+421 918 816 678

Město Polička

Východočeská Polička je důkazem, že digitalizace nemusí být pouze výsadou velkoměst. Vedení města se rozhodlo pro digitalizaci vybraných agend tamějšího městského úřadu, která přinesla úspory a přitom zrychlila a zjednodušila vybrané procesy.

Výchozí stav

V době „předdigitalizační“ byli návštěvníci plzeňských úřadů limitováni úředními hodinami. V důsledku toho jim hrozilo, že kvůli jakékoli jednotlivosti, včetně podání jednoduchého formuláře, budou muset vystát nepříjemnou frontu a riskovat zdržení.

V nejfrekventovanějších hodinách se úřady nárazově potýkaly s přetížením. Jejich pracovníci navíc při zpracovávání nejrůznějších žádostí a formulářů mnohdy čelili nedostatkům v dodaných podkladech — leckdy byly nekompletní nebo v nich byly chyby. Určitou míru chybovosti pak přinášelo i následné manuální zpracování veškerých údajů.

Za hlavní přínosy digitalizace považuji vznik jednotného portálu, který navazuje na životní situace občanů a díky využití stávajících rejstříků jim usnadňuje vyplňování formulářů. Vedle toho pozitivně hodnotím také sjednocení prostředí pro všechny městské obvody a jednotný vzhled dokumentů.

TOMÁŠ BENEDIKT

Správa informačních technologií města Plzně

Východisko: online portál

Zefektivnění všech procesů mělo přinést zřízení portálu, který by Plzeňané mohli využívat k podávání úředních žádostí online. Byl ustanoven realizační tým, který v rámci vstupní analýzy vyhodnotil četnost využití jednotlivých formulářů v evidenci úřadů a posléze začal s budováním infrastruktury pro jejich elektronické podávání. Přednost dostaly ty nejvyužívanější.

Samotná realizace projektu včetně příprav trvala zhruba rok. V roce 2013 byl spuštěn interaktivní portál https://epo.plzen.eu, jehož obliba od té doby nestále stoupá.

Hlavní přínosy digitalizace

Digitalizací formulářů na plzeňských úřadech — a to i na úrovni jednotlivých obvodů — se docílilo několika významných zlepšení:

  • Lidé už kvůli každé jednotlivosti nemusejí chodit na úřad — řadu formulářů mohou podat online, z pohodlí domova, bez ohledu na úřední hodiny.
  • Podávání formulářů přes internet snížilo každodenní vytíženost úřadů. Odbavování jednotlivých žádostí je díky tomu plynulejší.
  • Vytvořením jednotného portálu se sjednotilo prostředí pro všechny městské obvody.
  • Zavedením unifikovaných a intuitivních formulářů (které registrovaným uživatelům samy doplňují například adresy) se vyplňování zjednodušilo.
  • Urychlila se i práce s daty na straně úřadů — odpadají složité přepisy, přenos dat z formulářů do informačních systémů probíhá automaticky, chybovost se omezila na minimum.

Jen za prvních několik měsíců bylo skrze portál uskutečněno přes 2000 různých podání. Aktuálně je návštěvníkům portálu k dispozici asi 20 formulářů k řešení různých životních situací. Registrovaní uživatelé navíc mohou získat přehled o svých platbách za odpad, za psa, užívání městského bytu a další.

JIŘÍ ŠÍREK

obchodní manažer divize Samospráva společnosti Software602

Další postup

Spuštěním portálu projekt digitalizace v Plzni nekončí. Počty dostupných elektronických formulářů se budou nadále navyšovat. Mimo to přibude i další agenda. Již nyní je k dispozici agenda odpadů, připravuje se rovněž portál pro otevřená data.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Volajte
+421 918 816 678

Píšte na e-mail
info@602.sk

Alebo využite
kontaktný formulár

Na vašu otázku odpovieme najneskôr do dvoch pracovných dní.