eIDAS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Nařízení eIDAS

eIDAS není direktivou, nýbrž nařízením. To znamená, že má obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost. V každém členském státě EU platí přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu. V praxi to znamená, že posuzování dokumentů se od 1.7.2016 nebude řídit paragrafy současného zákona o elektronickém podpisu (227/2000Sb.) a navazujících předpisů, ale podle eIDAS. Národní legislativa se bude muset přizpůsobit tak, aby s nařízením EU nekolidovala. Více informací naleznete v části věnované eIDAS.

Zákon o službách vytvářejících důvěru

V České republice byl přijat Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce č. 297/2016 Sb., který upravuje v návaznosti na eIDAS některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na tyto služby. Dále pak povinnosti Ministerstva vnitra České republiky a také povinnosti orgánů veřejné moci při používání těchto služeb.
Například stanovuje povinnost pro orgány veřejné moci použití kvalifkovaného elektronického podpisu či pečeti v případě právního jednání  a to vždy s kvalifikovaným časovým razítkem. Pro občany jednající směrem ke státní správě pak kvalifikovaný elektronický podpis nevyžaduje.

Zajímá vás to? Kontaktujte nás

+420 222 011 602

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.