Novinky v aplikaci Sofa

S radostí vám představujeme verzi Sofa 4.5. Věříme, že vám tyto změny pomohou a Sofa vám bude ještě více zlepšovat pracovní komfort.

7 nových agend

Nepřítomnost   

Agenda zajišťuje zadávání a schvalováni nepřítomností zaměstnanců a jejich následnou evidenci.

Home office   

Agenda zajišťuje zadávání a schvalováni home office zaměstnanců a jejich následnou evidenci. 

Schvalování faktur 

Agenda umožňuje schválit, zpracovat a archivovat došlé faktury.

Cestovní příkaz  

Agenda umožňuje schválení a následné vyúčtování tuzemské služební cesty

Smlouva 

Agenda umožňuje schválení a elektronické podepsání připravené smlouvy

Nákupní požadavek 

Agenda zprostředkovává celý nákupní proces od zadání nákupního požadavku přes schválení až k vyúčtování. 

Datové zprávy  

Agenda datových zpráv zajistí zpracování příchozích a odchozích zpráv i s jejich přehledy. Zároveň agenda umožňuje zažádat o odeslání datové zprávy kompetentní osobu.

Chcete o digitalizaci a elektronickém podepisování vědět více?

Zaregistrujte se na jeden z našich chystaných webinářů a potkejme se online.

 Změny v agendách

SignPoint

 • Přidána podpora bankovní identity (BankID) pro ověření v průběhu elektronického podpisu dokumentu  
 • Nový SignPoint tarif je prostředí speciálně připravené pro co nejjednodušší elektronické podepisování. 
 • Notifikace po dokončeném podepsání nově odkazuje na přehled celé agendy. 

Procesní agendy

 • Byly přidány stručné nápovědy a návody do formulářů agend. 
 • Rozšíření možností při vkládání dat do agend pomocí „richtext“ pole.
 • Pro detailnější náhled na agendy byla přidána možnost zobrazení předchozích kroků.

Archiv (do budoucna SmartSafe) 

 • Díky komplexní péči o dokumenty přesahuje tato službu roli archivu, a proto byla přejmenována na SmartSafe. 

 • Správce skartačního procesu má možnost rozhodnout, jak se bude s dokumentem, který je určen ke skartaci, dále nakládat. 

   

Systémové změny

 • Nová, kompletně přepracovaná podpora práce s datovými schránkami 

 • Změna uživatelského rozhraní

 • Vylepšené možnosti práce s datovými zprávami

 • Nové podpůrné agendy pro zpracování přijaté datové zprávy a podporu odeslání datové zprávy

 • Přidána podpora hostované spisové služby

 • Rozšíření fulltextového vyhledávání. Nyní je možno vyhledávat i v datech zadaných agend 

 • Vylepšený managment při vyřizování přidělených úkolů. Nyní je možné vyřizovat přidělené úkoly i ze sekce „V procesu“ 

 • Nově je možné navázat spuštění agendy na vložení souboru do úložiště dokumentů nebo SmartSafe - nastavená agenda se může spustit, jakmile je soubor do úložiště vložen 

 • Přidali jsme možnost exportu dat z dokumentové části a Smart Safe 

 • Skupiny „Správce certifikátu“ a „Uživatelé certifikátu“ byly změněny na roli 

 • Byla přidána nová role „Supervisor Archivu“ 

 • Nyní je možné vydávat následné víceleté certifikáty pro certifikáty v HSM 

 • Pro vyhledávání v aplikaci Sofa byla odstraněna nutnost potvrzení vyhledávaného řetězce – hledání probíhá automaticky na základě zadávání znaků 

 • Do přehledů byl k položce přidán odkaz na odpovídající agendu 

Novinky a změny v aplikaci Sofa

Verze Sofa 4.4 byla úspěšně spuštěna 22. 7. 2021.