Konference eIDAS dokumenty

Ve středu 5. 10. 2016 proběhla konference Software602 pro ústřední správní úřady na aktuální téma „eIDAS dokumenty – ohrožení nebo příležitost?“ v historických prostorech Kaiserštejnského paláce.

Téma konference nebylo vybráno náhodně­ –  Nařízení eIDAS je zejména od 1. července letošního roku předmětem zájmu všech úřadů. Od tohoto data totiž platí rovnost mezi papírovou a elektronickou podobou dokumentu. To znamená, že elektronickému podpisu ani dokumentu nesmí být upírány právní účinky a nesmí být odmítán jako důkaz v soudní a správním řízení pouze z toho důvodu, že má elektronickou podobu nebo že elektronický  podpis nesplňuje požadavky na jeho kvalifikovanou formu.

 O tom, co všechno toto Nařízení přináší do praxe nejen orgánům veřejné moci, hovořili za společnost Software602 Ing. Richard Kaucký a ing. Pavel Nemrava. Za ICT UNII vystoupil její prezident Mgr. Zdeněk Zajíček, který také představil iniciativu 202020. Dále v rámci konference vystoupil JUDr. Dalibor Kovář z Advokátní kanceláře  Havel, Holásek & Partners s prezentací legislativních dopadů na eIDAS dokumenty.  Vystoupení doplnil ing. Pavel Plachý  z České pošty, který dané téma představil z pohledu certifikační autority Post Signum.

V rámci konference a jednotlivých vystoupení probíhala živá diskuse mezi přednášejícím a hosty, kterých bylo několik desítek.  Hlavními body, které účastníci řešili, byly:

  • Nařízení eIDAS je vnímáno jako problém ICT útvarů a to je špatně. Jde o ORGANIZAČNÍ problém na základě změny legislativy, kterým by se měly v ÚSÚ (ústřední správní úřady) zabývat odpovědné odbory
  • co eIDAS znamená pro veřejnou správu – jak zajistit dlouhodobou čitelnost a ověřitelnost dokumentů, jak správně ověřovat digitální dokumenty, jak správně podepisovat a pečetit dokumenty tak, aby vyhověly legislativním požadavkům
  • jak zajistit splnění těchto povinností pro všechny informační systémy v gesci ÚSÚ

Nejen v těchto diskutovaných bodech nabízí společnost Software602 řešení, které splňuje veškeré požadavky Nařízení eIDAS pro oblast digitálních dokumentů.  Software602 je také jediným členem ETSI z České republiky který je aktivní v oblastech elektronických podpisů a který se úspěšně zúčastnil všech plug testů na formáty podpisů PAdES, XAdES, CAdES, ASiC a e-Signature Validation.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304