eIDAS. Digitální dokumenty a listiny

Pracujte se svými dokumenty v prostředí, které splňuje kritéria bezpečné elektronické komunikace mezi občany, podniky a orgány veřejné moci v EU.

Standard eIDAS je zárukou plně kompatibilních služeb na vnitřním trhu EU, bez rozdílu

Narůstá vám podíl online služeb? Potřebujete zvýšit efektivitu komunikace? Líbilo by se vám mít komunikaci s občany, firmami, orgány veřejné moci jednodušší?

Zařízení

Zařízení

Zařízení

Zařízení

  • Potřebujete digitálně komunikovat, ale nerozumíte nebo nestíháte sledovat legislativní změny = jednodušší je využívat kvalifikované služby vytvářející důvěru.
  • Získáte jistotu, že práce s elektronickými dokumenty bude správná a bude odpovídat všem legislativním požadavkům včetně nařízení eIDAS.
  • Budete používat bezpečný nástroj pro práci. Poskytovatel služby vytvářející důvěru ručí za správnou funkci služeb podle zákona a je tudíž odpovědný za případné vzniklé škody.
  • Využíváním kvalifikované služby získává klient pojistku pro práci s elektronickými dokumenty. Pokud se „něco pokazí při ověřování“, odpovědnost za vzniklou škodu nese poskytovatel kvalifikované služby a klient je ochráněn.

Zařízení

Potřebujete digitálně komunikovat, ale nerozumíte nebo nestíháte sledovat legislativní změny = jednodušší je využívat kvalifikované služby vytvářející důvěru

Zařízení

Získáte jistotu, že práce s elektronickými dokumenty bude správná a bude odpovídat všem legislativním požadavkům včetně nařízení eIDAS

Zařízení

Budete používat bezpečný nástroj pro práci. Poskytovatel služby vytvářející důvěru ručí za správnou funkci služeb podle zákona a je tudíž odpovědný za případné vzniklé škody

Zařízení

Využíváním kvalifikované služby získává klient pojistku pro práci s elektronickými dokumenty. Pokud se „něco pokazí při ověřování“, odpovědnost za vzniklou škodu nese poskytovatel kvalifikované služby a klient je ochráněn

Přínosy nařízení eIDAS

Pro byznys je zajištění bezpečnosti elektronických služeb, standardizace, kompatibilita a přeshraniční uznávání v rámci EU v těchto oblastech:

Elektronické podpisy a pečeti

Elektronické podpisy a pečeti

Poradíme, jak pracovat s el. dokumenty, podpisy, časovými razítky a pečetěmi včetně ověřování a zabezpečení s právním účinkem v souladu s evropským nařízením eIDAS..

Konverze dokumentů

Konverze dokumentů

Dlouhodobou čitelnost elektronických dokumentů správně dle legislativy zabezpečíte nejlépe konverzí do formátu PDF/A. Měsíčně tak převádíme 500 000 dokumentů.

Řízení dokumentů

eIDAS

Zavedením tohoto standardu získají vaše el. dokumenty a el. transakce v rámci EU stejné právní postavení jako ty papírové.

Případové studie a reference

logo_white_red.jpg

Technologická agentura ČR

Řešení Elektronické spisové služby.

logo_bohnice.png

Psychiatrická nemocnice Bohnice

Elektronický systém spisové služby pro všechna oddělení i kliniky zajišťuje jednotnou evidenci a distribuci zásilek a dokumentů, jejich oběh a vyřízení včetně archivace a následné skartace.

logo_cuzzs.jpg

Český úřad pro zkoušení zbraní

Řešení Elektronické spisové služby.

Případové studie a reference

Více informací? Spojte se s námi.

Volejte
+420 222 011 602

Pište na e-mail
info@602.cz

Nebo využijte
kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.