Integračné rozhranie

Auditované rozhranie SecuSign poskytuje spracovanie dokumentov v rámci perimetru zákazníka. Konverzný server poskytuje konverziu PDF/A s dlhodobou zárukou čitateľnosti.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304