Zákon o službách vytvářejících důvěru podepsán prezidentem!

Prezident republiky dne 6. září podepsal zákon o službách vytvářejících důvěru. Jaké nové povinnosti z něho vyplývají, jak se dá nová legislativa v oblasti digitálních dokumentů využít ihned v praxi?

Zákon o službách vytvářejících důvěru reaguje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93 ES, který je hlavně znám pod zkratkou eIDAS. 

Zákon mimo jiné definuje typy elektronických podpisů, platnost úkonů a certifikátů po dobu přechodného období, způsoby podepisování a ověřování.  S účinností zákona tak pro orgány veřejné moci vzniká okamžitě zákonná povinnost správně vytvářet a akceptovat digitální dokumenty z celé Evropské unie. 

Vzhledem k tomu, že se této oblasti věnujeme již řadu let, připravujeme pro vás konferenci „eIDAS dokumenty – příležitost nebo ohrožení“, která proběhne ve středu 5. října 2016 od 10 v historických prostorech Kaiserštejnského paláce v centru Prahy.

Konference by měla odpovědět na tyto vybrané otázky k problematice eIDAS dokumentů: 

  • Jaké změny nastaly k 1. 7. 2016?
  • Jaké změny nastanou s účinností zákona o službách vytvářejících důvěru?
  • Jaký vývoj v oblasti kvalifikovaných služeb se dá očekávat? 
  • Co je nutné technicky zajistit?
  • Co by měl vědět o eIDAS dokumentech váš management!

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222