Elektronická registratúra, archivácia, vyraďovanie

E-maily, elektronické správy, pošta, a navyše interné dokumenty, smernice, objednávky, faktúry? Ako to jednoducho vyriešiť, aby sa nič nestratilo, a hlavne rýchlo našlo po celý životný cyklus elektronických dokumentov a spisov vrátane ich archivácie a vyraďovania? Majte prehľadnú evidenciu a správu dokumentov vďaka elektronickej registratúre a o vaše dokumenty sa postará náš archív.

+421 220 812 526  Kontaktujte nás

Elektronická registratúra

Kompletné riešenie el. registratúry pre úrady a firmy, ktoré potrebujú úplne naplniť českú a slovenskú legislatívu. Združovanie záznamov do spisov, vyraďovací plán, validácia a triedenie prichádzajúcich záznamov. Dlhodobá archivácia a napojenie na systém dátových schránok (ČR) a elektronických schránok (SR) je samozrejmosťou.

 • El. registratúra podľa českej a slovenskej legislatívy
 • Prichádzajúca/odchádzajúca pošta a jej digitalizácie (podateľňa)
 • Adresár s napojením na ISDS, ARES a ISZR
 • Obeh a evidencia dokumentov
 • Zobraziť ďalšie funkcie
 • Auditná stopa
 • Termíny, lehoty, notifikácia, eskalácia
 • Overovanie el. záznamov
 • Zaistenie archívnych formátov PDF
 • Dlhodobá archivácia zásielok
 • Vytváranie SIP balíčkov
 • Vyraďovanie záznamov

Prípadové štúdie

Spisova_sluzba_02

Spisova_sluzba_03

Dlhodobý archív

Aj váš archív zaberá zbytočne priestor navyše a šanónom zbytočne kúrite? Tieto vyhodené peniaze mohli zostať u vás. Chcelo to len archív pre zabezpečenie dlhodobej čitateľnosti a overiteľnosti autenticity elektronických dokumentov. Dokumenty sú potom kedykoľvek dostupné a overiteľné trebárs aj mimo archív treťou stranou a to v rámci celej EÚ. Bez extra nehnuteľností a prepálených kilowattov.

 • Dlhodobé uchovávanie dokumentov (napr. účtovné doklady)
 • Archivácia podľa eIDAS a požiadaviek Národného archívu
 • Vyraďovacie konanie podľa registratúrneho a vyraďovacieho plánu
 • Integrácia na informačné systémy
 • Zobraziť ďalšie funkcie
 • Fulltextové vyhľadávanie

Prípadové štúdie

Vyťažovanie dát z dokumentov

Ako často u vás zbytočne prepisujete dáta nielen z papierových dokumentov do počítača? Každý deň niekoľkokrát? Čo keby to zajtra robil robot a vaši zamestnanci mali čas sa na klientov usmievať (úsmev je zadarmo a prináša vyšší obrat). Dáta z dokumentov je rýchlejšie a hlavne presnejšie načítavať elektronicky. O 20% menej chýb a problémov za to stojí. Porozprávajte sa s nami, ktorý spôsob je ideálny pre vás.

 • Docu-X, Kofax, ABBYY, FlexiCapture
 • Digitalizácia a OCR
 • Integrácia
 • Pripravené dáta pre ďalšie spracovanie a IS

Prípadové štúdie

ocr

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+421 220 812 526