eIDAS platforma SecuSign

Efektivní a rychlé řešení pro zajištění eIDAS služeb pro vzdálené podepisování a pečetění, čerpání časových razítek, služeb pro ověřování certifikátů podle eIDAS a PSD2 a pro zajištění dlouhodobé ověřitelnosti a archivaci dokumentů. SecuSign pokrývá ve spolupráci s PostSignum nejširší paletu eIDAS služeb v ČR.

+420 222 133 110 Kontaktujte nás

Hlavní výhody eIDAS platformy

Kompletní řešení zajistí veškeré eIDAS služby pro správné zabezpečení elektronických dokumentů elektronickým podpisem, pečetí a razítkem. Kvalifikované ověření jejich platnosti a dlouhodobé uchování ověřitelnosti dokumentů a dat. Přímé napojení na kvalifikovanou autoritu PostSignum, díky čemuž získáte přístup k neomezenému množství certifikátů pro elektronické podpisy i časová razítka

  • Flexibilní služby vzdáleného elektronického podepisování, pečetění a časových razítek pro interní aplikace
  • Centrální správa certifikátů se synchronizací s Active Directory, přehled nad operacemi s certifikáty
  • Kvalifikovaná služba pro dlouhodobou archivaci dokumentů, Rozšíření pro vaše DMS či archivy

  • Všechny služby v souladu s nařízením eIDAS a zákona č.297/2016 sb.
  • Hospodárný měsíční paušál za služby pro vytváření kvalifikovaných podpisů, pečetí a razítek, validací a archivace
  • Jednoduchá žádost o kvalifikovaný certifikát, jeho obnova i revokace. Okamžité zamezení používání služby či její opětovné povolení.

Kvalifikované eIDAS služby na jednom místě

Jsme jediný kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru v ČR zapsaný na evropském Trust listu s certifikací pro poskytování kvalifikovaných služeb ověřování a prezervace (uchovávání). Zajišťujeme vydávání kvalifikovaných podpisových a pečetících certifikátů, autentizačních certifikátů a kvalifikovaných časových razítek. Poskytujeme služby vzdáleného podepisování a pečetění.

eidas_vzdaleny-el-podpis.png

Vzdálený elektronický podpis a pečeť

Certifikáty uložené na vzdáleném kvalifikovaném prostředku v souladu s eIDAS. Podpisy a pečeti platné ve všech členských státech EU. Neomezený počet podpisů a pečetí

eidas_era.png

Externí registrační autorita

Vydání kvalifikovaných certifikátů PostSignum přímo v sídle klienta, bez nutnosti osobní návštěvy žadatelů či statutárů na pobočkách pošty. Neomezený počet certifikátů pro zaměstnance organizace

eidas_casova-razitka.png

Časová razítka

Kvalifikovaná elektronická časová razítka od PostSignum CA.  Neomezené čerpání kvalifikovaných elektronických časových razítek.

eIDAS_overovani certifikatu

Ověřování certifikátů

Kvalifikované ověřování platnosti podpisových a pečetících certifikátů a časových razítek všech autorit na evropském trust listu dle eIDAS. Neomezeně

eIDAS_uchovavani_certifikatu_2

Uchovávání certifikátů

Dlouhodobé kvalifikované uchovávání platnosti a ověřitelnosti elektronicky podepsaných a opečetěných dokumentů dle eIDAS. Neomezeně.

eidas_overovani-podle-psd2.png

Ověřování podle PSD2

Ověřování platnosti kvalifikovaných PSD2 certifikátů přistupujících třetích stran přes API k bankovním účtům. Bez omezení počtu ověření.

Chci ještě více informací...

Stáhnout informační leták Kontaktujte nás

Porovnání služeb platformy SecuSign

Služby
Porovnávané služby
Software602 / PostSignum
Naše základní nabídka
Běžné řešení
Obvyklá základní nabídka
Prostředek pro podpis a pečeť
Kvalifikovaný prostředek dle požadavků eIDAS
Ano
Bez omezení
Ano
Náklady podle množství certifikátů
Služba vzdáleného podepisování
Poskytována se souhlasem orgánu dohledu - MVČR
Ano
Bez omezení
Ano
S investicí do vlastního HSM
Služba vzdáleného pečetění
Poskytována se souhlasem orgánu dohledu - MVČR
Ano
Bez omezení
Ne
Zpoplatněná extra služba
Služba časového razítka
Kvalifikovaná elektronická časová razítka
Ano
Bez omezení
Ne
Zpoplatněná extra služba
Služba ověřování platnosti podpisů
Kvalifikovaná služba vytvářející důvěru dle eIDAS
Ano
Bez omezení
Ne
Zpoplatněná extra služba
Služba dlouhodobého uchovávání
Kvalifikovaná služba vytvářející důvěru dle eIDAS
Ano
Bez omezení
Ne
V ČR poskytuje pouze Software602
Kvalifikované certifikáty
Podpisové a pečetící certifikáty pro zaměstnance
Ano
Bez omezení
Ne
Zpoplatněná extra služba

Klientská aplikace
Pro podepisování a ověření, klient pro obsluhu ISDS, dostupná na Win, macOS, Android, iOS

Ano
Bez omezení
Ne
Pouze základní funkcionality

Reference

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ověřování platnosti elektronických podpisů včetně zahraničních certifikátů všech členských zemí EU. Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů. Kontrola plné kompatibility výstupních dokumentů z pohledu jejich dlouhodobé čitelnosti (formát PDF/A) a z pohledu jejich legitimity (kontrola podpisů a pečetí).

Ministerstvo financí ČR

Poskytování služby vzdáleného pečetění pro MF ČR a podřízené organizace FAÚ a ÚZSVM. Kvalifikovaná elektronická pečeť na dokumentech automaticky obsahuje i kvalifikované časové razítko.

Chcete vědět více? Kontaktujte nás

a mezitím se rozlučte s papírem

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 110

Certifikace a legislativa

V dokumentových službách je na nás spolehnutí. Ročně odbavujeme nad dokumentovými cloudovými službami eIDAS přes 30 milionů dokumentů.

Trusted List EU

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru zapsaným na evropském trusted listu. Celý text

Zaregistrované  kvalifikované služby:

QVal for QESig Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných podpisových certifikátů
QVal for QESeal  Kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných pečetících certifikátů
QPres for QESig Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných podpisových certifikátů
QPres for QESeal Kvalifikované služby uchovávání kvalifikovaných pečetících certifikátů

Rozhodnutí MV ČR

Software602 je držitelem statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru. Status kvalifikované služby vytvářející důvěru byl udělen službám SecuSign Validation a SecuSign Preservation.

Prohlášení o shodě

Služby ověřování kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti a uchovávání kvalifikovaného elektronického podpisu/pečeti byly ověřeny na shodu pověřeným posuzovatelem shody.

Certifikace ETSI

Software602 je dlouhodobý člen ETSI a jako jediný v České republice úspěšně absolvoval všechny ETSI Plugtests™ na formáty podpisů PAdES, CAdES, XAdES, ASiC a e-Signature validation. Celý text

ETSI – Evropský ústav pro telekomunikační normy, anglicky European Telecommunications Standards Institute (ETSI), je nezávislá organizace. ETSI je zodpovědná za standardizaci informačních a komunikačních technologií v Evropě. Její výsledky a specifikace představují nosný základ pro definici eIDAS.

Jako jediný člen ETSI z České republiky, který je aktivní v oblasti elektronických podpisů, se společnost Software602 úspěšně zúčastnila plug testů na formáty podpisů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC. Potvrdila tím tak svoji technologickou vyspělost v oblasti elektronických podpisů a také roli technologického lídra v této oblasti.

Plug testy slouží k formování vzájemného technologického souladu při vytváření, podepisování a ověřování elektronických dokumentů.

Účastníci plug testů svojí aktivní účastí přispívají ke zpřesňování a zlepšování definicí dalších verzí norem a také se podílejí na legislativním vývoji.

Aktivní člen PDF Association

Software602 se jako první česká firma stala součástí globální PDF Association (původně PDF/A Competence Center). Tato mezinárodní organizace se sídlem Berlíně sdružuje významné experty a společnosti, které vyvíjejí nástroje pro práci s formátem PDF, používají je nebo o nich rozhodují. Celý text

Cílem PDF Association je podpořit rozšíření korektních elektronických dokumentů ve formátu PDF. Za tím účelem shromažďuje expertízu a zkušenosti z celého světa, podporuje jejich sdílení mezi členy a podílí se    i na vzdělávání širší odborné veřejnosti.

Pro Software602 členství znamená, že získává přístup k řadě důležitých zdrojů informací, co umožní dále zkvalitnit vývoj nových produktů i služby zákazníkům. Zároveň bude schopna zohlednit zájmy českých zákazníků v rámci světové PDF komunity.

Experti Software602 již delší dobu působí v ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kde jsou zapojeni do pracovních skupin pro rozvoj norem pro připojování elektronických podpisů a dlouhodobou archivaci důvěryhodných dokumentů (PAdES, CAdES, ASiC).