V Praze zasedá Technická komise ESI ETSI

Společnost Software602 je hostitelem zasedání Technické komise ESI ETSI, které dnes začíná v Praze. Cílem setkání je vypracovat mimo jiné finální verzi závazných technických specifikací (norem...

Společnost Software602 je hostitelem zasedání Technické komise ESI ETSI, které dnes začíná v Praze. Cílem setkání je vypracovat mimo jiné finální verzi závazných technických specifikací (norem), kterým budou podléhat všechny kvalifikované certifikační autority v EU. Do práce budou zapojeni i experti Software602, kteří v technické komisi a jejích pracovních skupinách působí již několik let.

Cílem ESI (Electronic signatures and infrastructures) je vytvořit jednotné prostředí, které úřadům, firmám a občanům v celé EU umožní snadnou a bezpečnou výměnu elektronických dokumentů s právním účinkem. K tomu je zapotřebí podrobně specifikovat způsob připojování elektronického podpisu a časového razítka k dokumentům, archivaci dokumentů, ověřování pravosti, předávání důvěryhodnými elektronickými kanály a další oblasti.

Právním základem tohoto uspořádání je evropské nařízení eIDAS, které bylo schváleno již v loňském roce a které bude postupně vstupovat v účinnost v následujících přibližně dvou letech. eIDAS zavádí mimo jiné princip, že žádný úřad v žádném státě EU nesmí odmítnout dokument jen proto, že je elektronický. Dává také jistotu, že pokud původce či vlastník dokumentu dodrží určitá pravidla, nesmí na něj úřady v žádném státě vznášet přísnější požadavky ohledně náležitostí dokumentů a zacházení s nimi.

Pražské jednání bude věnováno především požadavkům na kvalifikované certifikační autority (bezpečnost, způsob vydávání certifikátů, technické specifikace podpisových certifikátů apod.). Účastníci posoudí připomínky vznesené během připomínkového řízení a vytvoří finální verzi dokumentu.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222