602XML v Cano Consulting

Ostravská konzultační firma obsluhuje datovou schránku pomocí ISDS konektoru od Software602.

Ostravská konzultační firma zaměřená na outsourcing účetnictví, finanční poradenství a zastupování klientů před úřady začala obsluhovat datovou schránku pomocí ISDS konektoru od Software602. Získala tak mimo jiné naprostou jistotu, že se žádná zásilka nemůže ztratit a že se každým dokumentem opravdu začne někdo zabývat.

ISDS konektor je neúplnější řešení pro obsluhu datové schránky na českém trhu. Zajišťuje korektní archivaci přijatých i odeslaných datových zpráv, vedení deníku došlé i odchozí pošty, schvalování zpráv před odesláním, a také třídění došlých zpráv. Automat každou zásilku došlou do datové schrány přidělí zaměstnanci, o němž podle určitých příznaků (odesilatel, předmět zprávy atd.) soudí, že je za její vyřízení odpovědný a sleduje její zpracování, dokud zaměstnanec nepotvrdí elektronickým podpisem, že záležitost opravdu převzal. Pokud se tak nestane, automat upozorní nadřízeného. V případě, že dokument zvolenému zaměstnanci nepřísluší, požádá systém arbitra o určení jiného pracovníka.

Zatím poslední verze ISDS konektoru umožňuje sjednotit tímto způsobem zpracování datových zpráv a emailů zaslaných na určitou adresu.

  • Přejděte na stránky s podrobnými informacemi o tomto řešení

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+420 602 256 304