Městská část Praha 3

Jak může vypadat opravdový zájem úřadu o mínění a postoje občanů na dění v městské části, ukazuje dobrý příklad Prahy 3. Tam díky pestré škále dotazníků a anket již několik let aktivně sbírají jejich názory. Moderní technologie ale slouží i k jiným věcem, třeba vyúčtování dotací.

Segment: Samospráva

Výchozí stav

Radnice chtěla mít možnost rychle získávat odpovědi na otázky, které se týkají zvyklostí občanů, spolupráce s neziskovými organizacemi, investičních projektů nebo rozvoje území.  Dotazování probíhalo i dřív, práce s daty však byla zbytečně zdlouhavá – od přípravy papírových dotazníků, přes jejich vyplňování až po vyhodnocování a přepis dat do systému. Cílem změny bylo, aby práce s daty byla jednoduchá pro občany i pracovníky úřadu a to nejen u dotazníků, ale i jinde, třeba při práci s žádostmi o dotace. A aby pracovníci úřadu mohli potřebné formuláře tvořit bez závislosti na třetích stranách.

Vedení radnice chtělo usnadnit a zlepšit práci s daty a využívat je co nejefektivněji. Chtělo také být blíž občanům a znát jejich názory a postoje k tomu, jak se jim v Praze 3 žije, jakým směrem by se měla rozvíjet a co by se mělo nebo mohlo zlepšit.

TOMÁŠ HILMAR

Městská část Praha 3, oddělení informatiky

Východisko

Řešením, které požadavky na rychlost a jednoduchost splnilo, byl FormApps Server od Software602. Od počátku bylo jasné, jaké má městská část požadavky a že největší důraz klade na uživatelskou přívětivost. Od výběru dodavatele k prvním formulářům pro sběr dat proto nebyla dlouhá cesta.

Práce s formuláři Software602 není složitá a pracovníci úřadu je po zaškolení ihned začali tvořit zcela bez cizí pomoci. Výhodou celého řešení je právě rychlost jejich tvorby, kdy je možné bez prodlení jednoduše reagovat na aktuální situaci a sbírat a vyhodnocovat potřebná data. To vše přímo pracovníky úřadu.

Hlavní přednosti digitalizace

Mezi hlavní přednosti patří uživatelská přívětivost a snadná práce s formuláři. To je přínosné jak pro pracovníky úřadu, tak i pro veřejnost.  Posun nastal ve sběru informací od občanů – dříve bylo nutné vyplňovat papírové dotazníky (např. při veřejných diskusích). Veřejné diskuse se pořádají i nadále, ale nově mají občané možnost vyjádřit se k daným tématům i v případě, že se diskusí nemohou osobně účastnit. Své postoje a názory dnes mohou obyvatelé Prahy 3 vyjádřit jednoduše prostřednictvím internetu. A díky technologiím pracovníci úřadu už také nemusejí přepisovat data z papírových dotazníků.

Kde všude digitalizace pomáhá

V dnešní době mohou moderní technologie a digitalizace pomáhat všude bez ohledu na velikost obce, města či krajského úřadu. Elektronickým podáním počínaje, přes dotační programy (od podání žádosti po jejich vyhodnocení, jako třeba v případě populárních kotlíkových dotací), digitalizaci samosprávných agend, životní situace a portálovými řešeními konče. Možností využití je celá řada a záleží jen pracovnících radnice, k čemu moderní technologie využijí.

Radnice v Praze 3 vsadila na digitalizaci a díky tomu efektivně  získává odpovědi na otázky, které se týkají zvyklostí občanů, spolupráce s neziskovými organizacemi, investičních projektů nebo rozvoje území.

Naše technologie nabízí úřadům celou řadu výhod při sběru a vyhodnocování dat bez ohledu na jejich velikost. Názory a postoje občanů mohou snadno získávat menší obce nebo krajské úřady. Pomocí dotazníků mohou představitelé úřadů velmi rychle reagovat na to, co se právě děje, a získávat potřebnou zpětnou vazbu.

MICHAL VEJVODA

ředitel divize Samospráva Software602

Přiložené soubory

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222