eIDAS platforma SecuSign

Efektívne a rýchle riešenie pre zabezpečenie eIDAS služieb pre vzdialené podpisovanie a pečatenie, čerpanie časových pečiatok, služieb pre overovanie certifikátov podľa eIDAS a PSD2 a pre zabezpečenie dlhodobej overiteľnosti a archiváciu dokumentov. SecuSign pokrýva v spolupráci s PostSignum najširšiu paletu eIDAS služieb v ČR.

+421 220 812 526 Kontaktujte nás

Hlavné výhody eIDAS platformy

Kompletné riešenie zaistí všetky eIDAS služby pre správne zabezpečenie elektronických dokumentov elektronickým podpisom, pečaťou a pečiatkou. Kvalifikované overenie ich platnosti a dlhodobé uchovanie overiteľnosti dokumentov a dát. Priame napojenie na kvalifikovanú autoritu PostSignum, vďaka čomu získate prístup k neobmedzenému množstvu certifikátov pre elektronický podpis aj časové pečiatky

  • Flexibilné služby vzdialeného elektronického podpisovania, pečatenie a časové pečiatky pre interné aplikácie
  • Centrálna správa certifikátov so synchronizáciou s Active Directory, prehľad nad operáciami s certifikátmi
  • Kvalifikovaná služba pre dlhodobú archiváciu dokumentov, Rozšírenie pre vaše DMS alebo archívy

  • Všetky služby v súlade s nariadením eIDAS
  • Hospodárny mesačný paušál za služby pre vytváranie kvalifikovaných podpisov, pečatí a pečiatok, validáciou a archivácia
  • Jednoduchá žiadosť o kvalifikovaný certifikát, jeho obnova i revokácia. Okamžité zamedzenie používania služby či jej opätovné povolenie.

Kvalifikované eIDAS služby na jednom mieste

Sme jediný kvalifikovaný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru v ČR zapísaný na európskom Trust liste s certifikáciou pre poskytovanie kvalifikovaných služieb overovania a prezerváciu (uchovávanie) . Zabezpečujeme vydávanie kvalifikovaných podpisových a pečatiacich certifikátov, autentizačných certifikátov a kvalifikovaných časových pečiatok. Poskytujeme služby vzdialeného podpisovania a pečatenia.

eidas_vzdaleny-el-podpis.png

Vzdialený elektronický podpis a pečať

Certifikáty uložené na vzdialenom kvalifikovanom prostriedku v súlade s eIDAS. Podpisy a pečate platné vo všetkých členských štátoch EÚ. Neobmedzený počet podpisov a pečatí

eidas_casova-razitka.png

Časové pečiatky

Kvalifikované elektronické časové pečiatky od PostSignum CA. Neobmedzené čerpanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok.

eidas_era.png

Externá registračná autorita

Vydanie kvalifikovaných certifikátov PostSignum priamo v sídle klienta, bez nutnosti osobnej návštevy žiadateľov či štatutárov na pobočkách pošty. Neobmedzený počet certifikátov pre zamestnancov organizácie

eIDAS_uchovavani_certifikatu_2

Uchovávanie certifikátov

Dlhodobé kvalifikované uchovávanie platnosti a overiteľnosti elektronicky podpísaných a opečatených dokumentov podľa eIDAS. Neobmedzene .

eIDAS_overovani certifikatu

Overovanie certifikátov

Kvalifikované overovanie platnosti podpisových a pečatiacich certifikátov a časových pečiatok všetkých autorít na európskom trust liste podľa eIDAS. Neobmedzene . 

eidas_overovani-podle-psd2.png

Overovanie podľa PSD2

Overovanie platnosti kvalifikovaných PSD2 certifikátov pristupujúcich tretích strán cez API k bankovým účtom. Bez obmedzenia počtu overení.

Chcem ešte viac informácií...

Kontaktujte nás

Porovnanie služieb platformy SecuSign

Služby
Porovnávané služby
Software602 / PostSignum
Naša základná ponuka
Bežné riešenie
Obvyklá základná ponuka
Prostriedok pre podpis a pečať
Kvalifikovaný prostriedok podľa požiadaviek eIDAS
Ano
Bez obmedzenia
Ano
Náklady podľa množstva certifikátov
Služba vzdialeného podpisovania
Poskytovaná so súhlasom orgánu dohľadu - MIČR
Ano
Bez obmedzenia
Ano
S investíciou do vlastného HSM
Služba vzdialeného pečatenia
Poskytovaná so súhlasom orgánu dohľadu - MIČR
Ano
Bez obmedzenia
Ne
Spoplatnená extra služba
Služba časovej pečiatky
Kvalifikované elektronické časové pečiatky
Ano
Bez obmedzenia
Ne
Spoplatnená extra služba
Služba overovanie platnosti podpisov
Kvalifikovaná služba vytvárajúca dôveru podľa eIDAS
Ano
Bez obmedzenia
Ne
Spoplatnená extra služba
Služba dlhodobého uchovávania
Kvalifikovaná služba vytvárajúca dôveru podľa eIDAS
Ano
Bez obmedzenia
Ne
V ČR poskytuje iba Software602
Kvalifikované certifikáty
Podpisové a pečatiace certifikáty pre zamestnancov
Ano
Bez obmedzenia
Ne
Spoplatnená extra služba

Klientská aplikácia
Pre podpisovanie a overovanie, klient pre obsluhu ISDS, dostupná pre Win, MacOS, Android, iOS

Ano
Bez obmedzenia
Ne
Iba základné funkcionality

Referencie

Ministerstvo financií ČR

Poskytovanie služby vzdialeného pečatenia pre MF SR a podriadené organizácie FAU a ÚZSVM. Kvalifikovaná elektronická pečať na dokumentoch automaticky obsahuje aj kvalifikovanú časovú pečiatku.

Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť ČR

Overovanie platnosti elektronických podpisov vrátane zahraničných certifikátov všetkých členských krajín EÚ. Dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov. Kontrola plnej kompatibility výstupných dokumentov z pohľadu ich dlhodobej čitateľnosti (formát PDF/A) aj pohľadu ich legitimity (kontrola podpisov a pečatí).

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+421 220 812 526

Certifikácia a legislatíva

V dokumentových službách je na nás spoľahnutie. Ročne odbavujeme nad dokumentovými cloudovými službami eIDAS cez 30 miliónov dokumentov.

Trusted List EU

Sme kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru zapísaným na európskom trusted liste Celý text

Zaregistrované kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QVal for QESeal Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov

Rozhodnutie MV ČR

Software602 je držiteľom štatútu kvalifikovaného poskytovateľa služieb vytvárajúcich dôveru. Status kvalifikovanej služby vytvárajúcej dôveru bol udelený službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.

Vyhlásenie o zhode

Služby overovania kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate a uchovávanie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate boli overené na zhodu povereným posudzovateľom zhody.

Certifikácia ETSI

Software602 je dlhodobý člen ETSI a ako jediný v Českej republike úspešne absolvoval všetky ETSI Plugtests ™ na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES, ASIC a e-Signature validation.  Celý text

ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizácia. ETSI je zodpovedná za štandardizáciu informačných a komunikačných technológií v Európe. Jej výsledky a špecifikácie predstavujú nosný základ pre definíciu eIDAS.

Ako jediný člen ETSI z Českej republiky, ktorý je aktívny v oblasti elektronických podpisov, sa spoločnosť Software602 úspešne zúčastnila plug testov na formáty podpisov PAdES, XAdES, CAdES a ASIC. Potvrdila tým tak svoju technologickú vyspelosť v oblasti elektronických podpisov a tiež úlohu technologického lídra v tejto oblasti.

Plug testy slúžia na formovanie vzájomného technologického súlade pri vytváraní, podpisovanie a overovanie elektronických dokumentov.

Účastníci plug testov svojou aktívnou účasťou prispievajú vylepšovania a zlepšovaniu definíciou ďalších verzií noriem a tiež sa podieľajú na legislatívnom vývoji.
 

Aktívny člen PDF Association

Software602 sa ako prvá česká firma stala súčasťou globálnej PDF Association (pôvodne PDF/A Competence Center). Táto medzinárodná organizácia so sídlom v Berlíne združuje významných expertov a spoločnosti, ktoré vyvíjajú nástroje pre prácu s formátom PDF, používajú ich alebo o nich rozhodujú. Celý text

Cieľom PDF Association je podporiť rozšírenie korektných elektronických dokumentov vo formáte PDF. Za tým účelom zhromažďuje expertízu a skúsenosti z celého sveta, podporuje ich zdieľanie medzi členmi a podieľa sa aj na vzdelávanie širšej odbornej verejnosti.

Pre Software602 členstvo znamená, že získava prístup k rade dôležitých zdrojov informácií, čo umožní ďalej skvalitniť vývoj nových produktov aj služby zákazníkom. Zároveň bude schopná zohľadniť záujmy slovenských zákazníkov v rámci svetovej PDF komunity.

Experti Software602 už dlhšiu dobu pôsobí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde sú zapojení do pracovných skupín pre rozvoj noriem pre pripájanie elektronických podpisov a dlhodobú archiváciu dôveryhodných dokumentov (PAdES, CAdES, ASIC).