Neobiehajte kancelárie s papiermi. Chytré formuláre to zariadia za vás

Formuláre s workflow

Zjednodušte si schvaľovanie faktúr, zmlúv, smerníc alebo dovoleniek

Zefektívnite interné procesy vo firme alebo na úrade. V prehľadnom editore si navrhnete, ako má formulár vyzerať a komu pôjde žiadosť na schválenie. Vytvoríte malú aplikáciu, ktorá vám ušetrí veľa práce - buď sami, alebo s našou pomocou.


Schvaľovanie požiadaviek odkiaľkoľvek

Nečakajte, až sa kolega alebo nadriadený vráti zo služobnej cesty. Požiadavky môže schváliť na jedno kliknutie z notebooku alebo z mobilu.


Dokonalý prehľad o internej agende

Vymeňte e-maily a papierové formuláre za prehľadnú aplikáciu. Každý v nej vidí, čo už je v vybavené a na čo sa ešte čaká.


Pomoc s nastavením od skúsených konzultantov

Podobu formulárov aj workflow navrhnete s pomocou šablón vo vizuálnom editore. Aby výsledok naozaj zafungoval, poradíme vám, ako na to.

Pozbierajte podnety od zákazníkov alebo používateľov

Vytvorte a vložte na web dotazník alebo formulár, ktorý ľudia skutočne vyplnia. Ide to totiž rýchlo, pretože sám doplňuje vybrané údaje. Budete mať všetky dáta na jednom mieste a v podobe, ktorá vám uľahčí ich spracovanie alebo analýzu.

Chytro vymyslené algoritmy

Formuláre kontrolujú, či človek vyplnil všetky informácie. A ak ich prepojíte s databázou, samy doplnia vybrané údaje.

Rýchla reakcia alebo analýza

Žiadny podnet sa vám nezatúla. Všetko budete mať uložené na jednom mieste a vo formáte, ktorý vám uľahčí ďalšiu prácu.

Napojenie na archív, ERP, registratúru a ďalšie systémy

Prepojíme formuláre s ERP, CRM a ďalšími internými systémami. Nemusíte meniť infraštruktúru za milióny. Len ju chytro doplníte.

Zistite, ako chytré formuláre pomáha organizáciám, ako je tá vaša

Za hlavní přínosy digitalizace
považuji vznik jednotného portálu, který navazuje na životní situace občanů.

Tomáš Benedikt
Správa informačných technológií
mesta Plzne

Prípadová štúdia

Chtěli jsme optimalizovat procesy i s ohledem na fakt, že naši zaměstnanci mají dva typy služebního poměru.

Ing. Petr Gavlas
riaditeľ odboru informatiky
Generálneho riaditeľstva ciel ČR

Prípadová štúdia

Vyřídit přijatou fakturu je dnes pro nás rychlejší a spolehlivější.

JAN MRÁZEK
manažér ICT
TEREA Cheb s.r.o.

Prípadová štúdia

Certifikácie

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 je systém manažmentu kvality oganizace, pre ktorý sme od 22.2.2016 certifikovaní.

Získali sme tento certifikát pre oblasti: Analýzy; Návrh riešenia; vývoj; implementácia; Servis a podpora ICT technológií a SW systémov a riešení.

Ďalšie informácie o ISO 9001: 2015 sú dostupné na oficiálných stránkach ISO


ISO/IEC 20000-1

ISO / IEC 20000-1 je medzinárodná norma riadenia kvality služieb v oblasti informačných technológií, medzi držiteľov certifikátu patrí aj 602.

V rámci certifikačného procesu audítor (v prípade spoločnosti 602 sa jednalo o globálnej audítorskú firmu Tayllor & Cox) preveruje, či je dodávateľ IT služieb zameraný na potreby zákazníka, či tomu zodpovedajú procesy, či sú tieto procesy reálne dodržiavané a či dodávateľ pracuje na neustálom zlepšovaní .

Ďalšie informácie o ISO / IEC 2000-1 nájdete na stránke International Standard Organisation


ISO:/IEC 27001:2013

ISO: / IEC 27001: 2013 je norma zameraná na riadenie bezpečnosti informácií. BEZPEČNOSŤ je prioritou aj pre nás, o čom svedčí získanie tohto certifikátu.

Dáva to klientom istotu, že si čoby certifikovaná spoločnosť uvedomujeme, ako sú informácie cenné, podnikáme potrebné kroky (technické, organizačné i personálne) na ich ochranu, tieto kroky majú povahu uceleného systému a sú zahrnuté v smerniciach, ktoré naozaj dodržiavame.

ITIL

Kľúčoví projektoví manažéri a technickí špecialisti 602 sú certifikovaní podľa metodiky ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Jedná sa o súbor návodov a postupov na poskytovanie IT služieb, ktoré majú zaistiť to, že budú realizované len na také činnosti, ktoré zadávajúcemu subjektu prinášajú pridanú hodnotu a že tieto činnosti budú starostlivo monitorované a riadené.

Ďalšie informácie o ITIL nájdete na oficiálnej stránke metodiky


Prince2

Niektorí konzultanti spoločnosti 602 boli certifikovaní podľa medzinárodej metodiky riadenia projektov Prince2. 

 Táto metodika bola pôvodne vyvinutá pre britskú vládu, ale neskôr ju prevzali ďalšie európske vlády, medzinárodné organizácie ako NATO a EU a stovky komerčných organizácií.

Od porovnateľnej metodiky, ktorou je americká PMI, sa líši svojou komplexnosťou. Pokrýva totiž celý životný cyklus projektu od rozhodnutia o realizácií projektu, až po vyhodnotenie výsledkov s časovým odstupom. Metodika Prince2 dodáva istotu, že nič nebolo opomenuté a že všetky oblasti projektu sú pod kontrolou. Metodika je pravidelne doplňovaná o aktuálne skúsenosti z riadenia IT projektov. Posledná verzia bola vydaná v roku 2009.

Ďalšie informácie o metodike Prince2 sú dostupné nastránkách Prince2 

Poradíme vám, ako s digitalizáciou začať.
Zadarmo a bez záväzkov

  • Chytré formuláre
  • Interné workflow
  • Zber dát
  • Schvaľovanie
  • Prehľady a analýzy
  • Integrácia

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov