FormApps – formuláre s workflow

Formulárové aplikácie určené pre váš web, portály, zber dát a interné procesy s možnosťou schvaľovania dokumentov. Plnohodnotná paperless komunikácia s verejnosťou aj klientmi. Online získané dáta budete mať v požadovanej podobe a pod kontrolou. FormApps uľahčí prácu vašim používateľom prostredníctvom aplikácií pre firemné procesy a agendy úradu. To všetko bez papiera!

+421 220 812 526 Kontaktujte nás

Hlavné výhody aplikačnej platformy FormApps

FormApps vizuálny návrhár pripraví chytrú formulárovú aplikáciu, či už v podobe HR procesu alebo formuláre pre váš web. Automatické doplnenie známych údajov, kontroly požadovaných položiek a dát je samozrejmosťou. Vďaka grafickému editoru workflow nezávisle nastavíte logiku celého procesu bez programovania.

Pohodlie - prístupné kedykoľvek a kdekoľvek

Flexibilita - dostupné na notebooku i mobile

Inovácia - chytré formuláre a procesy s workflow

Čo vám platforma FormApps môže vyriešiť?

Aplikačná platforma FormApps vám zabezpečí jednoduchý prechod na paperless riešenie, či už sa jedná o príjem dát a informácií prostredníctvom inteligentných formulárov alebo zabezpečia potreby vašich interných procesov formulármi s workflow. To všetko doplnené o nadväznosť na udalosti z vašich emailov, dátových správ, webov a existujúcich informačných systémov.

fa_formulare.png

Formuláre

Vlastné formuláre alebo dotazníky dokážete navrhovať bez znalosti programovania vďaka Low-Code Development Platforme v podobe dostupnej aj pre mobilné zariadenia. 

fa_workflow.png

Workflow

Aj zložité pracovné postupy sa vďaka vizualizácii v návrhári workflow podarí nastaviť ďaleko rýchlejšie. Všetko online a v reálnom čase s možnosťou zmeny podľa potreby procesu.

fa_firemni-procesy.png

Firemné procesy a úradné agendy

Aplikácia dostupná na mieru od HR procesov, faktúr, zmlúv, interných smerníc, evidenciou až po žiadanky a obeh dokumentov. Online a bez papiera! 

fa_manazerske-prehledy.png

Manažérske prehľady

Majte vždy prehľad o reálnom stave riešenia vašich požiadaviek vrátane evidencie už uzavretých procesov a agend s možnosťou spätnej kontroly.

fa_nastaveni-opravneni-a-roli-uzivatelu.png

Nastavenie oprávnení a rolí používateľov

Sprístupnite dokumenty a dáta používateľom jednoducho s rozlíšením ich práv a zaistite ich zastupiteľnosť v procesoch aj v čase ich neprítomnosti. 

FA_sprava datove schranky_1

Správa datovej schránky

Jednoduchá správa vašej firemnej dátovej schránky s výhodou možnosti nadviazania na procesy formulárov s workflow.

Aplikačná platforma je plne responzívna

Windows OSX iOS Android

Chcem sa dozvedieť viac...

Kontaktujte nás

Vlastnosti a špecifikácie

Detailné technické informácie zobrazíte po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Zobraziť funkcie a špecifikácie

Cloud vs. On Premises

Riešenie je dostupné v podobe služby prevádzkované v prostredí cloudu bez nutných investícií do infraštruktúry, alebo s možnosťou využitia vášho existujúceho HW prostredia.

Microsoft Azure

Bezpečnosť na prvom mieste. Administrácia, správa a prevádzka je zaistená v cloude MS Azure.

Low-Code Development Platform

Dostupné nástroje v podobe návrhára formulárových aplikácií a grafického editora vám umožnia prechod na paperless nezávisle a bez znalosti programovania.

Integrácia

Prostredníctvom SOAP/API využijete prednosti FormApps platformy vo väzbe na vaše už existujúce systémy, ktorých dáta môžete podľa potreby využiť.

Možnosti rozšírenia

Voliteľná možnosť rozšírenia o kvalifikované služby zaisťujúca vzdialené el. podpisovanie, pečatenie, časové pečiatky, overovanie dokumentov, podpisov a dlhodobé uchovávanie podľa nariadenia eIDAS zaisťujúca všetko potrebné pre správu a archiváciu el. dokumentov.

Referencie a prípadové štúdie

ČSSZ

126 formulárových agend ako ucelená ponuka elektronizovaných služieb ústredné štátnej inštitúcie v režime 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Pre využitie všetkých výhod je potrebné len pripojenie k internetu a dátová schránka, ktorú možno zadarmo zriadiť na akejkoľvek pobočke Czech POINT. Potom už žiadnu cestu na úrad netreba.

Colný portál

Riešenie digitalizácie vnútorných procesov GŘC a riešenia elektronických inteligentných formulárov. Digitalizácie procesov bolo nevyhnutnosťou pre zabezpečenie efektívnej činnosti Colnej správy. Zabezpečenie kompetencií v oblasti správy ciel a niektorých daní je tak teraz oveľa rýchlejšie a výkonnejšie.

rohlik.cz

Elektronické schvaľovanie nákupov a dovoleniek. Táto rýchlo rastúca firma má dokonalý prehľad o nákupných požiadavkách a dovolenkách pri jednoduchej obsluhe.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+421 220 812 526

Certifikácia a legislatíva

Naši zamestnanci patria k špičkovým odborníkom. Ich vedomosti a zručnosti udržujeme na vysokej úrovni pravidelným školením a testovaním.

ITIL

Kľúčoví projektoví manažéri a technickí špecialisti firmy Software602 sú certifikovaní podľa metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Ide o súbor návodov a postupov pre poskytovanie IT služieb.  Tie majú zabezpečiť, že budú realizované len také činnosti, ktoré zadávateľovi prinášajú pridanú hodnotu a že tieto činnosti budú pozorne monitorované a riadené.

Prince2

Niektorí konzultanti spoločnosti Software602 boli certifikovaní podľa medzinárodnej metodiky riadenia projektov Prince2. Táto metodika bola pôvodne vyvinutá pre britskú vládu, ale neskôr ju prevzali ďalšie európske vlády, medzinárodné organizácie  Celý text

ako NATO a EÚ a stovky komerčných organizácií. Od porovnateľné metodiky, ktorou je americká PMI, sa líšia svojou komplexnosťou. Pokrýva totiž celý životný cyklus projektu od rozhodovania, či projekt realizovať až po vyhodnotenie výsledkov s časovým odstupom. Metodika Prince2 dáva istotu, že nič nebolo opomenuté a že všetky oblasti projektu sú pod kontrolou. Metodika je pravidelne dopĺňaná o aktuálne skúsenosti z riadenia IT projektov, zatiaľ posledná verzia bola vydaná v roku 2009.

ISO:/IEC 27001:2013

ISO: / IEC 27001: 2013 je norma zameraná na riadenie bezpečnosti informácií. Dáva istotu, že si certifikovaná spoločnosť uvedomuje, ako sú informácie cenné, prijíma potrebné opatrenia (technické, organizačné i personálne) na ich ochranu, že tieto kroky majú povahu uceleného systému a sú zahrnuté v smerniciach, ktoré sa reálne dodržiavajú

ISO/IEC 20000-1

ISO / IEC 20000-1 je medzinárodná norma riadenia kvality služieb v oblasti informačných technológií. V rámci certifikačného procesu audítor (v prípade spoločnosti Software602 sa jednalo o globálnej audítorka firmu Tayllor & Cox) preveruje, či  Celý text

je dodávateľ IT služieb zameraný na potreby zákazníka, či tomu zodpovedajú procesy, či sú tieto procesy reálne dodržiavané a či dodávateľ pracuje na neustálom zlepšovaní.

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 je systém manažmentu kvality organizácie. 22.2.2016 sme boli preverení a získali tak tento certifikát pre nasledujúce oblasti: Analýzy; Návrh riešenia; vývoj; implementácia; Servis a podpora ICT technológií a SW systémov a riešení.