+421 918 816 678

Vyraďovanie

 • Evidencia metadát životného cyklu dokumentov  
  • Vyraďovací znak
  • Vyraďovacia lehota
  • Spúšťacia udalosť
 • Vyhotovenie zoznamu dokumentov/spisov určených pre vyraďovanie 
 • Spustenie vyraďovania
 • Schválenie vyraďovania
 • Vyraďovanie dokumentov/spisov
 • V súlade s:
  • CZ, SK a EU legislatívou  
  • Štandardom registratúrnych služieb (CZ a SK legislatíva)
 • Uchovávanie záznamu o vyraďovaní
 • Auditné logovanie operácií

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás

a medzitým sa rozlúčte s papierom

Volajte
+421 918 816 678

Píšte na e-mail
info@602.sk

Alebo využite
kontaktný formulár

Na vašu otázku odpovieme najneskôr do dvoch pracovných dní.