Pojišťovna Uniqa

Usnadnit práci obchodním zástupcům bylo cílem firmy UNIQA. Obchodní zástupci nyní mohou podepisovat smlouvy o pojištění s klienty přímo v terénu a nemusejí se věnovat zbytečné administrativě. Díky řešení od společnosti Software602.

Výchozí stav

V době před zahájením spolupráce se museli odpovědní pracovníci společnosti UNIQA kromě klientů starat také o velké množství různých druhů papírových smluv, a to jak v České, tak i Slovenské republice. O jejich tisk, podepisování, následnou distribuci v rámci firmy, o jejich archivaci i případné dohledávání.To zbytečně zabíralo kapacity a prodlužovalo celý proces zpracování již od jejich vzniku a kladlo zvýšené nároky na pracovníky společnosti i spotřební materiál. Proto se hledalo řešení, které by celý proces maximálně urychlilo a přineslo uživatelský komfort obchodním zástupcům i klientům.

Biometrické podepisování smluv na tabletech a podpisových padech se rychle stalo nedílnou součástí práce našich prodejců, kteří ho vnímají velice pozitivně. Oceňuji výborně odvedenou práci po celou dobu realizace projektu. Věřím, že se nám i nadále bude dařit držet laťku vysoko.

FILIP JIRÁSEK

UNIQA Pojišťovna 

Východisko: Biometrické podpisy a digitální archiv 

Základními pomocníky se staly tablety či podpisové pady a systém Software602 FormFlow s modulem Dlouhodobá archivace. Práce obchodníků je nyní mnohem efektivnější. Pracovník si na tabletu vybere smlouvu, vyplní potřebné údaje a odešle do systému Software602, kde se vytvoří PDF/A dokument. Ten se zobrazí na tabletu (padu) a klient ho biometricky podepíše. Podepsaný dokument je odeslán do Software602 Dlouhodobého archivu, kde je k němu připojen elektronický podpis a časové razítko. Tím je zajištěna dlouhodobá archivace v souladu s legislativou.

Hlavní přínosy digitalizace

  • Modul Dlouhodobé archivace zajišťuje: (a) zabezpečení proti ztrátě; (b) zabezpečení proti pozměňování; (c) zabezpečení proti neoprávněnému přístupu; (d) nástroje pro vyvrácení pochyb o pravosti obsahu
  • Modul dlouhodobé archivace je napojený na službu Long-Term Docs, která zajišťuje dlouhodobou právní validitu dokumentů
  • Dokumenty ukládané do důvěryhodného archivu jsou opatřeny metadaty pro jejich následné vyhledávání
  • Podpisová aplikace umožnuje využívat zařízení různých typů a dodavatelů pro podepisování dokumentů
  • Nový systém umožňuje zpracovávat a dlouhodobě digitálně uchovávat statisíce smluv měsíčně a jejich počet může i nadále růst
  • Efektivnější práce se týká také kamenných poboček — podpisové pady či tablety ulehčují práci i pracovníkům na přepážkách
  • Veškeré zobrazované texty podpisové aplikace jsou v českém nebo slovenském jazyce v závislosti na zemi, kde je řešení provozováno
  • Podpisová aplikace zajišťuje neoddělitelné spojení biometrického podpisu s podepisovaným dokumentem
  • Aplikace je schopna vytvářet statistiku o podepsaných dokumentech

Mezi významné přínosy jde také zařadit rychlost nasazení. Od první schůzky k zahájené ostrého provozu uběhly jen tři měsíce. Po tomto období mohlo začít používat nový způsob práce se smlouvami 300 pracovníků společnosti.

Využívání biometrického podepisování společně se Software602 FormFlow a modulem Dlouhodobá archivace ukazuje, že práce obchodníků v terénu může být rychlá, efektivní a bez zbytečného papírování. Veškeré úkony probíhají v reálném čase, podpis smlouvy je rychlý. Navíc jsou dokumenty po podepsání ihned archivovány v dlouhodobém digitálním archivu v souladu legislativou. Úspěch tohoto projektu vzbudil zájem u dalších klientů, kteří biometrické podepisování využívají ve svém podnikání.

ONDŘEJ MÁLEK 

obchodní manažer divize Commerce společnosti Software602

Priložené súbory

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304