+421 918 816 678

DokMistr – aj dokumenty si zaslúžia starostlivosť.

DMS systém s registratúrnou službou a digitálnym archívom, ktorý obsahuje komplexné riešenie pre správu dokumentov a procesov nad nimi. Šetrí náklady, urýchľuje a zjednodušuje administratívne operácie a prináša mnoho ďalších výhod užívateľskú prívetivosť, flexibilitu, jednoduchosť použitia a najmä rýchleho nasadenia.

Čo vám prináša DokMistr

Nezávislosť a prehľad o všetkom, čo je potrebné. Všetky potrebné informácie o dokumentoch a procesoch sú vždy na dosah ruky.

 • Dokumenty od tvorby až po archiváciu a skartovanie
 • Všetky procesy DokMistr boli testované v praxi
DokMistr
 • Jednoduchá a intuitívna obsluha, prehľadný dashboard  
 • DokMistr si môžete kúpiť alebo prenajímať mesačne

Čo vám ihneď vyriešime?

Pošta

Elektronické schránky

Spisy

Smernice

 • prichádzajúca pošta a jej digitalizácia
 • prichádzajúce e-maily a ich evidencia
 • pripojenie certifikátov a časových pečiatok
 • zabezpečenie kontinuity a autenticity
 • automatické pravidlá triedenia
 • Zaznamenáva prichádzajúce/odchádzajúce elektronické správy
 • Spracovanie pre viaceré entity
 • Kontrola certifikátov
 • Priloženie certifikátov
 • Automatizované pravidlá doručenia/odoslania
 • Termíny na vybavenie
 • Workflow cez elektronické správy
 • Auditné logovanie operácií
 • Archivácia prichádzajúcich/odchádzajúcich elektronických správ
 • Združovanie dokumentov do súborov
 • Zjednotenie dokumentov do rovnakých entít
 • Termíny spracovania
 • Workflow nad spismi
 • Auditné logovanie operácií
 • Archivácia spisov
 • Evidencia smerníc
 • Evidencia metadát smerníc
 • Workflov nad smernicami. Stráženie platnosti
 • Procesy nad smernicami:
  • Vznik
  • Schválenie
  • Distribúcia
  • Podpísanie smernice 
 • Verziovanie smerníc
 • Integrácia s MS Office
 • Šablóny smerníc
 • Vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Auditné logovanie operácií
 • Archivácia smerníc

Zmluvy

Dokumenty

Objednávky

Faktúry

 • Evidencia zmlúv
 • Evidencia metadát zmlúv
 • Procesy nad zmluvami:
  • Vznik
  • Schválenie 
  • Distribúcia
  • Odoslanie zmluvy
  • Podpísanie zmluvy
 • Workflow nad zmluvami
 • Verziovanie zmlúv
 • Integrácia s MS Office
 • Šablóny zmlúv
 • Vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Auditné logovanie operácií
 • Archivácia dokumentov

 •  
 • Evidencia dokumentov
 • Evidencia metadát k dokumentu
 • Procesy nad dokumentmi:
  • Vznik
  • Schválenie
  • Distribúcia
  • Odoslanie dokumentu
  • Podpísanie dokumentu
 • Workflow nad dokumentmi
 • Verziovanie dokumentov
 • Integrácia s MS Office
 • Šablóny dokumentov
 • Vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Auditné logovanie operácií
 • Archivácia dokumentov 
 • Vyhotovení objednávky
 • Schválení objednávky
 • Podpísanie objednávky. Vytvorenie elektronického originálu
 • Odoslanie objednávky
 • Integrácia s MS Office
 • Šablóny dokumentov
 • Vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Auditné logovanie operácií
 • Archivácia objednávok
 • Prichádzajúce
  • Evidencia (digitalizácia). Tvorba elektronického originálu
  • Párovanie s objednávkami
  • Schválení faktúry
  • Vyhľadávanie
  • Fulltextové vyhľadávanie
 • Odchádzajúce
  • Príjem (z ERP cez WS)
  •  Evidencia
  • Tvorba elektronického originálu
  • Odoslanie faktúry
 • Auditné logovanie operácií 
 • Archivácia faktúr

Archivácia

Vyraďovanie

Správa

Integrácia

 • Evidencia archívnych metadát dokumentov
 • Overenie platnosti dokumentu
 • Vytvorenie záznamu o overení
 • Auditné logovanie operácií
 • Registrácia dokumentov do dlhodobej starostlivosti
 • V súlade:
  • CZ, SK a EU legislatíva
  • eIDAS
  • ETSI
 • Archivácia dokumentov
 • Archivácia balíčkov dokumentov (AIP)
 • Vyhľadávanie
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Zaistenie 
  • Nemennosti
  • Čitateľnosti
  • Existencia v čase 
 • Evidencia metadát životného cyklu dokumentov  
  • Vyraďovací znak
  • Vyraďovacia lehota
  • Spúšťacia udalosť
 • Vyhotovenie zoznamu dokumentov/spisov určených pre vyraďovanie 
 • Spustenie vyraďovania
 • Schválenie vyraďovania
 • Vyraďovanie dokumentov/spisov
 • V súlade s:
  • CZ, SK a EU legislatívou  
  • Štandardom registratúrnych služieb (CZ a SK legislatíva)
 • Uchovávanie záznamu o vyraďovaní
 • Auditné logovanie operácií
 • Užívateľov
 • Rolí
 • Skupin
 • Organizačné štruktúry
 • Napojení na AD/LDAP
 • Zaistenie SSO
 • Spisový a vyraďovací poriadok 
 • Napojení na ISDS/mail
 • Nastavení pravidiel pre workflow 
 • Nastavení pravidiel pre doručenie/odoslanie
 • Nastavení metadát 
 • Nastavení oprávnení  
 • Webové služby
 • LDAP (AD)
 • SSO 

Elektronické dokumenty a ich kompletný obeh vieme na jednotku!

uniqa.jpg

Pojišťovna Uniqa

Usnadnit práci obchodním zástupcům bylo cílem firmy UNIQA. Obchodní zástupci nyní mohou podepisovat smlouvy o pojištění s klienty přímo v terénu a nemusejí se věnovat zbytečné administrativě. Díky řešení od společnosti Software602.

Bilfinger

Bilfinger

Projekt, který zrušil většinu „papírování“ s odchozí fakturací. Digitalizace rutinních činností z valné většiny odstranila z vystavování faktur papírové dokumenty a přinesla zrychlení procesů, snadnější práci zaměstnanců a menší chybovost. Provedená digitalizace se tak pozitivně projevila i v ekonomických výsledcích firmy.

upc_logo.jpg

UPC

Zajištění klíčových schvalovacích procesů bylo vyřešeno zavedením digitalizovaných inteligentních formulářů. Pro UPC jsme vyvinuli a dodali systém pro správu a řízení jejich oběhu.

cepro.jpg

Čepro

Přechod na elektronické faktury, digitální archiv a sofistikovaný systém kontrol ušetřily zaměstnancům společnosti i zákazníkům množství mechanické práce.

Prípadové štúdie a referencie

Certifikácia

Na DokMistra sa môžete spoľahnúť. Vďaka medzinárodných certifikácií a partnerom, ktorí patria ku špičkám vo svojich oboroch, sa radia k prvotriednym DMS systémom.

Jak získať DokMistra

DokMistra môžete mať už za niekoľko týždňov. Stačí si vybrať taríf a rozhodnoúť sa, či je pre vás výhodnejší nákup alebo prenájom. A to je všetko.

Basic

Počet užívateľov             20
Implementácia (obvyklá) 10 MD
Infraštruktúra (dodáva klient) Nie je obsiahnuté v cene
Cena bez DPH 19 190 €
Ročná technická podpora 3 839 €
Dlhodobá údržba 0,09 €/dok.
Garantovaná hodinová sadzba 62 €

Medium

Počet užívateľov 50
Implementácia (obvyklá) 20 MD
Infraštruktúra (dodáva klient) Nie je obsiahnuté v cene
Cena bez DPH 26 885 €
Ročná technická podpora 5 340 €
Dlhodobá údržba 0,09 €/dok.
Garantovaná hodinová sadzba 62 €

Enterprise

Počet užívateľov Viac ako 50
Implementácia Podľa projektu
Infraštruktúra (dodáva  klient) Nie je obsiahnuté v cene
Cena bez DPH Podľa projektu
Ročná technická podpora Podľa projektu
Dlhodobá údržba 0,09 €/dok.
Garantovaná hodinová sadzba 62 €

Basic

Počet užívateľov 20
Implementácia (obvyklá) 10 MD
Infraštruktúra Súčasť mesačnej platby
Cena bez DPH 1 462 €
Ročná technická podpora Súčasť mesačnej platby
Dlhodobá údržba 0,09 €/dok.
Garantovaná hodinová sazba 62 €

Medium

Počet užívateľov 50
Implementácia (obvyklá) 20 MD
Infraštruktúra  Súčasť mesačnej platby
Cena bez DPH 1 923 €
Ročná technická podpora Súčasť mesačnej platby
Dlhodobá údržba 0,09 €/dok.
Garantovaná hodinová sadzba 62 €

Enterprise

Počet užívateľov Viac ako 50
Implementácia Podľa projektu
Infraštruktúra Súčasť mesačnej platby
Cena bez DPH Podľa projektu
Ročná technická podpora Súčasť mesačnej platby
Dlhodobá údržba 0,09 €/dok.
Garantovaná hodinová sadzba 62 €

Vy ste si vybrali
Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Ďalšie otázky? Ozvite sa, konzultácia je bezplatná.

Kontaktujte pre bezplatnú konzultáciu Mária Minarovského, špecialistu na DokMistra

Volajte
+421 918 816 678

Píšte na e-mail
minarovsky@602.sk

Alebo využite
kontaktný formulár

Na vašu otázku odpovieme najneskôr do dvoch pracovných dní.