eIDAS

eIDAS je súčasťou našej firemnej DNA rovnako ako digitalizácie. Vieme o ňom všetko a vďaka tomu naše riešenia môžu úspešne fungovať naprieč všetkými štátmi Európskej únie.

eIDAS je nariadenie Európskeho parlamentu o elektronickej identifikácií a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Čo to vlastne znamená? Jasné vymedzenie pravidiel pre digitálny trh v Európe, hlavne prácu s elektronickým podpisom a overovanie elektronickej identity. Požiadavky eIDAS dobre poznáme a ich plnenie je zahrnuté v našej technológií Long-Term Docs, ktorá je integrálnou súčasťou našich riešení, produktov a služieb. Nariadenie eIDAS v oblasti elektronických podpisov a certifikátov implementuje v ČR nový zákon o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie (Zákon č. 297/2016 Zb.). Ten vstúpil v účinnosť v septembri 2016 rovnako ako Zákon č. 298/2016 Sb., ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím zákona o službách vytvárajúcich dôveru.

Formáty elektronických podpisov vo vykonávacích dokumentoch sú definované na základe noriem ETSI, kde sme sa ako jediný člen ETSi z Českej republiky zúčastnili plug testov na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES a ASiC. Vydarené plug testy dávajú našim klientom istotu, že riešenia spoločnosti Software602 zodpovedajú najprísnejším medzinárodným požiadavkám. Súčasne majú istotu, že kompatibilita nášho riešenia je plne overená naprieč štátmi Európskej únie. Vďaka tomu tak môžu bez akýchkoľvek pochybností overovať dokumenty vytvorené v ostatných krajinách EU a majú taktiež záruku toho, že nimi vytvorený dokument bude bez problémov akceptovaný v akejkoľvek krajine EU. ETSI Plugtests™ slúži k formovaniu vzájomného technologického súladu pri vytváraní, podpisovaní a overovaní elektronických dokumentov. Účastníci plug testov svojou aktívnou účasťou prispievajú k spresňovaniu a zlepšovaniu definícií ďalších verzií noriem a taktiež sa podieľajú na legislatívnom vývoji.

Na implementácií eIDAS v oblasti elektronickej identifikácie sa v ČR zatiaľ čaká. Minister vnútra ČR pri prejednávaní zákona o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie v parlamente prisľúbil návrh zákona do konca roku 2016.

Oficiálna značka dôvery EU pre kvalifikované služby vytvárajúce dôveru. 

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

      

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304