TEREA Cheb

Zaevidování přijaté faktury je teď u společnosti TEREA Cheb rychlejší, spolehlivější a administrativním pracovníkům toto řešení přináší trvalou přidanou hodnotu v podobě kontextově dostupných PDF dokladů ze všech ostatních firemních systémů.

Výchozí stav

Po důsledné úvodní analýze vnitřních procesů u klienta jsme zjistili, že kromě zajištění obsluhy datové schránky s garantovanou evidencí datových zpráv potřebuje klient také dlouhodobé důvěryhodné uchování PDF dokumentů a digitalizaci dalších administrativních činností.

Vyřídit přijatou fakturu je dnes pro nás rychlejší a spolehlivější

Jan Mrázek

TEREA Cheb s.r.o., manažer ICT

Výstup

Administrativní pracovníci nyní v interním firemním systému pracují s funkcemi schvalování příchozích dokladů. Ty se evidují do formuláře příchozího dokladu ve FFS a dále procházejí systémem ke zpracování do IS K2 (zaúčtování, proplacení). Do systému mohou uživatelé vkládat doklady, jak v papírové, tak i v elektronické podobě (ISDS, email, služba @ FAKTURA24 ČS a.s.).

Naskenované papírové dokumenty se pomocí souborového systému propisují do ESS, kde je QR kód se zúčtovacími a platebními daty. Všechny naskenované i elektronické dokumenty stejně jako dokumenty stažené ze služby @FAKTURA24 ČS a.s.

V opačném směru toku dokumentů pak ESS slouží společnosti TEREA Cheb jako konsolidátor odchozích dokladů a ostatní pošty. Podle parametrů adresáta se jednotlivé dokumenty automaticky distribuují (ISDS, email, poštovním podacím archem České Pošty).

Přiložené soubory

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222