Vítězství na Microsoft Awards

Dvojitým úspěchem pro Software602 skončilo letošní vyhlašování Microsoft Awards. Řešení „Sofa – digitalizace vaší firmy v pohodě“ zvítězilo. Řešení „SecuSign – víc než kvalifikovaná služba“ bylo oceněno jako finalista soutěže.

Sofa je služba pro rychlou digitalizaci organizace nebo firmy, s dokonalým přehledem o aktuálním stavu procesů. Veškeré dokumenty, procesy nebo datové zprávy jsou dostupné kdykoliv, odkudkoliv, z vašeho oblíbeného zařízení.

SecuSign je komplexní portfolio služeb a aplikací pro zajištění práce s elektronickými dokumenty a daty v souladu s požadavky Nařízení eIDAS na vytváření, ověřování a uchovávání elektronických podpisů, pečetí a časových razítek. Služba SecuSign byla ověřena na shodu s Nařízením eIDAS.

V letošním květnu společnost Microsoft vyhlašovala již 19. ročník Microsoft Awards. Jedná se o soutěž o nejlepší IT projekty realizované partnery společnosti Microsoft pro zákazníky v České republice a na Slovensku. U přihlášených řešení porota posuzuje míru inovativnosti, komplexnosti a také přínos pro zákazníka v podobě úspor nákladů nebo zlepšení firemních procesů.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222