Klientské portály a eGovernment

S vývojem nových technologií přichází logicky i jejich zapojování do fungování firem i úřadů s cílem zrychlit a zefektivnit jejich chod a služby pro klienty. K tomu slouží i naše elitní řešení. Již více než 10 let se podílíme na chodu Informačního systému datových schránek, Czech POINTu a stále vyvíjíme nové technologie v oblasti elektronických portálů a formulářových řešení. To vše ve spolupráci s dlouholetými partnery a s ohledem na spolehlivost a efektivitu našich řešení.

+420 222 133 140 Kontaktujte nás

ePortál České správy sociálního zabezpečení a resortní portál Ministerstva práce a sociálních věcí

Díky unikátnímu projektu ePortál České správy sociálního zabezpečení lze od roku 2015 využít na internetu 126 formulářových agend ČSSZ. Jedná se o ucelenou nabídku elektronizovaných služeb ústřední vládní instituce dostupnou nonstop. Portál denně odbaví v průměru přes šedesát tisíc podání založených na našem formulářovém řešení. Na základě zkušeností s ePortálem ČSSZ bylo koncem roku 2019 nasazeno jednotné resortní portálové řešení na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. To poskytuje přes 170 portálových služeb, 74 formulářových agend a 15 interaktivních aplikací. Oba projekty vznikly ve spolupráci se společností Asseco Central Europe, Software602 zde zastává roli dodavatele formulářové části.

 • Přihlášení datovou schránkou nebo eObčankou
 • Celkem 200 formulářových agend
 • 15 interaktivních aplikací
 • Přes 4 miliony zpracovaných e-formulářů datovou schránkou v roce 2019
 • Zobrazit další informace
 • Více než 100 milionů zpracovaných e-formulářů za pět let
 • Výrazné snížení časové náročnosti administrativy
 • Uživatelsky komfortní řešení
 • Automaticky předvyplněné formuláře
 • Okamžité doručení bez ohledu na úřední hodiny

Případová studie

laptop_mpsv-cssz_iii.png

laptop-mobil-isds_iii.png

Datové schránky

Jedinečný způsob důvěryhodné komunikace a obrovský krok vpřed při digitalizaci úřadů - díky datovým schránkám lze vyřizovat bezpočet agend online, bez nutnosti chození na úřady nebo posílání dopisů. Za uplynulých více než 10 let systém s naším transakčním jádrem doručil přes 700 milionů datových zpráv. Všechny zprávy včetně jejich příloh jsou zapečetěny a opatřeny časovým razítkem a jejich platnost je stejná jako při osobním podání nebo při podepsání elektronickým podpisem. Informační systém datových schránek jsme vytvořili s partnery NEWPS.CZ, DATASYS a O2.

 • Přes milión datových schránek
 • 700 miliónů odeslaných datových zpráv za 10 let
 • Bezplatné odesílání datových zpráv úřadům
 • Úspora 91 % oproti cenám běžných doručovatelských služeb
 • Zobrazit další funkce
 • Doručení kdykoliv, bez ohledu na úřední hodiny
 • Zaručena validita všech datových zpráv
 • Není potřeba další kontrola identity odesílatele

Případová studiePodejto.cz

Czech POINT

S více než 7 000 kontaktními místy rozmístěnými na poštách a úřadech po celé České republice je Czech POINT největší přepážková síť v Česku. Občanům se tak výrazně zkrátila dojezdová vzdálenost na nejbližší úřad, když potřebují vyřídit nejrůznější autorizované výpisy (veřejnoprávní listiny), autorizovanou konverzi listin na žádost, zřízení datové schránky, ztotožnění občana, větší pobočky s více přepážkami často poskytují služby vidimace a legalizace. Czech POINTy na zastupitelských úřadech ve světě poskytují služby ztotožnění při ztrátě dokladů apod. Czech POINTy pro úředníky zprostředkovávají služby pro matriky (narození, úmrtí), pro ohlašovny (trvalý pobyt, doručování) a pro všechny úřady služby autorizované konverze z moci úřední. Jádro sytému kontaktních míst Czech POINT bylo realizováno s partnerem NEWPS.CZ

 • 7 318 kontaktních míst v Česku i ve světě
 • 5 794 obecních úřadů, 984 pošt, 442 notářů, 52 zastupitelství, 46 míst Hospodářské komory ČR
 • systém využívá přes 100 tisíc úředníků (aktivních uživatelů)
 • přes 60 milionů autorizovaných konverzí za 10 let provozu

Případová studie

czechpoint_iii.png

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

a mezitím se rozlučte s papírem

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 140