Novinky v aplikaci Sofa

Vydáváme verzi Sofa 4.7 s novými funkcemi a vylepšeními.

Představujeme nové agendy

Dokumenty k seznámení

Udržujte v pořádku povinnosti v oblasti seznámení pracovníků se směrnicemi, pravidly nebo bezpečností. Můžete nastavit procesy distribuce těchto dokumentů a kontrolovat jejich oběh mezi pracovníky.
Více informací

Hromadný podpis smluv

Můžete připravit sadu smluv k elektronickému podepsání a následně je najednou schválit a podepsat jednatelem nebo jiným zástupcem společnosti. Dokumenty jsou následně dlouhodobě uchovávány a aktivně udržovány platné po celou dobu jejich životnosti.
Více informací

Účtenky

Zjednodušte si schvalování účtenek jejich digitalizací a požádejte v rámci předdefinovaného procesu o jejich evidenci a proplacení. Agendu je možné spustit z prostředí Sofa nebo vyfotit účtenky z mobilní aplikace využívající Microsoft Power Apps.
Více informací

Rozšířená integrace s Microsoft 365

Aplikace pro Microsoft Teams

Nové komponenty rozšiřují provázání služeb Microsoft 365 a aplikace Sofa. Díky nim můžete spouštět agendy. zobrazovat dokumenty i probíhající procesy Sofa přímo v aplikacích Microsoft Teams nebo z dokumentových knihoven SharePoint.
Číst více

Vyzkoušejte si Sofu

Sofa Business Demo

Připravili jsme pro Vás demo verzi aplikace Sofa s tarifem Business. Stačí si provést registraci, následně Vám zřídíme demo a zašleme přístupové údaje a provedeme systémem.

Chcete o aplikaci Sofa vědět více?

Nechte nám na sebe kontakt. Ozveme se vám a domluvíme si online setkání nebo osobní návštěvu s prezentací.

Nebo volejte Lucii
Sofa specialistku

Seznam všech aktualizací a nových funkcí verze 4.7

Administrace  

 1. Přepis GUI pro synchronizaci uživatelů
  Změněn vzhled nastavení konfigurace Připojení a úprava vzhledu wizardu pro nastavení AD a AAD synchronizace. 
 2. Přepracování GUI číselníků v administraci, podpora uživatelů a skupin
  Změna vzhledu části Číselníky v administraci Sofa. Implementována možnost exportu/importu číselníků, možnost pro jednotlivé sloupce nastavit datový typ. 

Návrhář agend 

 1. Agendy a sběr dat do přehledových tabulek 
  Zlepšena podpora pro návrh agendových přehledů a s tím související zjednodušení nasazování těchto přehledů pro nové firmy. V návrháři procesů je nově možnost vytvořit přehledovou tabulku a automatické vytvoření tabulek v Sofa DB. Agenda při běhu automaticky plní tyto tabulky. 
 2. Konfigurační proměnné
  Implementována možnost nastavit proměnné agendy v Sofa rozhraní. Nově je možné konfigurovat chování agendy dle nastavení proměnných přímo ze Sofa rozhraní. Není tedy nutné upravovat pro změnu chování jednotlivou agendu. 
 3. Systémové proměnné
  Zavedení systémových proměnných v agendách. Nově lze využít v agendách tyto systémové proměnné: Identifikátor instance (sys_instanceident), Typ zadavatele (sys_authortype), Identifikátor zadavatele (sys_authorident), Jméno zadavatele (sys_authorname), Pořadové číslo (sys_serialnumber). Hodnoty naplňuje systém v okamžiku spuštění agendy.
 4. Spouštěcí událost: Časovač
  Přidána nová spouštěcí událost Časovač.  Pomocí něj lze posílat zprávu agendám v definovaných časech dle CRON výrazu.
 5. Možnost nasdílet instanci skupině
  Nově je přidána možnost nasdílet v procesním JS instanci agendy skupině uživatelů. Těmto uživatelům se objeví instance agendy v gridu “V procesu”, po uzavření agendy v gridu “Uzavřené”.
 6. Spouštěcí události: Proklik do systémových událostí + vyfiltrování dané SÚ
  U spouštěcích událostí přibyl proklik na systémové události pro lepší zjišťování případných problémů. Při otevření Logů se otevřou Systémové události a automaticky se vyfiltrují záznamy od příslušné Spouštěcí události.
 7. Podpora generování ICS souboru
  Implementována možnost generování ICS souboru pro založení událostí v kalendáři. Nově lze tedy ve formuláři nastavit data pro ICS soubor, který následně mohu agendou například odeslat emailem. ICS soubor si následně může příjemce importovat například do Outlook kalendáře.
 8. Otevření editoru ACE na konkrétním řádku
  Při prokliku z vyhledávacího panelu se již otevře příslušný editor na řádku, kde je chyba hlášena. 

API 

 1. Signpoint SDK - integrace přes formulář
  Implementována možnost otevřít podepisovací formulář z externího systému. Externí systém zavolá Sofa API s příslušnými daty, na jejichž základě se otevře podepisovací formulář Sofa a uživateli se nabídnou jeho HSM certifikáty pro podepsání dokumentu. Není tedy nutné podepisovací agendu spouštět v rozhraní Sofa.

Přihlašování

 1. Pro neautentizované AAD synchronizované uživatele redirect na AAD login
  U synchronizovaných uživatelů s AAD dojde při kliku na link v emailovém avízu k přesměrování na login page do MS365, nikoli na 602ID jako doposud.  
 2. Přihlašovací stránka a přístupnost
  Zlepšena podpora přístupnosti pro login stránku Sofa. 

Přehledy 

 1. Distribuce přehledů ze SA
  Pro rychlejší nasazení agend u zákazníka byla doplněna podpora pro distribuci přehledů ze Superadministrace do jednotlivých firem. Distribuce přehledů je svázána s distribucí agend, kdy nejprve dojde k distribuci agendy a následně přehledu. 

DMS/SmartSafe 

 1. Celkový počet dokumentů a přechod na konkrétní stranu
  Nově je zobrazen celkový počet dokumentů a možnost přechodu na konkrétní stranu v seznamu dokumentů. 

FormApps Server 

 1. Přidání názvu přílohy do náhledu
  Při náhledu přílohy v rozděleném okně doplněn titulek se jménem přílohy. 

Certifikáty a razítka 

 1. Přidána možnost Export certifikátu (veřejné části) u certifikátů vytvořených v HSM
  Nově je možné exportovat veřejnou část certifikátu uloženého v HSM do souboru s příponou CER/CRT (formát DER). Lze tak např. nahrát do Portálu občana pro potřeby zápisu do ROB a následné právní domněnky fikce úředně ověřeného elektronického podpisu. Splňujeme tím tak § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. 
 2. Přidána informace o počtu zbývající časových razítek u 602 ID podúčtů
  V administraci 602 ID účtů přibyla informace o počtu zbývajících časových razítek u jednotlivých podúčtů.  
 3. Změna politiky pro žádost o certifikát - navýšení délky PIN/PUK
  Nově lze zadat delší PIN/PUK pro přístup k certifikátu v HSM. Dříve byla max. Délka 15 znaků, nově je 64 znaků - splňuje tak Vyhlášku č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti. 

Sofa 365 Bridge 

Power Automate
Možnost nasadit „Vlastní konektory“ pro automatizaci pomocí Power Automate. Základní sada konektorů, které je možné nasadit: 

 • Získat uživatele Sofa
 • Získat dokument z DMS
 • Získat seznam spustitelných agend 
 • Získat seznam spuštěných agend
 • Získat stav agendy
 • Získat data z Přehledu
 • Zapsat data do přehledu
 • Uložit dokument do Sofa
 • Vložit dokument do DMS (otevřený dokument, archiv)
 • Zahájit agendu – automatické nastartování agendy s parametry 

Pro nasazení konektorů je potřeba mít příslušná oprávnění administrace Power Platform v příslušném Microsoft 365 tenantu zákazníka Sofa. 

PowerBI Konektor
Možnost nasadit konektor pro získávání dat z přehledů a metadat dokumentů z DMS do místní brány dat Power BI. Instalace konektoru předpokládá funkční místní bránu dat a nahrání příslušné definice do v konfiguraci Místní brány dat určeného adresáře.  

Aplikace pro Teams / SharePoint WebPart
Pomocí Sofa Bridge 365 instalátoru je možné nově nasadit jak do prostředí Teams, tak do SharePoint následující komponenty:

 • Seznam dokumentů v Sofa DMS
 • Seznam aktivních Agend
 • Seznam Agend ke spuštění