidel pro digitální trh v Evropě, hlavně práci s elektronickým podpisem a ověřování elektronické identity. Požadavky eIDAS dobře známe a jejich plnění je zahrnuté v naší technologii Long-Term Docs, která je integrální součástí našich řešení, produktů a služeb. Nařízení eIDAS v oblasti elektronických podpisů a certifikátů implementuje v ČR nový zákon o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce (Zákon č. 297/2016 Sb.). Ten vstoupil v účinnost v září 2016 stejně jako Zákon č. 298/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru. 

Formáty elektronických podpisů v prováděcích předpisech jsou definované na základě norem ETSI, kde jsme se jako jediný člen ETSI z České republiky zúčastnili plug testů na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdESASiC a e-Signature validation. Zdařilé plug testy dávají našim klientům jistotu, že řešení společnosti Software602 odpovídá nejpřísnějším mezinárodním požadavkům. Současně mají jistotu, že je plně ověřena kompatibilita našeho řešení napříč státy Evropské unie. Díky tomu tak mohou bez jakýchkoli pochybností ověřovat dokumenty vytvořené v ostatních zemích EU a mají také garanci toho, že jimi vytvořený dokument bude bez problémů akceptován v kterékoli zemi EU. ETSI Plugtests™ slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů. Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.

Na implementaci eIDAS v oblasti elektronické identifikace se v ČR se zatím čeká, ministr vnitra ČR při projednávání zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v parlamentu přislíbil návrh nového zákona do konce roku 2016.

Oficiální značka důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru.  

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

      

Mecenášství

Podporujeme aktivity, které považujeme za důležité. Víme, že konkrétní pomoc je správná věc a lhostejnost je nám cizí. Podporujeme projekty, které mají jasné cíle v různých etapách našich životů – na jeho začátku i konci.

Nadační fondy

Nadační fond Apolena

Primárním cílem nadačního fondu APOLENA je materiální podpora endoskopických sálů Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, známé též jako klinika "U Apolináře". Tyto endoskopické techniky jsou významné v tom, že velmi šetrným způsobem (minimálně invazivní cestou) umožňují rozsáhlé výkony, které ženám například dávají naději na otěhotnění a donošení zdravého miminka, řeší pro ženy náročné zdravotní situace a často i zachraňují život.

Podpora hospiců

Víme, že zajištění komplexní hospicové péče není snadné. Péče o klienty v terminální fázi klade vysoké nároky na všechny pracovníky hospice i klienty samotné. Chceme přispět k tomu, aby paliativní péče měla potřebné podmínky a i těžké životní chvíle mohly probíhat důstojně.

Cesta domů

Hospicové občanské sdružení Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Provozuje v Praze Domácí hospic v jehož rámci poskytuje odborné poradenství osobně, telefonicky i na internetu. Poskytuje odlehčovací služby v domácnostech klientů, půjčuje pomůcky a nabízí služby veřejné paliativní knihovny. V rámci své činnosti se také věnuje ediční a edukační činnosti. Pro pozůstalé má klub Podvečer a web Vzpomínky.

Hospic Dobrého pastýře Čerčany 

Hospic Dobrého pastýře  je specializované zařízení poskytující paliativní péči lidem v konečné fázi nevyléčitelné nemoci bez ohledu na věk, sociální status a místo bydliště nemocného. Provozuje lůžkový a domácí hospic a v rámci provozované činnosti je možné využívat i služeb ambulance paliativní medicíny. 

Zobáky

Jana Koubková - Zobáky

Nahráno 12.- 16. září 1996 ve studiu Českého rozhlasu.
Vydal Software602 a.s. ve spolupráci s Českým rozhlasem.

Booklet ke stažení: pdf Zobaky - booklet.pdf

Podpora mladé generace pro nás byla vždy důležitá. I proto jsme se podíleli na chodu Dismanova rozhlasového dětského souboru, který si klade za cíl vychovat z dětí profesionály v oblasti uměleckého slova, poezie a hudby. Součástí naší spolupráce bylo i vydání alba Zobáky.

Partneři

Partnerství je jednou z našich největších hodnot. Vzájemné porozumění, zaujetí pro společnou věc a schopnost kooperovat nám umožnují být partnery těch nejlepších ve svých oborech.

Integrujeme do našich řešení nejlepší dostupné technologie.

Partner pro cloud computing

Jsme součástí nadnárodních organizací

Naši odborníci se pravidelně účastní jednání pracovních skupin pro vytváření specifikací rozšířeného elektronického podpisu a spoluvytváří tato specifika, která jsou přejímána Evropskou unií.

Software602 je první český člen této asociace, která sdružuje významné společnosti a technologické lídry v oblasti zajištění dlouhodobé čitelnosti dokumentů a formátu PDF/A.

V ČR jsme členy ICT UNIE a Hospodářské komory.

Projektoví partneři

Spolupracujeme s významnými systémovými integrátory a dodavateli řešení. Jsme hrdí na reputaci bezproblémového partnera s profesionálním přístupem k projektovému řízení, který už mnohokrát přispěl k vyřešení obtížných situací.

Partneři dodávající technologie a služby

Tam, kde je to v zájmu našich zákazníků, začleňujeme i my do svých řešení komponenty a produkty třetích stran.

Partneři pro marketingové projekty

S řadou našich partnerů spolupracujeme na marketingových projektech, které podporují naší misi a vizi.