Elektronický podpis

Elektronický podpis (též digitální podpis) je označení specifických dat, které pro elektronické dokumenty a data nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Je připojen k dokumentu, či obecně k datům nebo je s nimi logicky spojen tak, že umožňuje zajištění integrity dokumentu a ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k dokumentu, či datové zprávě. Vztahuje se k fyzické osobě. Může být založen na různém certifikátu pro elektronický podpis, dle toho je pak určena jeho kvalita.

Elektronický podpis

(též digitální podpis) je označení specifických dat, které pro elektronické dokumenty a data nahrazují klasický vlastnoruční podpis. Je připojen k dokumentu, či obecně k datům nebo je s nimi logicky spojen tak, že umožňuje zajištění integrity dokumentu a ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k dokumentu, či datové zprávě. Vztahuje se k fyzické osobě. Může být založen na různém certifikátu pro elektronický podpis, dle toho je pak určena jeho kvalita.

Kvalifikovaný elektronický podpis

Elektronický podpis je založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis a vytvořen na kvalifikovaném prostředku. Typicky certifikát vydaný certifikační autoritou PostSignum a uložený na kvalifikovaném tokenu, či kartě. Státní správa má povinnost využívat kvalifikovaný elektronický podpis vždy s kvalifikovaným časovým razítkem.

Zaručený elektronický podpis

Je vytvořen dle legislativních požadavků, nemusí být založen na kvalifikovaném certifikátu, ale musí být jednoznačně spojen s podepisující osobou, umožňovat identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě a být vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou.

Uznávaný elektronický podpis

Pojem definovaný v české legislativě, označuje buď Kvalifikovaný elektronický podpis, nebo Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Zajímá vás to? Kontaktujte nás

+420 222 011 602

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.