Uživatelská konference Software602

S novinkami ze společnosti a hlavně s praktickými zkušenostmi zákazníků se na konci května seznámili klienti společnosti Software602 z Čech i Slovenska v průhonickém Park Hotelu. Představitelé...

S novinkami ze společnosti a hlavně s praktickými zkušenostmi zákazníků se na konci května seznámili klienti společnosti Software602 z Čech i Slovenska v průhonickém Park Hotelu. Představitelé SW602 i zástupci firem z různých oborů podnikání v příjemné atmosféře mimo jiné ukázali, jak vybraná řešení fungují v praxi a jaké přínosy mohou zájemci o tato řešení očekávat, pokud se pro ně rozhodnou.

Konferenci zahájil Ing. Jan Petr, výkonný ředitel společnosti SW602. Jeho tématem byly technologie, které mohou šetřit miliardy. Jednoduchým a přehledným způsobem ukázal, že nasazení moderních technologií může vcelku snadno ušetřit miliardy. Mezi hlavní řečníky pak patřil Antonín Drahovzal, ředitel divize Commerce a Ondřej Jeník, ředitel projektové kanceláře. Ten představil možnosti a nové služby technické podpory a posílení supportního týmu, který se bude věnovat pouze technické podpoře. Posílený tým bude k dispozici pro konzultace a školení, při migracích a update i pro řešení vzniklých problémů. Součástí prezentace bylo i představení nové podoby servisní události a jejího řešení. Cílem je zefektivnit a hlavně zjednodušit celý proces servisní události – od zadání chyby a odeslání k řešení přes posouzení a analýzu požadavku až po jeho vyřízení a uzavření události. Díky novému nastavení mají obě strany stále přehled o stavu a vývoji konkrétní události včetně její přesné specifikace.

Antonín Drahovzal představil produkty a jednotlivé součásti řešení Software602. Jako první přišlo na řadu hlavní produktové schéma a pak následovaly novinky. Mezi hlavní patří oddělení archivovaných dat od provozních, přehled s upozorněním na platnost certifikátů v rámci celého FFS, nové role a změna práv u Long-Term Docs, synchronizace uživatelů z více domén a záložka pro synchronizace a v neposlední řadě implementace našeptávačů.

Poté přišla na řadu ukázka praktických zkušeností z používání chytrých formulářů SW602 v Jednotě, spotřebním družstvu v Hodoníně v podání našeho dlouholetého zákazníka Ing. Milan Václavíka. Ten úvodem auditoriu představil, jakým způsobem byla v Jednotě vyřešena komunikace s více než stovkou provozoven. Uvedl, jakým způsobem nyní efektivně a snadno schvalují dovolené, služební cesty a také to, jak řeší pracovní smlouvy a evidují výsledky kontrol v jednotlivých provozovnách.

Poté následovala ukázka zjednodušení schvalování dokumentace. Do nasazení řešení od SW602 bylo schvalování zdlouhavé, po nasazení není problém dodržovat všechny potřebné termíny ani již není třeba převážet žádné dokumenty ke schválení. To vše díky využití předností FormFlow Serveru, kde lze jednoduše nastavovat přístupová práva, podřízenosti v organizaci, schvalovací práva a celou řadu dalších užitečných funkcí. V Jednotě oceňují také to, že s dokumenty se dá pracovat kdykoli a odkudkoli a také to, že mají možnost vytvářet si vlastní formuláře ve FormApps Designeru. Prezentace byla doplněna o konkrétní ukázky jednotlivých formulářů a jejich využití v běžném provozu včetně kontrol, které nabízejí.

Následovala prezentace archivu elektronických dokumentů v RWE, kde byl představen celý proces od rozhodnutí zavést dlouhodobý archiv, přes jeho vlastní průběh až po nasazení včetně představení důvodů které o zavedení rozhodly. Mezi ně patřila stoupající interní poptávka od jednotlivých útvarů z důvodů úspory nákladů, efektivity obchodních procesů, zájmu o distribuované využití dokumentů a snížení rizika ztráty dokumentů. Součástí řešení je ošetření přijatých dokumentů v elektronické podobě (např. datových zpráv).

Poslední ukázkou bylo řešení pro Bilfinger Industrial Services Czech. Toto řešení vzniklo na základě požadavků klienta, aby požadovaný systém splňoval stanovený cíl: “Všechny informace pod jednu střechu.” Po všech nezbytných krocích je v současné chvíli připraveno nasazení spisové služby a datových schránek, řízené dokumentace, evidence smluv a dlouhodobá archivace. Ve fázi analýzy je nyní příchozí fakturace a projektové řízení.

V rámci uživatelské konference měli všichni účastníci možnost sdílet své zkušenosti i při osobních setkáních. Klienti tak mohli své postřehy a podněty diskutovat přímo se zástupci SW602 i dělit se o své poznatky s ostatními účastníky konference.

Věříme, že informační obsah konference splnil očekávání našich zákazníků, jimž děkujeme za jejich hojnou účast. Věříme, že se v příštím roce opět setkáme minimálně ve stejném počtu.

Uživatelská konference Software602

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222