Vytváření norem EU pro elektronické dokumenty bude pokračovat v Praze

logo ETSI

Společnost Software602 bude hostitelem setkání technické komise ETSI ESI, které proběhne ve dnech 20. – 22. dubna v Praze. Na tomto setkání bude pokračovat příprava nových verzí norem pro práci s důvěryhodnými elektronickými dokumenty a jejich archivaci. Jedná se o normy, které budou závazné pro úřady a podniky ve všech zemích EU.

Cílem nadcházejícího zasedání technické komise ETSI ESI bude vytvořit finální podobu norem (tedy verzi po připomínkovém řízení). Tyto normy definují např. bezpečnostní požadavky na provoz certifikačních autorit, požadavky na formát jimi vydávaných certifikátů pro fyzické a právnické osoby, způsob vytváření a ověřování elektronických podpisů a dlouhodobou archivaci dokumentů opatřených těmito podpisy.

Experti Software602 jsou do pracovních skupin ETSI zapojeni již řadu let. Software602 je tak jedinou českou firmou, která se bezprostředně účastní tvorby evropských norem pro důvěryhodné dokumenty (elektronické dokumenty s právním účinkem). Přítomnost v pracovních skupinách ETSI umožňuje získat detailní znalost všech norem připravovaných, a zároveň prosadit, aby v normách byly zohledněny i požadavky organizací z českého trhu.

Tyto normy (respektive v současné době technické specifikace) jsou závazné ve všech státech EU a jejich význam ještě vzroste poté, co vstoupí v účinnost nařízení eIDAS. Toto evropské nařízení se bude přímo vztahovat na všechny subjekty v zemích EU (tedy nikoliv jen prostřednictvím národní legislativy, jako je tomu u směrnic) a vytvoří jednotný prostor, v němž budou platit stejná pravidla pro důvěryhodné elektronické dokumenty, elektronické doklady totožnosti, důvěryhodné systémy elektronického doručování zpráv a certifikační služby pro autentizaci internetových stránek.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222