Záznamy úrazů na školách

Česká školní inspekce sbírá záznamy o úrazech studentů na školách pomocí inteligentního formuláře 602XML.

24.5.2010 / Novinky

Ředitelé škol začali odesílat výkazy podepsané kvalifikovaným certifikátem

Česká školní inspekce sbírá záznamy o úrazech pomocí inteligentního formuláře 602XML. Tento elektronický formulář nahradil dřívější papírové tiskopisy a od začátku dubna je univerzálním nástrojem pro oznamování úrazů žáků a studentů. Jedná se o více než 1000 zpráv měsíčně.

Záznam o úrazu je autorizován kvalifikovaným elektronickým podpisem ředitele školy, případně jiného zaměstnance, který byl touto agendou pověřen. U velmi malých škol, jejichž ředitelé zatím nejsou vybaveni kvalifikovaným certifikátem, může být zpráva podepsána zřizovatelem školy (nejčastěji místní úřad). Česká školní inspekce zavedla toto uspořádání na základě ankety mezi představiteli škol. Ukázalo se, že používání elektronického podpisu je pro školy výrazně snadnější než registrace v internetové aplikaci a udržování hesel. V některých školách je inteligentní formulář stažen do počítačů všech učitelů. Pokud dojde k úrazu, pedagog formulář vyplní a postoupí jej řediteli. Ten jej stvrdí svým podpisem a odešle.

Česká školní inspekce tak získává autorizovaná data přímo do svého informačního systému.

  • Zmíněný elektronický formulář naleznete na stránkách ČŠI.
  • Přečtěte si případovou studii o dávkové konverzi dokumentů v České školní inspekci (PDF)

Více informací? Spojte se s námi.

Pište na
info@602.cz

Nebo využijte
kontaktní formulář

Na váš dotaz odpovíme nejpozději do dvou pracovních dnů.