Automatizace a řízení obchodních procesů

Pro pravidelné nebo časté procesy. Když nemůžete najít nové zaměstnance. Pro úspěšné rostoucí firmy, kde papírové agendy nestačí vysokému tempu.

Zrychlení firemních procesů. Úspěšná firma

Často opakované činnosti. Testování v reálném čase bez zdlouhavé a drahé analýzy. Upravte šablony procesů tak, jak vyhovují vám. Navrhněte si proces na míru sami v jednoduchém návrháři procesů.

Zařízení

Zařízení

Zařízení

  • Pomáhá definovat organizační strukturu, tam kde díky dynamickému růstu firmy není pevně stanovena,
  • zjednodušuje každodenní opakující se činnosti,
  • nahrazením papírových formulářů za elektronické zrychluje schvalování a díky okamžitému přehledu vytváří lepší podmínky pro rozhodování.

Zařízení

Pomáhá definovat organizační strukturu, tam kde díky dynamickému růstu firmy není pevně stanovena

Zařízení

Zjednodušuje každodenní opakující se činnosti

Zařízení

Nahrazením papírových formulářů za elektronické zrychluje schvalování a díky okamžitému přehledu vytváří lepší podmínky pro rozhodování

Automatizovat lze nejen typické obchodní procesy.

Automatizace dokáže skvělé pomáhat i v HR odděleních.

Digitalizace procesů

Digitalizace procesů

Převádíme libovolné firemní procesy napříč odděleními s automatickým schvalováním a oběhem dokumentů.

Schvalovaní

Schvalovaní

Nechte stroje obíhat kanceláře za Vás. Zrušte papírové schvalovací postupy a automatizujte workflow třeba z tabletu nebo telefonu.

Řízení dokumentů

Řízení dokumentů

Řídíme digitální dokumenty a datové zprávy včetně spisové služby v celém životním cyklu od jejich vzniku až po skartaci.

Provozní činnosti

Provozní činnosti

Žádanky, smlouvy, nabídky, objednávky, faktury, směrnice, cest. příkazy, dovolenky, nákup. požadavky a jiné. Nahrazením papírových dokumentů za elektronické máte okamžitý přehled o dění a zrychlíte pomalý oběh informací.

Podání a formuláře

Podání a formuláře

Integrujeme úplné elektronické podání s chytrými formulářovými aplikacemi do klientských portálů.

HR agendy

HR agendy

Napojení firemních postupů souvisejících s personálními agendami včetně vznikajících dokumentů do stávajícího informačního systému. Nástup zaměstanců, výběrová řízení, dovolené, evidence svěřených prostředků, hodnocení, monitoring spokojenosti, ochrana osobních údajů podle GDPR.

Podívejte se, jak jinde dokázali využít digitalizaci ve svůj prospěch.

generic-logo-01.jpg

Czech POINT

Naše formulářové rozhraní spojuje různé rejstříky a registry české veřejné správy a téměř 7000 pracovišť na městských a místních úřadech, poštách, velvyslanectvích, pobočkách Hospodářské komory ČR a notářstvích.

generic-logo-rohlik.jpg

Rohlík.cz

Elektronické schvalování nákupů a dovolenek. Tato rychle rostoucí firma má dokonalý přehled o nákupních požadavcích a dovolenkách při jednoduché obsluze.

generic-logo-fsuk.jpg

Fakulta humanitních studií UK v Praze

Jednoduchá tvorba a schvalování návrhů na vyslání na zahraniční pracovní cesty včetně servisních formulářů.

logo_cuzk_240x100.jpg

Český úřad zeměměřický a katastrální

Řešení elektronických inteligentních formulářů v rámci správních řízení.

Více případových studií a referencí

Více informací? Spojte se s námi.

Pište na
info@602.cz

Nebo využijte
kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.