Zákaznický newsletter o změnách požadavků na daňové doklady

Tzv. technická novela zákona o DPH, která mění požadavky na daňové doklady, vstupuje v účinnost dne 1. ledna 2013. Poprvé je v textu normy výslovně uvedeno, že elektronický doklad je postaven na...

Tzv. technická novela zákona o DPH, která mění požadavky na daňové doklady, vstupuje v účinnost dne 1. ledna 2013. Poprvé je v textu normy výslovně uvedeno, že elektronický doklad je postaven na roveň papírovému. Zákon rovněž připouští – vedle připojování elektronického podpisu – některé další způsoby, jak zajistit věrohodnost původu a neporušenost dokladu.

I proto jsme vydali newsleter, kde jsou stručně a přehledně popsány jak požadavky zákona o DPH, tak různé možnosti, jak může podnikové IT těmto požadavkům vyhovět. Newsletter je primárně určen stávajícím zákazníkům, články jsou však dostupné i na následujících odkazech:

Co znamená zákon o DPH pro elektronickou fakturaci (9 hlavních bodů o povinných náležitostech dokladů, o možnosti převodu z papírové do elektronické formy, požadavcích na archivaci atd.).

IT architektura pro elektronické daňové doklady (Tři způsoby, jak splnit zadání vyplývající ze zákona: elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo implementací spisové služby či obdobného systému).

Elektronický archiv Software602 (co je zapotřebí zajistit pro archivaci faktur a dalších dokumenty. Jak je to řešeno v rámci komplexního řešení Software602).

Co je nového na Bezpapiru.cz (Server specializovaný na otázky elektronických dokumentů a procesů se v poslední době věnuje především otázce dlouhodobé archivace dokladů).

  • Kompletní zákaznický magazín je dostupný zde.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222