Časové razítko

Časové razítko je služba poskytovaná certifikační autoritou, která umožňuje prokázat čas připojení časového razítka k elektronickým datům. Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady. Zajišťuje jednoznačné určení času připojení k dokumentu, a dále integritu dokumentu.

Časové razítko

Časové razítko je služba poskytovaná certifikační autoritou, která umožňuje prokázat čas připojení časového razítka k elektronickým datům. Časové razítko je vhodné použít u elektronických dokumentů, kde je nutné prokázat čas jejich vzniku, jako jsou například účetní doklady. Zajišťuje jednoznačné určení času připojení k dokumentu, a dále integritu dokumentu.

Kvalifikované časové razítko

Elektronické časové razítko vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru zajišťující po připojení k dokumentu nebo k elektronickému podpisu / pečeti neměnnou a ověřitelnou informaci o čase, ve kterém bylo připojeno. Zárověň prodlužuje technickou ověřitelnosti podpisu/pečeti ke kterému bylo připojeno.

Dokumentové časové razítko

Samostatné dokumentové časové razítko použité například na PDF dokumentu potvrzuje existenci dokumentu v čase jednoznačným a neměnitelným způsobem. Může existovat samostatněm, není součástí elektronického popdisu ani pečeti.Zajišťuje důvěryhodnost v čase například pořízeným fotografiím konvertovaným do PDF dokumentu spolu GPS souřadnicemi.

Archivní časové razítko

Nesprávně použitý termín pro proces, či službu dlouhodobé péče o elektronické podpisy či dokumenty - prezervaci. Jedná se tedy spíše o pojmenování procesu dlouhodobého uchování ověřitelnosti dokumentu což je zajištění digitální kontinuity pravidelným připojováním dalších časových razítek a zároveň připojením ověřovacích metadat předcházejících elektronických certifikátů. Jedno "archivní časové razítko" zabezpečí dokument po celou dobu jeho archivace, je tvořeno několika časovými razítky a souvisejícími metadaty.

Zajímá vás to? Kontaktujte nás

+420 222 011 602

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.