Long-Term Docs od Software602

Integračné riešenie pre hromadnú konverziu dokumentov do formátu PDF a archívneho formátu PDF/A v informačných systémoch.

Centrálne serverové riešenie pre konverziu dokumentov

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

  • Konverzia do formátov PDF (najbežnejší formát pre podpis a pečať) a PDF/A (archívne formát s overovacími funkciami v súlade s normou s definovanou úrovňou formátu PDF/A - 1,2 i 3),
  • pre úrady konverzie z moci úradnej s napojením na centrálu Czech POINT (klauzuly, JIS/Kaas), validácia formátu PDF/A na súlad proti Národnému archívu
  • postprocesing PDF dokumentov - funkcie pre OCR, čiarové kódy, podpora iText (iText pre flattening a spracovanie XFA formátu) a pod.,
  • jednotné rozhranie pre jednoduchú implementáciu a napojenie viac informačných systémov na jeden centrálny konverzný server.

Zařízení

Konverzia do formátov PDF (najbežnejší formát pre podpis a pečať) a PDF/A (archívne formát s overovacími funkciami v súlade s normou s definovanou úrovňou formátu PDF/A - 1,2 i 3)

Zařízení

pre úrady konverzie z moci úradnej s napojením na centrálu Czech POINT (klauzuly, JIS/Kaas), validácia formátu PDF/A na súlad proti Národnému archívu,

Zařízení

postprocesing PDF dokumentov - funkcie pre OCR, čiarové kódy, podpora iText (iText pre flattening a spracovanie XFA formátu) a pod.,

Zařízení

jednotné rozhranie pre jednoduchú implementáciu a napojenie viac informačných systémov na jeden centrálny konverzný server.

Jednoduchá integrácia a napojenie na informačné systémy

Integrácia

Jednoduchá integrácia do ľubovoľných projektov prostredníctvom webových služieb.

eIDAS Platforma

Plná integrácia s eIDAS platformou Software602® (často využívané s Windows verziou aplikácie Signer pre prácu s PDF dokumentmi).

Požadavky na nákup

Konverzia z moci úradnej

Rýchla realizácia konverzie z moci úradnej do ľubovoľných systémov s napojením na centrálu CzechPoint.

Zaistite pre svoje elektronické dokumenty i ďalšiu starostlivosť.

eIDAS platforma od Software602®

Pre biznis aj štátnu správu je zaistenie bezpečnosti elektronických služieb, štandardizácia, kompatibilita a cezhraničné uznávanie v rámci EÚ veľmi dôležitá. Pomôžeme vám vyriešiť všetky, alebo len niektoré oblasti eIDAS problematiky.

Reference

generic-logo-01.jpg

Czech POINT

Naše formulářové rozhraní spojuje různé rejstříky a registry české veřejné správy a téměř 7000 pracovišť na městských a místních úřadech, poštách, velvyslanectvích, pobočkách Hospodářské komory ČR a notářstvích.

generic-logo-fsuk.jpg

Fakulta humanitních studií UK v Praze

Jednoduchá tvorba a schvalování návrhů na vyslání na zahraniční pracovní cesty včetně servisních formulářů.

logo_poslanecka_snemovna_l.jpg

Kancelář Poslanecké sněmovny

Řešení konverze dokumentů.

Viac prípadových štúdií a referencií

Aplikace Long-Term Docs

Cenovú ponuku riešení požadujte po špecialistovi na produkt Long-Term Docs.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Využite kontaktný formulár

Volajte
+421 220 812 526