Spisová služba

Chcete praktickú spisovú službu v jednoduchej užívateľskej podobe pri zaistení bezpečnosti, dôveryhodnosti a právnej validity? U nás ju nájdete. Naša spisová služba kladie dôraz na intuitívny a efektívny výkon a naviac môže byť aj neobmedzene rozširovaná čo do počtu procesov aj užívateľov.

1

Sofistikované prostredie s príjemným užívateľským komfortom pri bežnej činnosti.

2

Súlad s národnými i nadnárodnými právnymi predpismi vrátane záväzných metodických pokynov.

3

Mnoho úspešných certifikácií, auditov a ocenení, ktoré zaručujú bezpečné a dôveryhodné nakladanie s užívateľskými dátami.

4

Integrácia s ďalšími systémami

5

Otvorené rozhranie so všetkými bežne využívanými systémami, vrátane systému triedy ERP zaručuje potrebnú interoperabilitu.

6

Dostupnosť z akéhokoľvek stolného či mobilného zariadenia vybaveného internetovým prehliadačom.

7

Možnosť jednoducho upravovať predvolené procesy a formuláre podľa špecifických potrieb prostredníctvom intuitívneho dizajnéra.

Naše kompetencie sú modulárne a môžu sa navzájom dopĺňať. Ich prepojenie je ľahké.

Máte záujem o modul Spisová služba?

Neváhajte nás kontaktovať.

MÁM ZÁUJEM

Riešime pre

Naše riešenie úspešne fungujú na mnohých miestach. Pozrite sa, kde všade sa s nimi môžete stretnúť.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Volajte
+421 948 865 695

Píšte na e-mail
info@602.sk

Alebo využite
kontaktný formulár

Na vašu otázku odpovieme najneskôr do dvoch pracovných dní.
osobných údajov