Úspěšná premiéra SecuSign na ISSS

20. ročník konference ISSS v Hradci Králové přinesl celou řadu zajímavých témat a novinek. Jednou z nich bylo také představení nové služby od Software602 s názvem SecuSign.

Služba byla představena v rámci přednáškového bloku a také v rámci expozice Software602. Odborná veřejnost se po oba dva dny konání konference se službou a jejími výhodami seznamovala a službu přijala velmi pozitivně. Proč tomu tak bylo a v čem je služba SecuSign výjimečná?

Tou hlavní předností je fakt, že SecuSign přináší služby vytvářející důvěru ve shodě s Nařízením eIDAS. SecuSign tak poskytuje nezpochybnitelné bezpečí pro všechny organizace, které pracují s elektronickým podpisem a pečetí, a chtějí, aby takové elektronické dokumenty vyhověly Nařízení eIDAS. Využíváním této služby organizace eliminují veškerá případná rizika a odpovědnosti za škodu spojené s ověřováním a uchováváním elektronických podpisů. Další výhodou je fakt, že celý ekosystém rozhraní a aplikací je nastaven tak, že služby je možné čerpat přímo z libovolných informačních systémů.

Co SecuSign umí?

SecuSign obsahuje dvě hlavní a řadu doplňkových služeb. Služba ověřování zajistí pro systémy klientů úplné a správné ověření platnosti podepsaných dokumentů a dat. Služba uchovávání se pak  postará o důvěryhodnost elektronických podpisů v souladu s požadavky eIDAS. Služby ověřování i uchovávání byly ověřeny na shodu s Nařízením 910/2014 (EU) Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., který je akreditovaným posuzovatelem shody.

Další služby zajišťují možnost správně vytvářet elektronické dokumenty včetně podpisů, pečetí a časových razítek nebo zajištění dlouhodobé čitelnosti PDF dokumentů jejich konverzí do formátu PDF/A.   

Chcete se o službě dozvědět více nebo máte v plánu nabídnout SecuSign svým klientům? Více se dozvíte zde.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222