Software602 FormFlow Server k dispozici ve verzi 6.0

logo Software602 FormFlow Server

Nástroj pro řízení oběhu formulářových aplikací FormFlow Server byl doplněn o další funkce a rysy, jejichž potřebu ukázaly zkušenosti některých zákazníků. Znovu se tak potvrzuje, že tento pokročilý nástroj pro řízení procesů nad informačními systémy se průběžně rozvíjí s potřebami českých firem a úřadů.

Mezi novinkami je zejména zvýšení bezpečnosti, další usnadnění administrace i nové pohledy a reporty. Zajímavým rozšířením z pohledu uživatelů je možnost automatizované konverze příloh příchozích e-mailů do PDF/A a jejich ošetřování podle norem pro dlouhodobou archivaci důvěryhodných dokumentů.

FormFlow Server zajišťuje efektivní řízení oběhu formulářových aplikací s libovolnými přílohami a poskytuje veškeré pokročilé funkce schvalovací cesty, a řízení týmové práce. Díky tomu je možné řídit procesy mimo informační systémy a dosáhnout tak flexibility nemyslitelné při „zadrátování“ procesů do systému. Produkt je výsledkem téměř desetiletého vývoje a obsahuje zkušenosti z více než tisíce nasazení. Podrobnější informace o FormFlow Server najdete zde.

  • Administrátor může výrazně zrychlit vyhledávání tím, že oddělí aktuální případy od starších (provozní data od archivních), přičemž může sám určit pravidla, podle kterých bude toto oddělení provedeno.
  • Bezpečnost může být dále zvýšena tím, že administrátor taxativně určí IP adresy, ze kterých je možné k systému přistupovat.
  • Správa systému je nyní snadnější, zejména co se týče systémových certifikátů a přebírání identit z active directory.
  • Rozúčtování nákladů pro více organizací nebo organizačních jednotek je nyní automatizováno (resp. vytváření podkladů) – případně dokumenty svých podřízených). Dále mohou nahlížet i do starých verzí ZFO formulářů, které není možné zobrazit pomocí webového prohlížeče s vestavným modulem.

Správa certifikátů

Hlavní novinky verze 6.0. lze shrnout takto:

Velmi zajímavou novou funkcí je automatická konverze příloh, které organizace dostává na určitou e-mailovou adresu, tedy např. do elektronické podatelny. Administrátor může nastavit, zda mají být do PDF/A konvertovány všechny přílohy nebo jen ty, které splňují určité pravidlo, a zda mají být vedle zmíněné konverze do archivního formátu dokumenty také opatřeny náležitostmi potřebnými pro dlouhodobou archivaci. Řada organizací pořizuje FormFlow Server hlavně kvůli automatickému zpracování příchozí pošty, její distribuci po organizaci. Automatizované zpracování přílohy v příchozí poště tak dává jistotu, že budou zcela korektně zpracovány nejen datové zprávy a skeny příchozích listin, ale i e-maily.

  • Podrobnější informace o FormFlow Server najdete zde.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304