Overovanie a dlhodobé uchovávanie certifikátov podľa nariadenia eIDAS

SecuSign

Kvalifikované služby SecuSign vytvárajúce dôveru

Služba SecuSign je komplexnou službou pre prácu s elektronickými dokumentmi v zhode s nariadením eIDAS a prináša bezpečie pre všetky organizácie, ktoré pracujú s autorizovanými elektronickými dokumentmi.

Overovanie podpisov

Kvalifikovaná služba overovania zaistí pre vaše systémy úplné a správne overenie platnosti podpísaných dokumentov a dát. V súlade s európskou legislatívou a rešpektovaním slovenského právneho prostredia.

Uchovávanie podpisov

Elektronické podpisy je potrebné udržiavať. Vyhnite sa výmene celých systémov a existujúcich úložísk. Uchovávajte elektronické podpisy v súlade s eIDAS s kvalifikovanou službou SecuSign.

Rozhranie a aplikácie pre SecuSign

Integračné rozhrania

Auditované rozhranie služieb SecuSign so zaistením spracovanie dokumentov v perimetra zákazníka. Napojenie ostatných systému prostredníctvom webových služieb s nastaviteľnou autentizáciou.

Webová aplikácia

Okamžité a rýchle riešenie napríklad pre pravosť a platnosti elektronicky podpísaného dokumentu. Dostupné z ľubovoľného prehliadača.

Užívateľská aplikácia Signer

Užívateľská aplikácia pre elektronický podpis s časovou pečiatkou, klientská komponenta pre podpis / anonymizáciu PDF volatelná z webových aplikácií IS, napojená na serverovú aplikáciu SecuSign.

Certifikácie

Trusted list EU

Sme kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru zapísaným na európskom trusted liste.

Zaregistrované kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QVal for QESeal Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov


Rozhodnutie Ministerstva vnitra ČR

602 je držiteľom štatútu kvalifikovaného poskytovateľa služieb vytvárajúcich dôveru. Status kvalifikovanej služby vytvárajúcej dôveru bol udelený službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.


Vyhlásenie o zhode

Služby overovania kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate a uchovávanie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate boli overené na zhodu povereným posudzovateľom zhody.


ETSI

602 je dlhodobý člen ETSI a ako jediný v Českej republike úspešne absolvoval všetky ETSI Plugtests ™ na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES, ASIC a e-Signature validation.  

ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizácia. ETSI je zodpovedná za štandardizáciu informačných a komunikačných technológií v Európe. Jej výsledky a špecifikácie predstavujú nosný základ pre definíciu eIDAS.

Ako jediný člen ETSI z Českej republiky, ktorý je aktívny v oblasti elektronických podpisov, sa spoločnosť 602 úspešne zúčastnila plug testov na formáty podpisov PAdES, XAdES, CAdES a ASIC. Potvrdila tým tak svoju technologickú vyspelosť v oblasti elektronických podpisov a tiež úlohu technologického lídra v tejto oblasti.

Plug testy slúžia na formovanie vzájomného technologického súlade pri vytváraní, podpisovanie a overovanie elektronických dokumentov.

Účastníci plug testov svojou aktívnou účasťou prispievajú vylepšovania a zlepšovaniu definíciou ďalších verzií noriem a tiež sa podieľajú na legislatívnom vývoji.


Aktívny člen PDF Association

602 sa ako prvá česká firma stala súčasťou globálnej PDF Association (pôvodne PDF / A Competence Center). Tá združuje významné expertmi a spoločnosti, ktoré vyvíjajú nástroje pre prácu s formátom PDF, používajú ich alebo o nich rozhodujú.

Cieľom PDF Association je podporiť rozšírenie korektných elektronických dokumentov vo formáte PDF. Za tým účelom zhromažďuje expertízu a skúsenosti z celého sveta, podporuje ich zdieľanie medzi členmi a podieľa sa aj na vzdelávanie širšej odbornej verejnosti.

Pre 602 členstvo znamená, že získava prístup k rade dôležitých zdrojov informácií, čo umožní ďalej skvalitniť vývoj nových produktov aj služby zákazníkom. Zároveň bude schopná zohľadniť záujmy slovenských zákazníkov v rámci svetovej PDF komunity.

Experti z 602 už dlhšiu dobu pôsobí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde sú zapojení do pracovných skupín pre rozvoj noriem pre pripájanie elektronických podpisov a dlhodobú archiváciu dôveryhodných dokumentov (PAdES, CAdES, ASIC).


Certifikácia Tayllorcox

Signer a Signer Bluetooth Token boli posúdené a uznané za bezpečný prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu v zhode s Nariadením (EÚ) č. 910/2014.


Certifikácia Boxtrap

Signer a Signer Bluetooth Token bol posúdený a prehlásený ako bezpečný prostriedok pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. S prihliadnutím k štandardom Common criteria a Protection profiles.

Poradíme vám, ako s digitalizáciou začať. Zadarmo a bez záväzkov

  • Archivácia a skartácia
  • Elektronické podpisovanie
  • Formuláre s workflow
  • E-portály

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov