+421 918 816 678

Sme Software602

Sme tradičná česká spoločnosť. Digitalizáciou procesov, dokumentov a dlhodobou archiváciou pomáhame efektívnejšie dosiahnuť prevádzkové i obchodné ciele.

Naše hodnoty

about-ico-09.png

Inovácie

Predstavujú hnacie motto našej firmy už 25 rokov. Viac než tretina zamestnancov sa venuje vývoju nových technológií, ktoré našu firmu i klientov posúvajú vpred. Na európskom trhu sme jednotkou hneď v niekoľkých oblastiach.

about-ico-10.png

Stabilita

Naše riešenia sú tu viac než štvrťstoročie. Za tú dobu sa naši partneri mohli mnohokrát presvedčiť, že sa na nás môžu vždy spoľahnúť. Preto s nami zostávajú. Dlhodobo dokážeme dodávať a financovať veľké riešenia.

about-ico-11.png

Partnerstvo

Medziľudské vzťahy sú pre nás dôležité. Profesionálnu prácu vykonávame vďaka ľuďom, ktorých práca baví. Naši klienti vedia, že im riešenia nedodávajú roboti, ale ľudia ochotní ich vypočuť. Chceme a vieme ohľadom IT komunikovať ľudsky i jednoducho.

Čo sme dokázali

Od roku 1991 prinášame našim klientom riešenia, ktoré im pomáhajú plniť ich ciele. Rýchlo a efektívne.

1991

Založená firma Software602 s.r.o. autormi Text602 (T602). Legenda deväťdesiatych rokov, na svoju dobu naozaj výnimočný produkt, ktorý umožňuje jednoducho vytvárať textové dokumenty a komunikuje s užívateľom v českom jazyku.

1995

Software 602 sa stáva akciovou spoločnosťou. Riaditeľ spoločnosti Richard Kaucký získava ocenenie Osobnosť roku českej informatiky - za uplynulé štyri roky sme uviedli na trh prvú českú elektronickú poštu a prvé profesionálne Windows aplikácie - textový procesor a databázu. 

1997

Uvádzame na trh nástupcu elektronickej pošty Mail602 s anglickou lokalizáciou (602proInternet), do textového editoru integrujeme profesionálny fulltextový engine na vyhľadávanie dokumentov podľa ich obsahu a prichádzame s Print2PDF - naším prvým produktom na konverziu do PDF.

2000

S Y2K môžu byť naši zákazníci pokojní. Uvoľňujeme prvý freeware pre desktop a server, ktoré získavajú  veľkú popularitu. (602PC SUITE a 602LAN SUITE).

2004

Predstavujeme 602XML (FormFiller) - prvé inovatívne riešenie špecializovaného formulárového prehliadača pracujúceho s XML dátami. v roku 2008 získava riešenie ocenenie European Seal of Excellence.

2006

Predstavujeme 602XML Server (FormFlow), náš prvý backend slúžiaci na spravovanie formulárov a XML dát, z ktorého sa postupne stáva riešenie pre inovatívny workflow formulárových aplikácií s ľubovoľnými prílohami. Naše riešenie taktiež poskytuje všetky pokročilé funkcie schvaľovacej cesty, zastupovania, riadenia tímovej práce a správu užívateľov či ďalšie funkcie.

2007

Podieľame sa na vzniku Czech POINT, kde spúšťame prvé veľké projektové riešenie. Czech POINT sa s naším formulárovým rozhraním stáva, bez nárokov na jednotný hardware, najväčšou prepážkovou sieťou v ČR. Spája registre a zoznamy českej verejnej správy na viac ako 7000 pracoviskách.

2009

Ako subdodávateľ O2 sa podieľame na vzniku Informačného Systému Dátových Schránok. Zúčastňujeme sme sa na navrhovaní architektúry, realizácií transakčného jadra s rozhraním webových služieb, návrhu formulárového rozhrania pre portálové aplikácie. Naša dcérska spoločnosť System602 poskytuje technickú podporu a zaisťuje chod call centra.

2011

Spúšťame aplikáciu SecuStamp.com v cloude T-Systems pre prvé riešenie digitálnej kontinuity elektronicky podpísaných dokumentov, ktorá získava cenu Projekt roku od Cacio.

2014

Zjednocujeme know-how digitalizácie dokumentov na PDF konverzie a digitálnu kontinuitu elektronického podpisu podľa pripravovanej smernice eIDAS do platformy Long-Term Doc. V roku 2015 úspešne absolvujeme ako jediná firma a v ČR ďalší ETSI Plugtest™ pre formáty elektronického podpisu PDF dokumentov (PAdES) a CAdES.

2015

Získavame prvé kľúčové referencie v komerčnom sektore s digitálnymi projektmi a FormApps prechádza záťažovým testom počas rutinnej prevádzky jedného z najväčších portálov eGov (ePortál CSSA); Sme jedinou spoločnosťou v Českej republike, ktorá úspešne absolvovala kompletný ETSI Plugtests ™ pre formáty elektronického podpisu podľa nariadenia eIDAS.

2017

Stávame sa prvým kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb v EÚ, ktorý má certifikované obidve nové kvalifikované služby overovania platnosti a zachovávania si svojich kvalifikovaných elektronické podpisov / pečatí; Sofa vyhral ocenenie Microsoft Awards 2017.

2016

Vytvárame bezpečnú cloudovú službu Sofa slúžiacu na rýchlu digitalizáciu firmy alebo organizácie. Jednoduchá tvorba akýchkoľvek procesov podľa potrieb organizácie a sada najčastejších agend pripravených k okamžitému nasadeniu.

2018

Spúšťame v Azure prvú generáciu cloudových služieb Sofa na báze Code Develelopment Platform pre formulárov a workflow digitalizovaných procesov bez hlbokej znalosti programovania ako budúcu Paperless platformu pre Smart Office automation.

Naši ľudia

Technológie sú úžasné, ale ešte dôležitejší sú ľudia. Tí stoja za úspechmi i spokojnosťou našich partnerov. Kto je u nás na čele?

rk-1.png

Richard Kaucký

Jediný člen predstavenstva

zn-1.png

Zdeněk Novotný

Riaditeľ vývoja

pn-1.png

Pavel Nemrava

Riaditeľ divízie Public

td-1.png

Antonín Drahovzal

Riaditeľ divízie Commerce a Slovensko

mv-1.png

Michal Vejvoda

Riaditeľ divízie Samospráva

Svet nás zaujíma

Náš svet sa neskladá len z jednotiek a núl. Zaujíma nás, čo sa deje okolo nás, a chceme k tomu aktívne pristupovať.

CERTIFIKÁCIE

Sme certifikovaní podľa medzinárodných noriem riadenia, ktoré vykonali renomované globálne certifikačné spoločnosti. Klienti vďaka tomu majú istotu, že naše procesy sú efektívne a dodávky spoľahlivé.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je systém managementu kvality organizácie. 22.2.2016 sme boli preverení a získali tak tento certifikát v nasledujúcich oblastiach: Analýza; Návrh riešení; Vývoj; Implementácia; Servis a podpora ICT technológií a SW systémov a riešení.

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 je všeobecne rešpektovaná norma kvality riadenia. Dáva akcionárom, zákazníkom a ďalším zúčastneným stranám istotu, že posudzovaná organizácia svoju činnosť vykonáva na základe správne definovaných a efektívne vykonávaných procesov.

 

ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 je medzinárodná norma riadenia kvality služieb v oblasti informačných technológií. V rámci certifikačného procesu audítor (v prípade spoločnosti Software602 sa jednalo o globálnu auditorskú spoločnosť Tayllor & Cox) preveruje, či je dodávateľ IT služieb zameraný na potreby zákazníka, či tomu zodpovedajú procesy, či sú tieto procesy reálne dodržiavané a či dodávateľ pracuje na neustálom zlepšovaní.

 

ISO:/IEC 27001:2005

ISO:/IEC 27001:2005 je norma zameraná na riadenie bezpečnosti informácií. Zaisťuje,  že si certifikovaná spoločnosť uvedomuje, aké cenné sú informácie, podniká potrebné kroky (technické, organizačné aj personálne) k ich ochrane tak, že tieto kroky majú povahu uceleného systému a sú vtelené do smerníc, ktoré sa reálne dodržiavajú.

 

ITIL

Kľúčoví projektoví manažéri a technickí špecialisti firmy Software602 sú certifikovaní podľa metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Jedná sa o súbor návodov a postupov na poskytovanie IT služieb, ktoré majú zaistiť to, že budú realizované len na také činnosti, ktoré zadávajúcemu subjektu prinášajú pridanú hodnotu a že tieto činnosti budú starostlivo monitorované a riadené.

 

Prince2

Niektorí konzultanti spoločnosti Software602 boli certifikovaní podľa medzinárodej metodiky riadenia projektov Prince2. Táto metodika bola pôvodne vyvinutá pre britskú vládu, ale neskôr ju prevzali ďalšie európske vlády, medzinárodné organizácie ako NATO a EU a stovky komerčných organizácií. Od porovnateľnej metodiky, ktorou je americká PMI, sa líši svojou komplexnosťou. Pokrýva totiž celý životný cyklus projektu od rozhodnutia o realizácií projektu, až po vyhodnotenie výsledkov s časovým odstupom. Metodika Prince2 dodáva istotu, že nič nebolo opomenuté a že všetky oblasti projektu sú pod kontrolou. Metodika je pravidelne doplňovaná o aktuálne skúsenosti z riadenia IT projektov. Posledná verzia bola vydaná v roku 2009.

Plug testy európskeho ústavu pre telekomunikačné normy

ETSI

Ako jediný člen ETSI z Českej republiky, ktorý je aktívny v oblasti elektronických podpisov, sa spoločnosť Software602 úspešne zúčastnila plug testov na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES a ASiC. Potvrdila tým tak svoju technickú vyspelosť v oblasti elektronických podpisov a taktiež rolu technologického lídra v tejto oblasti.

Certifikácie na Slovensku

 

Prešli sme certifikáciou posudzujúcou zhodu v oblasti elektronického informačného systému a správy registratúry. Náš informačný systém spĺňa požiadavky výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Sb. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia “Vysoká úroveň”.

eIDAS

eIDAS je súčasťou našej firemnej DNA rovnako ako digitalizácie. Vieme o ňom všetko a vďaka tomu naše riešenia môžu úspešne fungovať naprieč všetkými štátmi Európskej únie.

eIDAS je nariadenie Európskeho parlamentu o elektronickej identifikácií a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Čo to vlastne znamená? Jasné vymedzenie pravidiel pre digitálny trh v Európe, hlavne prácu s elektronickým podpisom a overovanie elektronickej identity. Požiadavky eIDAS dobre poznáme a ich plnenie je zahrnuté v našej technológií Long-Term Docs, ktorá je integrálnou súčasťou našich riešení, produktov a služieb. Nariadenie eIDAS v oblasti elektronických podpisov a certifikátov implementuje v ČR nový zákon o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie (Zákon č. 297/2016 Zb.). Ten vstúpil v účinnosť v septembri 2016 rovnako ako Zákon č. 298/2016 Sb., ktorým sa menia niektoré zákony v súvislosti s prijatím zákona o službách vytvárajúcich dôveru.

Formáty elektronických podpisov vo vykonávacích dokumentoch sú definované na základe noriem ETSI, kde sme sa ako jediný člen ETSi z Českej republiky zúčastnili plug testov na formáty podpisov PAdES, CAdES, XAdES a ASiC. Vydarené plug testy dávajú našim klientom istotu, že riešenia spoločnosti Software602 zodpovedajú najprísnejším medzinárodným požiadavkám. Súčasne majú istotu, že kompatibilita nášho riešenia je plne overená naprieč štátmi Európskej únie. Vďaka tomu tak môžu bez akýchkoľvek pochybností overovať dokumenty vytvorené v ostatných krajinách EU a majú taktiež záruku toho, že nimi vytvorený dokument bude bez problémov akceptovaný v akejkoľvek krajine EU. ETSI Plugtests™ slúži k formovaniu vzájomného technologického súladu pri vytváraní, podpisovaní a overovaní elektronických dokumentov. Účastníci plug testov svojou aktívnou účasťou prispievajú k spresňovaniu a zlepšovaniu definícií ďalších verzií noriem a taktiež sa podieľajú na legislatívnom vývoji.

Na implementácií eIDAS v oblasti elektronickej identifikácie sa v ČR zatiaľ čaká. Minister vnútra ČR pri prejednávaní zákona o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie v parlamente prisľúbil návrh zákona do konca roku 2016.

Oficiálna značka dôvery EU pre kvalifikované služby vytvárajúce dôveru. 

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

Software602 a.s., FULL MEMBER, CZECH REPUBLIC

      

MECENÁŠSTVO

Podporujeme aktivity, ktoré považujeme za dôležité. Vieme, že konkrétna pomoc je správna vec a ľahostajnosť je nám cudzia. Podporujeme projekty, ktoré majú jasné ciele v rôznych etapách našich životov – na jeho začiatku aj konci.

Nadačné fondy

Nadačný fond Apolena

Primárnym cieľom nadačného fondu APOLENA je materiálna podpora endoskopických sál Gynekologicko-pôrodnej kliniky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej, známej tiež ako klinika “U Apolinára”. Tieto endoskopické techniky sú významné v tom, že veľmi šetrným spôsobom (minimálne invazívnou cestou) umožňujú rozsiahle úkony, ktoré ženám napríklad dávajú nádej na otehotnenie a vynosenie zdravého bábätka. Riešia taktiež situácie, ktoré sú pre ženy náročné a často aj zachraňujú život.

 

Podpora hospicov

Vieme, že zaistenie komplexnej hospicovej starostlivosti nie je jednoduché. Starostlivosť o klientov v terminálnej fáze kladie vysoké nároky na všetkých pracovníkov hospicu aj na klientov samotných. Chceme prispieť k tomu, aby paliatívna starostlivosť spĺňala potrebné podmienky a aby aj ťažké životné chvíle mohli prebiehať dôstojne.

Cesta domov

Hospicové občianske združenie Cesta domov poskytuje odbornú starostlivosť umierajúcim ľuďom a ich blízkym, ktorí sa o nich starajú. Prevádzkuje v Prahe Domáci hospic, v ktorého rámci poskytuje odborné poradenstvo osobne, telefonicky i na internete. Poskytuje odľahčovacie služby v domácnostiach klientov, požičiava pomôcky a ponúka služby verejnej paliatívnej knižnice. V rámci svojej činnosti sa taktiež venuje edičnej a edukačnej činnosti. Pre pozostalých má klub Podvečer a web Spomienky.

Hospic Dobrého pastiera Čerčany

Hospic Dobrého pastiera je špecializované zariadenie poskytujúce paliatívnu starostlivosť ľuďom v konečnej fáze nevyliečiteľnej choroby bez ohľadu na vek, sociálny status a miesto bydliska chorého. Prevádzkuje lôžkový a domáci hospic a v rámci vykonávanej činnosti je možné využívať aj služby ambulancie paliatívnej medicíny.

Partneri

Partnerstvo je jednou z našich najväčších hodnôt. Vzájomné porozumenie, zaujatie pre spoločnú vec a schopnosť kooperovať nám umožnujú byť partnermi tých najlepších vo svojich odboroch.

Integrujeme do našich riešení najlepšie dostupné technológie.

 

 

Partneri pre cloud computing

 

 

Partneri pre digitalizáciu

 

 

Sme súčasťou nadnárodných organizácií

Naši odborníci sa pravidelne zúčastňujú rokovaní pracovných skupín pre vytváranie špecifikácií rozšíreného elektronického podpisu a spoluvytvára táto špecifiká, ktoré sú preberali Európskou úniou.

 

 

 

 

Software602 je prvý český člen tejto asociácie, ktorá združuje významné spoločnosti a technologické lídrami v oblasti zabezpečenia dlhodobej čitateľnosti dokumentov a PDF / A.

 

 

Projektoví partneri

Spolupracujeme s významnými systémovými integrátormi a dodávateľmi riešení. Sme hrdí na reputáciu bezproblémového partnera s profesionálnym prístupom k projektovému manažmentu, ktorý už mnohokrát prispel k vyriešeniu ťažkých situácií.

 

 

Dodávatelia technológií a služieb

Tam, kde je to v záujme našich zákazníkov, začleňujeme aj my do svojich riešení komponenty a produkty tretích strán.

 

 

Partneri pre výskumné projekty

V rámci projektov výskumu nových počítačových technológií, väčšinou realizovaných v rámci európskych rozvojových programov, spolupracujeme s firmami, univerzitami i ďalšími subjektmi z krajín EÚ aj iných častí sveta.

  • Hodi Techologies
  • Apif
  • IBM
  • Universita di Roma LA SAPIENZA
  • Universita di Roma TOR VERGATA
  • Salzburg Research