Šetrite nervy a čas pri hľadaní elektronických dokumentov

Paperless archiv

V dokumentoch zavládne poriadok

Zmluvy, zápisy zo stretnutí, rozpočty v Exceli, dátovej správy, PDF aj multimédiá uložíte na jedno miesto a dostanete sa k nim na pár kliknutí . Odkiaľkoľvek, podľa pravidiel eIDAS a pokojne aj po 50 rokoch.


Všetky dokumenty na jednom mieste

Namiesto prehľadávania e-mailov, CRM alebo registratúry budete mať jediný archív. Do vyhľadávacieho políčka napíšete pár znakov a dokument máte za pár sekúnd pred sebou.


Pre myslená archivačná logika

Platforma má nastavené pravidlá aj lehoty. Nemusíte sami nič vymýšľať. Archív napojíme na vaše systémy a vy ho môžete rovno používať.


Čitateľné aj po desaťročiach

Dokument pri vstupe do archívu overíme podľa všetkých pravidiel a postaráme sa o jeho kontrolovateľnosť aj po desaťročiach.


Dokumenty v bezpečí

Archív zaznamenáva, kto a kedy dokument zobrazil alebo zmenil. Všetky dokumenty prechádzajú pravidelnou kontrolou a sú vždy zabezpečené novou časovou pečiatkou.


Centrálna správa všetkých oprávnení

Ak ste admin, máte prehľad o právach všetkých kolegov. A keď je potreba, pridáte alebo zneplatníte akýkoľvek účet na pár kliknutí.


Nezávislé overenie dokumentov

Keď príde kontrola, ľahko overí, že je dokument v poriadku. A na rozdiel od konkurencie to funguje aj pri vytiahnutí dokumentov z archívu. Budete tak nezávislí na dodávateľovi.

Funkcie, ktoré vám uľahčia život

Vytváranie elektronických dokumentov

Dokumenty vytvoríte správne. Súčasťou archívu sú nástroje na prevod súborov do dlhodobo čitateľného formátu, podpisy, pečate alebo časové pečiatky.

Kvalifikované overenie aj uchovanie podľa eIDAS

Každý dokument prejde pred uložením do archívu kontrolou. A potom je uchovaný v súlade s legislatívnymi pravidlami eIDAS .

Integrácia s vašimi systémami

Archív prepojíme so systémami, ktoré už používate k svojej práci. Používatelia tak budú pracovať v známom softvéri, ale s výhodami nášho archívu.

Prístup aj na diaľku

S archívom môžete pracovať aj vzdialene. Dokumenty vytvoríte, podpíšete a uložíte napríklad z mobilného telefónu.

Uchovanie dátových správ a e-mailov

Prepojíme archív s elektronickou poštou alebo systémom dátových schránok. Na pár kliknutí overíte a uchováte dôležité e-maily a dátové správy.

Kontrolovateľnosť aj mimo archív

Vaše dokumenty nie sú závislé na našom riešení. Uložené súbory môžete z archívu kedykoľvek vytiahnuť bez toho, aby ste porušili pravidlá archivácie a nezávisle ich môžete overíť.

Zistite, ako paperless archív pomáha organizáciám, ako je tá vaša

Systém nám výrazně usnadňuje denní práci v oblasti evidence dokumentů.

Rudolf Pavlíček
Raiffeisen Stavební Spořitelna a.s.
projektový manažér

Prípadová štúdia

Hledali jsme takový systém, který by se více přizpůsobil našim potřebám a zároveň jsme si chtěli co největší část spravovat vlastními silami.


Ing. Adéla Gröslová
projektová manažérka
APM Automotive s.r.o.

Prípadová štúdia

Zrychlení práce obchodních zástupců bylo okamžité. Proces uzavírání pojistných smluv se zkrátil ze 14 dnů na okamžik.

Filip Jirásek
Podniková organizácia
UNIQA pojišťovna, a.s.

Prípadová štúdia

Certifikácie

Trusted list EU

Sme kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru zapísaným na európskom trusted liste 

Zaregistrované kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QVal for QESeal Kvalifikované služby overovania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných podpisových certifikátov
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávania kvalifikovaných pečatiaca certifikátov


Rozhodnutie Ministerstva vnitra ČR

602 je držiteľom štatútu kvalifikovaného poskytovateľa služieb vytvárajúcich dôveru. Status kvalifikovanej služby vytvárajúcej dôveru bol udelený službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.


Vyhlásenie o zhode

Služby overovania kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate a uchovávanie kvalifikovaného elektronického podpisu/pečate boli overené na zhodu povereným posudzovateľom zhody.


ETSI

602 je dlhodobý člen ETSI a ako jediný v Českej republike úspešne absolvoval všetky ETSI Plugtests ™ na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES, ASIC a e-Signature validation.  

ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizácia. ETSI je zodpovedná za štandardizáciu informačných a komunikačných technológií v Európe. Jej výsledky a špecifikácie predstavujú nosný základ pre definíciu eIDAS.

Ako jediný člen ETSI z Českej republiky, ktorý je aktívny v oblasti elektronických podpisov, sa spoločnosť 602 úspešne zúčastnila plug testov na formáty podpisov PAdES, XAdES, CAdES a ASIC. Potvrdila tým tak svoju technologickú vyspelosť v oblasti elektronických podpisov a tiež úlohu technologického lídra v tejto oblasti.

Plug testy slúžia na formovanie vzájomného technologického súlade pri vytváraní, podpisovanie a overovanie elektronických dokumentov.

Účastníci plug testov svojou aktívnou účasťou prispievajú vylepšovania a zlepšovaniu definíciou ďalších verzií noriem a tiež sa podieľajú na legislatívnom vývoji.


Aktivní člen PDF Association

602 sa ako prvá česká firma stala súčasťou globálnej PDF Association (pôvodne PDF/A Competence Center). Táto medzinárodná organizácia so sídlom v Berlíne združuje významných expertov a spoločnosti, ktoré vyvíjajú nástroje pre prácu s formátom PDF, používajú ich alebo o nich rozhodujú. 

Cieľom PDF Association je podporiť rozšírenie korektných elektronických dokumentov vo formáte PDF. Za tým účelom zhromažďuje expertízu a skúsenosti z celého sveta, podporuje ich zdieľanie medzi členmi a podieľa sa aj na vzdelávanie širšej odbornej verejnosti.

Pre 602 členstvo znamená, že získava prístup k rade dôležitých zdrojov informácií, čo umožní ďalej skvalitniť vývoj nových produktov aj služby zákazníkom. Zároveň bude schopná zohľadniť záujmy slovenských zákazníkov v rámci svetovej PDF komunity.

Experti 602 už dlhšiu dobu pôsobí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde sú zapojení do pracovných skupín pre rozvoj noriem pre pripájanie elektronických podpisov a dlhodobú archiváciu dôveryhodných dokumentov (PAdES, CAdES, ASIC).

Poradíme vám, ako s digitalizáciou začať.
Zadarmo a bez záväzkov

  • Archivácia a skartácia (vyraďovanie)
  • Dlhodobé uchovávanie
  • Práca so súbormi
  • Súlad s legislatívou
  • Integrácia a dátové zdroje

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov