Úspěšná elektronizace procesů městského úřadu v Poličce

Městský úřad Polička je dalším úřadem, kde proběhla elektronizace vybraných agend s řešením společnosti Software602.

„Celý projekt elektronizace odstartovala potřeba zjednodušit a zrychlit interní procesy, sjednotit vstupy a výstupy a cílem bylo také nalézt možné úspory. Všechny úkoly se nám podařilo splnit, a to dokonce velmi rychle,“ řekl Ondřej Votruba, vedoucí oddělení informačních technologií města Polička. Díky důkladné analýze se podařilo výrazně snížit počet kroků v oběhu dokumentů a celý proces se zjednodušil. Každý elektronizovaný proces je jasně definovaný od jeho vytvoření až po uzavření, všechny takto nastavené procesy jsou snadno dohledatelné a mají prokazatelnou historii.

V současné době elektronizace proběhla u čtyř nejvyužívanějších agend úřadu – NEPŘÍTOMNOST, CESTOVNÍ PŘÍKAZ, PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a ELEKTRONICKÁ DORUČENKA. Každá z uvedených agend přitom obsahuje celou řadu variant.

Úspěšné nasazení 4 hlavních agend bylo prvním krokem, v současné době se plánuje aktivování dalších.

Potřebujete více informací?

Využijte kontaktní formulář

Volejte
+420 222 133 222