Prezervace

Prezervace (preservace) elektronických dokumentů, podpisů, pečetí a časových razítek. Proces uchovávání podepsaného/ opečetěného elektronického dokumentu tak, aby byl kdykoliv v budoucnu ověřitelný, a právně platný. Uchovávání ověřitelnosti elektronických podpisů a pečetí na elektronickém dokumentu je definováno normou a nejvyšší úrovní elektronického podpisu definovaného jako formát B-LTA.

Prezervace dokumentů

Prezervace elektronických dokumentů( odvozeno z anglického preservation) je způsob zajištění dlouhodobé ověřitelnosti a čitelnosti digitálně uchovávaných dokumentů, knih a dalších dokladů.
Technologie, která zajišťuje ověřitelnost a čitelnost el. dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu používá postupy, jež dokáží zajistit důvěryhodnost el. dokumentů i po uplynutí doby jejich technické platnosti, včetně elektronických podpisů, pečetí i časových razítek.
 

Prezervace elektronickcých podpisů

Prezervaci elektronických podpisů, pečetí a časových razítek v el. dokumentech umí zajistit služba SecuSign od společnosti Software602 a.s.. Pokud jsou el. dokumenty navíc uloženy v digitálním archivu (DDA – dlouhodobý digitální archiv), můžeme tak prezervovat nejen el. podpisy, pečeti nebo časová razítka, ale i samotné el. dokumenty. Pro zajištění dlouhodobé čitelnosti el. dokumentů je však potřeba zajistit i správný formát dokumentů. V tomto případě archivní formát PDF/A.

Prezervace versus archivace

Terminologie prezervace el. dokumentů bývá někdy nepřesně používána ve významu dlouhodobého uchovávání dokumentů nebo s termínem archivace, která sice rovněž řeší problematiku dlouhodobého uchovávání, ale ta je definována dle zákona a řeší archivní značky, skartaci a podmínky Národního archivu. Prezervace tedy neřeší archivaci ani způsob ukládání dokladů, ale zajišťuje platnost a čitelnost el. dokumentů po celou dobu jejich životnosti.

Porovnání s papírovým dokumentem

U papírových dokumentů se čas projeví přirozeným stárnutím materiálu. Pokud pracujete s 20 let starým papírovým dokumentem, zjistíte pouhým pohledem, že papír je starý, lehce zažloutlý, texty vybledlé a s pomocí experta dokážete dokonce přesně zjistit stáří dokumentu.
V případě elektronických dokumentů, tedy souborů tvořených z nul a jedniček uložených třeba jako textový soubor vytvořený v textovém editoru T602 nebo Microsoft Word nebo převedené do formátu PDF to neplatí. Pokud se vám vůbec podaří načíst dokument po dvaceti letech a vytisknete ho, papír září novotou, a ještě z něj cítíte vůni toneru z laserového tisku.
Jak tedy určit jeho pravost nebo ověřit datum vzniku dokumentu z roku 1998, když jste ho otevřeli včera? Odpovědí je právě prezervace el. dokumentů, podpisů, pečetí a časových razítek.

Zajímá vás to? Kontaktujte nás

+420 222 011 602

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.