+421 948 865 695

Štátna správa

Už od samého počiatku sa podieľame na digitalizácií štátnej správy. Máme za sebou veľké a úspešné projekty, ktoré občanom zjednodušili a zrýchlili prístup k službám štátu. Naše riešenia prinášajú pozitívny užívateľský zážitok občanom aj pracovníkom úradu.

crossroad-digitalizace-procesu.svg

Digitalizácia procesov

Digitalizácia procesov a agend vám prinesie zjednodušené a efektívnejšie postupy neprieč vaším úradom. Digitálne procesy vám prinesú dokonalý prehľad o stave vybavovania, zaistí vytváranie digitálnych prvopisov s využitím elektronického podpisu podľa nariadení eIDAS. Listinné procesy môžete jednoducho nahradiť digitálnymi všade tam, kde je to efektívne.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

  • Neprítomnosť, dovolenka
  • Cestovný príkaz
  • Schvaľovanie a evidencia zmlúv
  • Schvaľovanie faktúr, platobné príkazy a objednávky
  • Interné oznámenia
  • Elektronická podpisová kniha
  • Evidencia schvaľovania práv užívateľov
  • Interná žiadanka rezervácie
  • Evidencia certifikátov, licencií / pečiatok

Máte záujem o modul Digitalizácia procesov?

Neváhajte nás kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM

crossroad-spisova-sluzba.svg

Správa registratúry

Naše riešenie spĺňa tie najprísnejšie požiadavky na modernú spisovú službu. Vďaka nej získate istotu, že akákoľvek práca s dokumentmi v celom ich životnom cykle, vrátane práce s certifikátmi, elektronikými podpismi a pečaťami bude prebiehať podľa požiadaviek Národného štandardu a najmä v súlade s nariadením eIDAS.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Máte záujem o modul Správa registratúry?

Neváhajte nás kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM

crossroad-podani-formulare.svg

Podania a formuláre

Moderné portály verejnej moci prinášajú mnoho výhod občanom i úradom a práca s nimi je jednoduchá. Klient na ľubovoľnom zariadení vypĺňa to, čo o ňom centrálne registre nevedia. Úrad má istotu v podobe nespochybniteľnej identifikácie klienta podľa eIDAS. A tak majú obe strany vďaka automatickým kontrolám istotu správnosti vyplnených dát.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Máte záujem o modul Podania a formuláre?

Neváhajte nás kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM

crossroad-podpisy-konverze.svg

Podpisy a konverzie

Vďaka jednému nášmu riešeniu budete mať zaistené všetko čo sa týka podpisov, pečatí kvalifikovaných časových pečiatok a overovania podpisov podľa Nariadení eIDAS (vrátane zahraničných certifikačných autorít) podľa platnej legislatívy pre všetky vaše systémy. Naše služby vytvárajúce dôveru vám zaistia tu správnu starostlivosť o digitálne dokumenty.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Máte záujem o modul Podpisy a konverzie?

Neváhajte nás kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Volajte
+421 948 865 695

Píšte na e-mail
info@602.sk

Alebo využite
kontaktný formulár

Na vašu otázku odpovieme najneskôr do dvoch pracovných dní.
osobných údajov