Software602 radí: Jak na elektronická podání pro ČSSZ

Od začátku roku 2014 bude Česká správa sociálního zabezpečení vyžadovat od zaměstnavatelů pouze elektronická podání. Týká se to i osob samostatně výdělečně činných, které mají alespoň jednoho...

Od začátku roku 2014 bude Česká správa sociálního zabezpečení vyžadovat od zaměstnavatelů pouze elektronická podání. Týká se to i osob samostatně výdělečně činných, které mají alespoň jednoho zaměstnance. Těm, kdo se nestihli připravit, však bude udělen roční odklad - to znamená, že v průběhu roku 2014 mohou na ČSSZ posílat papírová podání.

K vyplnění elektronického formuláře potřebujete program Software602 FormFiller, který je ke stažení ZDARMA.

K vyplnění elektronického formuláře potřebujete program Software602 FormFiller, který je zdarma ke stažení zde.

Jedná se především o následující podání a tiskopisy: Evidenční list důchodového pojištění, Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění, Přehled o výši pojistného, Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Existují dvě možnosti, jak požadavku ČSSZ na elektronické podání vyhovět. Využití datové schránky nebo vložení dokumentu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem do podatelny.

Datová schránka

Využití datové schránky představuje jednoznačně jednodušší možnost. Stačí přijít s dokladem totožnosti na kteroukoliv pobočku Czech POINT. Úkon zpravidla netrvá více než 5 – 10 minut a do tří dnů pak přijde obálka do vlastních rukou s přístupovými údaji.

Jakmile je datová schránka zpřístupněna, stačí vyplňovat formuláře z této stránky ČSSZ a vždy po dokončení vyplnění zvolit „Odeslat do datové schránky ČSSZ“.

Datová schránka je nejen uživatelsky snadnější, ale je také zdarma (zřízení i používání, vyjma odesílání zpráv občanům a firmám) a lze ji využít i ke komunikaci s jakýmkoliv jiným orgánem veřejné moci.

Elektronický podpis

K připojování uznávaného elektronického podpisu potřebujete tzv. kvalifikovaný certifikát, který stojí od 320 do 400 korun ročně. V České republice působí tři firmy, které vám mohou kvalifikovaný certifikát vystavit (tzv. kvalifikované certifikační autority) – eIdentity, I.CA a PostSignum České pošty. Pro podání ČSSZ je ale možné využívat také kvalifikované certifikáty z jiných států EU.

Získání kvalifikovaného certifikátu může mít dvě podoby.

  1. Do mobilního zařízení. Tato jednodušší cesta spočívá v tom, že si do svého zařízení s iOS, Android nebo mobilního Windows stáhnete bezplatnou aplikaci Software602 Form Signer (z Apple AppStore, Google Play nebo WindowsStore). Tato aplikace je propojena s PostSignum České pošty a umožní velmi snadno získat její kvalifikovaný certifikát. Uživatel pak musí dojít na kteroukoliv pobočku České pošty, která má Czech POINT a nechat ověřit svou totožnost. Potom může podepisovat ze smartphonu nebo tabletu, a případně exportovat certifikát do počítače.
  2. Do notebooku nebo stolního počítače. V tom případě musíte stáhnout software z webové stránky příslušné certifikační autority, vytvořit žádosti a soukromé klíče a (software vás celým procesem provede) a poté zajít se dvěma doklady totožnosti na pobočku certifikační autority.

Vytváření certifikátu není úplně jednoduché a velmi snadno můžete udělat chybu, kterou zjistíte až při ověřovací návštěvě pobočky certifikační autority a která znamená, že musíte začít od samého začátku. Další komplikací je omezení platnosti certifikátu na jeden rok a nutnost jej obnovit. To není zcela snadné a navíc to je zpoplatněno. Výhodou naopak je, že elektronický podpis můžete používat i k mnoha dalším účelům.

Pokud se vybavíte elektronickým podpisem, můžete pracovat s již zmíněnými formuláři ze stránky na portálu ČSSZ. Poté, co dokončíte vyplňování, zvolíte možnost Tisk formuláře – Připoj elektronický podpis a takto vzniklý dokument vložíte do elektronické podatelny ČSSZ. Ani tato podatelna není příliš uživatelsky přívětivá, ovšem, když si na ní zvyknete, může být práce s ní velmi efektivní.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304