PDF/A

Oficiální archivační verze formátu PDF definovaná ve standardech ISO 19005-1:2005, ISO 19005-2:2011 a ISO 19005-3:2012. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A (vzniklé konverzí z jiných formátů) otevřít bez ztráty informací i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů nezávisle na platformě.

Základním principem PDF/A je, že všechny informace potřebné pro správné zobrazení dokumentu jsou uvnitř souboru (například fonty, definice barev, apod.), veškerá metadata jsou ve formátu XMP, soubor není šifrován ani chráněn hesly a neobsahuje odkazy na jiné externí soubory nezbytné pro korektní zobrazení.

PDF/A-1

formát je založen na PDF verzi 1.4, která se poprvé objevila v roce 2001. Veškeré zdroje (obrázky, grafika, typografické znaky) musí být vložené do samotného PDF/A dokumentu. PDF/A soubor vyžaduje přesná, platformově nezavislá zbarvená data pomocí ICC profilů a XMP metadat dokumentu. Transparentní prvky, některé formy komprese (LZW, JPEG2000), PDF vrstvy a určité akce nebo JavaScript jsou zakázány. PDF/A soubor nesmí být chráněn heslem. PDF/A-1 výslovně podporuje vložené digitální podpisy a používání hypertextových odkazů.

PDF/A-2

umožňuje kompresi JPEG2000 obrázků, průhledné prvky a PDF vrstvy. PDF/A-2 také umožňuje vložit OpenType fonty a podporuje PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) - kompatibilní digitální podpisy. Jednou zvláště důležitou novinkou je funkce "kontejner": Soubory PDF/A lze vložit do PDF/A-2 dokumentu.

PDF/A-3

umožňuje vložit (jako přílohu, zdroj, data, alternativní, nespecifikovaný) jakýkoli žádaný formát souboru - nejen PDF/A dokumenty. Například, PDF/A-3 může obsahovat původní soubor, ze kterého byl generován. Standard PDF/A neupravuje vhodnost těchto vložených souborů pro archivaci.

Úrovně souladu: A, B, U

Různé úrovně souladu odráží kvalitu archivovaného dokumentu, a závisí na vstupním materiálu a účelu dokumentu.

  • Úroveň A (Accessible - přístupná) splňuje všechny požadavky na standard, včetně logické struktury dokumentu a jeho správném pořadí čtení. Text musí být extrahovatelný a logická struktura musí odpovídat přirozenému pořadí čtení. Použitá písma musí splňovat přísné požadavky. Tuto PDF/A úroveň lze obvykle dosáhnout pouze převedením vytvořených digitálních dokumentů.
  • Úroveň B (Basic - základní) zaručuje, že obsah tohoto dokumentu může být jednoznačně reprodukován. Soubory úrovně B je jednodušší vytvořit než soubory úrovně A, ale úroveň B nezaručuje 100% textovou extrakci nebo vyhledatelnost. To nemusí nutně znamenat, že obsah nemůže být znovu použit bez jakýchkoliv problémů. Naskenované papírové dokumenty lze obvykle převést na PDF/A úroveň souladu B bez jakékoliv další práce.
  • Úroveň U (Unicode) byla představena spolu s PDF/A-2. Rozšiřuje úroveň souladu B specifikace, že veškerý text může být mapován na standardní znakové kódy Unicode.

Zajímá vás to? Kontaktujte nás

+420 222 011 602

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.