eIDAS, Signer a elektronická pečať

Od minulého roka je účinné európske Nariadenie eIDAS, na ktoré reagovala tiež česká legislatíva. Nová právna úprava priniesla celý rad zmien, ktoré sa týkajú fungovania autorít a používanie a vystavovanie certifikátov.

Od minulého roka je účinné európske Nariadenie eIDAS, na ktoré reagovala tiež česká legislatíva. Nová právna úprava priniesla celý rad zmien, ktoré sa týkajú fungovania autorít a používanie a vystavovanie certifikátov. 

Podrobne sa venuje aj práci s pečaťami, ktoré novo nahrádzajú elektronickej značky. O tom, čo a ako sa darí v Českej republike presadzovať a kde sa to naopak nedarí, píše Jiří Peterka v zaujímavom článku.

Tento pútavý článok podrobne rozoberá posledný polrok, ktorý priniesol toľko zásadných zmien. Upozorňuje na fakt, že vo verejnej správe nie sú naplňované požiadavky novej právnej úpravy, konkrétne zákona 297/2016 Sbírky. Zaujímavosťou, ktorá nás potešila, je hodnotenie Signer od Software602 nielen v súvislosti s pečaťami a validáciou elektronických podpisov. Autor v článku okrem iného píše: „Nicméně to, že se jedná o elektronickou pečeť (a nikoli o el. podpis či značku), mnohdy na první pohled ani nepoznáte. Většina programů totiž ještě nedokáže elektronické pečeti správně rozpoznat. ... Nejlépe je na tom český program Signer od Software602, který nejenom že rozpozná elektronickou pečeť jako takovou, ale díky znalosti tuzemské legislativy (a našich výjimek a přechodných opatření) správně rozpoznal i typ pečeti: že jde o zaručenou el. pečeť, založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť od kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.“ Čo to znamená? Že naši zákazníci a partneri majú možnosť mať vo svojich systémoch riešenie, ktoré je preverené, spoľahlivé a vie si poradiť s nárokmi, ktoré prináša nová legislatíva ako z pohľadu českého právneho rámca, ako aj požiadaviek kladených Európskym nariadením. Toto riešenie je dostupné aj pre implementáciu do aplikácií tretích strán prostredníctvom Long-Term Docs SDK.

Celý článok Jiřího Peterku si môžete prečítať tu:  První půlrok s nařízením eIDAS: přichází elektronické pečeti. Článok sa predovšetkým týka situácie v Českej republike.

 

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304