Zákon o službách vytvářejících důvěru v platnosti

Dne 19. září vstoupil v účinnost zákon č. 297/2016 Sbírky o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tento zákon v České republice implementuje Nařízení eIDAS v oblasti elektronických podpisů a certifikátů.

Ve stejný den nabyl účinnost i zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím Zákona o službách vytvářejících důvěru.

Zákon č. 298/2016 Sbírky mění znění celé řady dalších zákonů. Zákon je rozdělen celkem do 67 částí a přináší změny například trestního řádu nebo zákona o rejstříku trestů. Mezi změny s významným dopadem patří změna zákona o archivnictví a spisové službě (část čtyřicátá), změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi (část padesátá pátá) či změna zákona o registru smluv (část šedesátá pátá).

Zákon O službách vytvářejících důvěru reaguje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93 ES, které je hlavně známo pod zkratkou eIDAS.

Zákon mimo jiné nově popisuje a definuje Zaručený elektronický podpis, Kvalifikovaný elektronický podpis a také Uznávaný elektronický podpis. Hlavně však přináší rovnost mezi papírovými a digitálními dokumenty. To je dobrá zpráva pro ty, kteří chtějí komunikovat elektronicky a kteří mohli být dříve odmítáni a nuceni komunikovat „papírovou formou“. S příchodem eIDAS ale mají nyní jistotu, že elektronická komunikace je zcela legitimním a rovnocenným způsobem komunikace mezi občany a úřady.

Pro ústřední správní úřady pořádáme k tomuto tématu konferenci „eIDAS dokumenty — příležitost, nebo ohrožení?“, která proběhne 5. 10. 2016 od 10.00 hodin. Podrobnosti a registrace získáte na adrese stefankova@602.cz.

 

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304