Klientske portály a eGovernment

S vývojom nových technológií prichádza logicky aj ich zapájanie do fungovania firiem aj úradov s cieľom zrýchliť a zefektívniť ich chod a služby pre klientov. K tomu slúži aj naše elitné riešenie. Už viac ako 10 rokov sa podieľame na chode Informačného systému dátových schránok, Czech POINT a stále vyvíjame nové technológie v oblasti elektronických portálov a formulárových riešení. To všetko v spolupráci s dlhoročnými partnermi a na spoľahlivosť a efektivitu našich riešení.

+421 220 812 526 Kontaktujte nás

e-Portál Českej správy sociálneho zabezpečenia a rezortný portál Ministerstva práce a sociálnych vecí

Vďaka unikátnemu projektu ePortál Českej správy sociálneho zabezpečenia je možné od roku 2015 využiť na internete 126 formulárových agend ČSSZ. Jedná sa o ucelenú ponuku elektronizovaných služieb ústrednej štátnej správy dostupnej nonstop. Portál denne odbaví v priemere cez šesťdesiat podaní založených na našom formulárovom riešení. Na základe skúseností s ePortálom ČSSZ bolo koncom roka 2019 nasadené jednotné rezortné portálové riešenie na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR. To poskytuje cez 170 portálových služieb, 74 formulárových agend a 15 interaktívnych aplikácií. Oba projekty vznikli v spolupráci so spoločnosťou Asseco Central Europe, Software602 tu zastáva úlohu dodávateľa formulárovej časti.

 • Prihlásenie dátovou schránkou alebo eObčianskym
 • Celkom 200 formulárových agend
 • 15 interaktívnych aplikácií
 • Cez 4 milióny spracovaných e-formulárov dátovou schránkou v roku 2019
 • Zobraziť ďalšie informácie
 • Viac ako 100 miliónov spracovaných e-formulárov za päť rokov
 • Výrazné zníženie časovej náročnosti administratívy
 • Používateľsky komfortné riešenie
 • Automaticky predvyplnené formuláre
 • Okamžité doručenie bez ohľadu na úradné hodiny

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

laptop_mpsv-cssz_iii.png

laptop-mobil-isds_iii.png

Dátové schránky

Jedinečný spôsob dôveryhodnej komunikácie a obrovský krok vpred pri digitalizácii úradov - vďaka dátovým schránkam možno vybavovať nespočetné množstvo agend online, bez nutnosti chodenia na úrady alebo posielania listov. Za uplynulých viac ako 10 rokov systém s našim transakčným jadrom doručil vyše 700 miliónov dátových správ. Všetky správy vrátane ich príloh sú zapečatené a opatrené časovou pečiatkou a ich platnosť je rovnaká ako pri osobnom podaní alebo pri podpísaní elektronickým podpisom. Informačný systém dátových schránok sme vytvorili s partnermi NEWPS.CZ, Datasys a O2.

 • Cez milión dátových schránok
 • 700 miliónov odoslaných dátových správ za 10 rokov
 • Bezplatné odosielanie dátových správ úradom
 • Úspora 91% oproti cenám bežných kuriérskych služieb
 • Zobraziť ďalšie funkcie
 • Doručenie kedykoľvek, bez ohľadu na úradné hodiny
 • Zaručená validita všetkých dátových správ
 • Nie je potreba ďalšia kontrola identity odosielateľa

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIAPodejto.cz

Czech POINT

S viac ako 7 000 kontaktnými miestami rozmiestnenými na poštách a úradoch po celej Českej republike je Czech POINT najväčšia prepážková sieť v Česku. Občanom sa tak výrazne skrátil dojazd na najbližší úrad, keď potrebujú vybaviť najrôznejšie autorizované výpisy (verejnoprávne listiny), autorizovanú konverziu listín na žiadosť, zriadenie dátovej schránky, stotožnenie občana, väčšie pobočky s viac prepážkami často poskytujú služby úkonov ako koncipienta legalizácie. Czech Point na zastupiteľských úradoch vo svete poskytujú služby stotožnenia pri strate dokladov a pod. Czech POINT pre úradníkov sprostredkovávajú služby pre matriky (narodenie, úmrtie), pre ohlasovne (trvalý pobyt, doručovanie) a pre všetky úrady služby autorizovanej konverzie z úradnej moci. Jadro systému kontaktných miest Czech POINT bolo realizované s partnerom NEWPS.CZ

 • 7 318 kontaktných miest v Česku i vo svete
 • 5 794 obecných úradov, 984 pôšt, 442 notárov, 52 zastupiteľstiev, 46 miest Hospodárskej komory ČR
 • systém využíva vyše 100 tisíc úradníkov (aktívnych používateľov)
 • vyše 60 miliónov autorizovaných konverzií za 10 rokov prevádzky

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

czechpoint_iii.png

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+421 220 812 526