Právní doložka

Software602 a.s. se stará o ochranu Vašeho soukromí, přičemž Vám poskytuje pokročilé a bezpečné online technologie.

Při zajišťování individuálního přístupu ke každému návštěvníkovi (uživateli) používá Software602 a.s. veškeré získané informace výhradně v souladu s podmínkami respektujícími ochranu soukromí. Poskytování jakýchkoli informací o návštěvnících (uživatelích) třetím stranám bez předchozího souhlasu návštěvníka (uživatele) je v rozporu s politikou Software602 a.s. V tomto dokumentu se seznámíte s právní doložkou společnosti Software602 a.s. a s pravidly pro sběr a užití osobních údajů. Společnost Software602 a.s. si vyhrazuje právo na změnu tohoto ujednání v rámci reakce na potřeby zákazníků, návštěvníků (uživatelů), jakož i samotné společnosti.

Informace shromažďované v Software602

Software602 získává tři druhy informací o návštěvnících (uživatelích): 

  • registrační údaje uživatelů, kterým byla poskytnuta licence na produkty Software602, vč. technické podpory
  • registrační údaje uživatelů služeb poskytovaných Software602 SecuStamp.eu
  • údaje, které návštěvník (uživatel) poskytuje při dobrovolných, nepovinných průzkumech a zákaznických soutěžích
  • informace, které návštěvník (uživatel) vyplňuje při dobrovolném přihlášení k odběru našich e-mailových novinek

Bezpečnost osobních údajů 

Osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo atd.), informace o počítačovém hardware a software jako je IP adresa Vaší pracovní stanice, přístupové časy, jména domén, typ prohlížeče a odkazující internetové adresy, jsou společností Software602 a.s. shromažďovány a ukládány pouze pro zákonné účely spojené s přihlášením se do produktů společnosti Software602, na webové stránky a ke službám poskytovaných společnosti Software602. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozmezí potřebném pro naplnění výše zmíněných účelů a pouze po dobu potřebnou k dosažení těchto účelů. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. Software602 a.s. se zavazuje k dodržování zabezpečení Vašich osobních údajů poskytovaných počítačovým serverům třetích stran a k ochraně proti neoprávněnému vniknutí, užití, nebo zneužití. V případě zakoupení licencí nebo služeb na portálu budou osobní údaje Vámi poskytnuté společnosti Software602 a.s. předány do společnosti Cleverbridge AG nebo Abra (poskytovatelé služby bezpečné platební transakce) v podobě předvyplněného objednávkového formuláře. V případě objednání licencí nebo služeb dodávaných partnery jsou Vámi poskytnuté osobní údaje společnosti Software602, a.s. předávány pouze vašemu dodavateli technologie, pokud jste jej uvedli v objednávce.

Použití cookies

Software602 a.s. používá cookies pro ověření uživatele během práce na webových stránkách a nákupním portálu.

Ochrana autorských práv

Veškerá autorská práva náleží společnosti Software602 a.s. Pro jakékoliv komerční využití obsahu webových stránek a softwaru poskytovaného společností Software602 a.s. je nutný předchozí písemný souhlas společnosti Software602 a.s. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Práva pro předprodej a distribuci

Je výslovně zakázáno přeprodávat, distribuovat, šířit a/nebo inzerovat jakýkoliv produkt nebo know-how obsažené v produktech Software602 a.s. bez předchozího písemného souhlasu společnosti Software602 a.s.

Zřeknutí se odpovědnosti

Software602 a.s. se zříká jakékoliv a veškeré odpovědnosti za škody způsobené prolomením kryptografického algoritmu, a to bez výjimek. Software602 a.s. neodpovídá za obsahy dokumentů, dále za připojení nesprávného či vadného elektronického podpisu, nebo za nesprávné použití software společnosti Software602 a.s.

Odhlášení z odběru komerčních e-mailů

Uživatelé mají možnost požádat o odstranění z databáze uživatelů Software602 a.s. Dále mohou požádat o odhlášení z odebírání komerčních sdělení od společnosti Software602 a.s. Odhlášení provedete zasláním e-mailu na adresu: registrace@eshop.software602.cz a do políčka Předmět (Subject) napište slovo: „ODHLASIT“.

Kontaktujte nás

Software602 a.s. uvítá Vaše názory a dotazy týkající se této právní doložky. Prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info(at)602.cz. Vynaložíme veškeré úsilí ke splnění Vašich návrhů a připomínek.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

a mezitím se rozlučte s papírem

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222