+421 918 816 678

SecuSign – digitálna dôvera kvalifikovane

Právne zabezpečenie obsahu dokumentových úložísk. Komplexný systém integračných služieb pre implementáciu Nariadenia eIDAS do informačných systémov vašej organizácie certifikovanými partnermi.

Výhody SecuSign pre váš informačný systém

SecuSign je komplexná elektronická služba pre prácu s elektronickými dokumentmi v súlade s Nariadením eIDAS a poskytuje bezpečnosť pre všetky organizácie pracujúce s autorizovanými elektronickými dokumentmi.

  • Integrácia SecuSign do organizácie prostredníctvom vášho dodávateľa
  • Všetky vaše systémy môžu byť vďaka SecuSign eIDAS ready
SecuSign
  • SecuSign je zodpovedná za správne fungovanie služby a za zodpovednosť za prípadné škody podľa zákona
  • Zabezpečenie dlhodobej čitateľnosti digitálnych dokumentov (PDF/A)

Prečo je dobré mať kvalifikovanú službu

Kvalifikované služby SecuSign vytvárajúce dôveru

new-secusign-sluby-big-01.png

Overovanie podpisov

Kvalifikovaná služba overovania zabezpečí úplné a presné overenie podpísaných dokumentov a údajov pre vaše systémy. V súlade s európskymi právnymi predpismi.

new-secusign-sluby-big-02.png

Uchovávanie podpisov

Elektronické podpisy je potrebné zachovať. Vyhnite sa výmene celých systémov a existujúcich úložísk. Elektronické podpisy uchovávajte v súlade s eIDAS s kvalifikovanou službou SecuSign.

Ďalšie služby SecuSign vytvárajúce dôveru

Pečetění s razítkem podle eIDAS

Služba SecuSign vám umožní vytvoriť elektronické dokumenty (kvalifikovanú elektronickú pečať, kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanú elektronickú pečiatku), najmä pri odchode z organizácie. pečiatku), najmä pri odchode z organizácie. Certifikát kvalifikovanej elektronickej pečate je bezpečne umiestnený v úložisku Key Vault v prostredí Azure.

Vždy čitateľné PDF/A dokumenty

Súčasťou služieb je zabezpečiť dlhodobú čitateľnosť PDF dokumentov konverziou do PDF/A podľa všetkých špecifikácií. Centrálny konverzný server tiež poskytuje autorizovanú konverziu z moci úradnej s autentifikáciou cez JIP/KAAS.

Rozhranie a aplikácia

Celý ekosystém rozhrania je nastavený tak, aby služby mohli byť čerpať priamo z akýchkoľvek informačných systémov. Vďaka integračnému SDK dokumenty neopúšťajú
perimetr klienta.

Certifikovaní partneri

SecuSign, vrátane integrácie do vašich informačných systémov, zabezpečí váš partner. Nenašli ste svojho dodávateľa, potrebujete poradiť s jeho výberom alebo sa ním chcete stať? Kontaktujte nás. 

SecuSign Partneři Asseco CE secusign_partner_assecosolutions.png secusign_partner_datron2.png secu_sign_partner_geovap aipsafe logo secusign_partner_marbes-1.png secusign_partner_newps.png SecuSign Partneři T-soft logo-vera.png

Jak získať SecuSign

Stačí sa rozhodnúť pre ktorúkoľvek z 3 trifov kvalifikovaných služieb a 2 doplnkových. Máme ponuku pre každého, kto potrebuje pracovať s dokumentmi v súlade s eIDAS a chce mať všetko pod kontrolou.

Online

Kvalifikovaná služba overovania elektronických podpisov podľa eIDAS Ano
Použitie z webovej aplikácie Ano
Integrácia cez webové služby Ano
Auditované SDK integrované v perimetri klienta Ne
Dokumenty neopúšťajú bezpečný perimeter Ne
Kvalifikovaná služba uchovávania elektronických podpisov Ne

Standard

Kvalifikovaná služba overovania elektronických podpisov podľa eIDAS Ano
Použitie z webovej aplikácie Ano
Integrácia cez webové služby Ano
Auditované SDK integrované v perimetri klienta Ano
Dokumenty neopúšťajú bezpečný perimeter Ano
Kvalifikovaná služba uchovávania elektronických podpisov Ne

Premium

Kvalifikovaná služba overovania elektronických podpisov podľa eIDAS Ano
Použitie z webovej aplikácie Ano
Integrácia cez webové služby Ano
Auditované SDK integrované v perimetri klienta Ano
Dokumenty neopúšťajú bezpečný perimeter Ano
Kvalifikovaná služba uchovávania elektronických podpisov Ano

Konverzia PDF/A

Centrálny konverzný server Ano
Konverzia do všetkých formátov PDF/A Ano
Validácia v súlade s PDF/A Ano
Autorizovaná konverzia z moci úradnej s autentifikáciou cez JIP/KAAS Ne
PDF postprocessing (OCR, čiarové kódy, vodotlač...) Ne
Rieši zákonnou povinnosť podľa (ČR 499/2004 Sb.) a (SR 395/2002 Z. z.) Ne

SecuStamp

Plný súlad s požiadavkami na kvalifikované elektronické pečatenie súborov Ano
Kvalifikovaná elektronická pečať s časovou pečiatkou Ano
Certifikát kvalifikovanej elektronickej pečati bezpečne umiestnený v Azure KeyVault Ano
Kvalifikovaná časová pečiatka Ne
Rieši zákonnou povinnosť podľa (ČR 499/2004 Sb.) a (SR 395/2002 Z. z.) Ne
Centrálny server pre elektronické pečatenie v perimetri klienta Ne

TSA Cartridge

Pro tarif SecuStamp

2 500 TSA Cartridge 115 €
10 000 TSA Cartridge 385 €
100 000 TSA Cartridge 3 077 €

Vy ste si vybrali


Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Rozhranie a aplikácie pre SecuSign

SDK ikona

Integračné rozhranie

Auditované rozhranie SecuSign poskytuje spracovanie dokumentov v rámci perimetru zákazníka. Konverzný server poskytuje konverziu PDF/A s dlhodobou zárukou čitateľnosti.

Webové služby ikona

Webové služby

Základné rozhranie pre integráciu s aplikáciami a informačnými systémami. Vďaka tomuto rozhraniu je efektívna integrácia zabezpečená priamo do existujúcich systémov.

Webová aplikace ikona

Webová aplikácia

Bezprostredné a rýchle riešenie na overenie pravosti a platnosti elektronicky podpísaného dokumentu. Výsledok overenia je zabezpečený kvalifikovanou elektronickou pečaťou poskytovateľa.

Certifikácia

Štatút kvalifikovanej služby je podmienený získaním potrebných rozhodnutí a vyhlásením o zhode. SecuSign má omnoho viac certifikácii. Ponúka všetky potrebné služby pre bezpečnú prácu s elektronickými dokumentmi v súlade s legislatívou.

mvcr.jpg
Rozhodnutie MVČR

Software602 je poskytovateľ kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb. Štatút kvalifikovanej dôveryhodnej služby bol udelený SecuSign Validation a SecuSign Preservation.

secusign-partneri-05.png
Prehlásenie o zhode

Overenie kvalifikovaného elektronického podpisu/kvalifikovanú elektronickú pečať a uchovávanie kvalifikovaného elektronického podpisu/kvalifikovanej elektronickej pečate overil poverený úradník posudzovania zhody.

secusign-partneri-07.png
Certifikácia ETSI

Software602 je dlhodobý člen ETSI a ako jediný v Českej republike úspešne absolvoval všetky ETSI PlugtestsTM na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES, ASiC a e-Signature validation.

secusign-partneri-06.png
Certifikácia Boxtrap

Signer a Signer Bluetooth Token bol posúdený a prehlásený ako bezpečný prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. S prihliadnutím k štandardom Common criteria a Protection profiles.

secusign-partneri-08.png
Certifikace Tayllorcox

Signer a Signer Bluetooth Token byly posouzeny a shledány jako bezpečný prostředek pro vytváření zaručeného elektronického podpisu ve shodě s Nařízením (EU) č. 910/2014.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Volajte
+421 918 816 678

Píšte na e-mail
info@602.sk

Alebo využite
kontaktný formulár

Na vašu otázku odpovieme najneskôr do dvoch pracovných dní.